Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5848
UUID βάσης δεδομένων: 663cf032-52c8-41c3-9e61-a7c53b1dd326
Όνομα: Κάτω Μύλος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kado Mili
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kato Mylos
Κάτω Μύλος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kato Mylos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.980,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.735,0 790,0 2.555,0 900,0
52,7% 8,8% 28,5% 10,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
8,00
1.271,00
0,6%
Καζάς Λεμεσού:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Λεμεσού:
6,00
1.473,00
0,4%
Καζάς Λεμεσού:
6,00
1.481,00
0,4%
Καζάς Λεμεσού:
28,00
3.362,00
0,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
133,50
24.918,75
0,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
4.735,00
513.357,50
0,9%
Καζάς Λεμεσού:
20,00
2.215,00
0,9%
Καζάς Λεμεσού:
16,00
2.155,00
0,7%
Καζάς Λεμεσού:
88,00
23.886,00
0,4%
Καζάς Λεμεσού:
7,00
814,00
0,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
790,00
225.086,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.555,00
415.120,00
0,6%
Καζάς Λεμεσού:
7,00
939,00
0,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
7,00
4.790,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
900,00
205.427,00
0,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
8.980,00
1.358.990,50
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Λουίζος γιος του Χατζή Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Μύλος 1.620,00
Γιωρκής γιος του παπά Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Μύλος 855,00
Μιχαήλ γιος του Ηλία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Μύλος 1.405,00
Χριστόδουλος γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Μύλος 1.480,00
Σταυρινός γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Μύλος 1.465,00
Σταυρινός γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Μύλος 620,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 28 133,50 4.735,00
002   γη με βλάστηση 26 131,00 4.660,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 18 118,50 4.285,00
004   αμπέλι 14 114,00 4.150,00
005   αμπέλι (bağ) 14 114,00 4.150,00
006   δημητριακά 4 4,50 135,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 4 4,50 135,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 12,50 375,00
009   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 7 10,50 315,00
010   κήπος (bağçe) 1 2,00 60,00
011   άλλη χρήση γης 2 2,50 75,00
012   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1,50 45,00
013   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 1,00 30,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 20 88 790,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 10 57 570,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 5 40 400,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 5 50,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 4 12 120,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 3 18 90,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 3 18 90,00
008   καρυδιά 7 13 130,00
009   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 7 13 130,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 16 7 2.555,00
002   σπίτι (hane) 9 0 930,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 80,00
004   τμήμα κτηρίου 7 7 1.625,00
005   δωμάτιο 7 7 1.625,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 7 7 1.625,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 6 6 650,00
002   αγελάδα (inek) 2 2 150,00
003   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
004   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50,00
005   βόδι (öküz) 4 4 500,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κάτω Μύλος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5848/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό