Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5850
UUID βάσης δεδομένων: eba4b26f-08cf-4387-b1cf-db0b5957e0c0
Όνομα: Αγρίδια (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ağridya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agridia
Αγρίδια (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Agridhia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.833,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
11.245,0 992,0 6.535,0 2.061,0
54,0% 4,8% 31,4% 9,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
28,00
1.271,00
2,2%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Λεμεσού:
30,00
1.473,00
2,0%
Καζάς Λεμεσού:
30,00
1.481,00
2,0%
Καζάς Λεμεσού:
81,00
3.362,00
2,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
318,00
24.918,75
1,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
11.245,00
513.357,50
2,2%
Καζάς Λεμεσού:
52,00
2.215,00
2,3%
Καζάς Λεμεσού:
39,00
2.155,00
1,8%
Καζάς Λεμεσού:
107,00
23.886,00
0,4%
Καζάς Λεμεσού:
14,00
814,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
992,00
225.086,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
6.535,00
415.120,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
13,00
939,00
1,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
79,00
4.790,00
1,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.061,00
205.427,00
1,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
20.833,00
1.358.990,50
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγρίδια (τα) 390,00
Αναστάσης γιος του Νικολή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγρίδια (τα) 1.565,00
Βασίλης γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγρίδια (τα) 930,00
Σάββας γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγρίδια (τα) 1.120,00
Κυριάκος γιος του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγρίδια (τα) 610,00
Ηλίας γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγρίδια (τα) 145,00
Μιχαήλ γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγρίδια (τα) 815,00
Χριστοφής γιος του Πέτρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγρίδια (τα) 735,00
Πιερής γιος του Άγγελου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγρίδια (τα) 1.030,00
Κυριάκος γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγρίδια (τα) 960,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 81 318,00 11.245,00
002   γη με βλάστηση 81 318,00 11.245,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 51 283,00 10.180,00
004   λαχανικό 2 1,00 100,00
005   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 2 1,00 100,00
006   αμπέλι 46 280,00 10.020,00
007   αγροτεμάχιο με αμπέλια (bağ tarlası) 1 4,00 80,00
008   αμπέλι (bağ) 45 276,00 9.940,00
009   δημητριακά 3 2,00 60,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 2,00 60,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 30 35,00 1.065,00
012   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 24 30,00 835,00
013   κήπος (bağçe) 3 3,50 105,00
014   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 3 1,50 125,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 52 107 992,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 4 12,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 4 12,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 22 43 430,00
005   ελιά (şecer-i zeytun) 3 3 30,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 17 33 330,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 1 10,00
008   ελιά (zeytun 2) 1 6 60,00
009   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 5 10 50,00
010   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 4 8 40,00
011   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 2 10,00
012   καρυδιά 24 50 500,00
013   καρυδιές (şecer-i ceviz) 11 11 110,00
014   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 13 39 390,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 39 14 6.535,00
002   σπίτι (hane) 26 1 2.780,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 350,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 150,00
005   άλλος ληνός (πατητήρι) (diğer şırahane) 1 1 150,00
006   τμήμα κτηρίου 12 12 3.605,00
007   δωμάτιο 12 12 3.605,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 12 12 3.605,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 78 1.811,00
002   αγελάδα (inek) 8 8 750,00
003   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
004   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50,00
005   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
006   αίγες (keçi̇) 2 67 536,00
007   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 1 2 225,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αγρίδια (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5850/ στις 16/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό