Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5852
UUID βάσης δεδομένων: 65323f16-df17-48cd-af3a-dad91182261b
Όνομα: Ζακάκι, το
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Zakaci
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Zakaki
Ζακάκι, το
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Zakaki
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 10.940,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.680,0 770,0 2.070,0 3.420,0
42,8% 7,0% 18,9% 31,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
11,00
548,00
2,0%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
27,00
3,7%
Καζάς Επισκοπής:
13,00
632,00
2,1%
Καζάς Επισκοπής:
13,00
634,00
2,1%
Καζάς Επισκοπής:
23,00
1.222,00
1,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Επισκοπής:
646,50
11.393,16
5,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
4.680,00
194.111,00
2,4%
Καζάς Επισκοπής:
15,00
695,00
2,2%
Καζάς Επισκοπής:
17,00
768,00
2,2%
Καζάς Επισκοπής:
107,00
6.931,00
1,5%
Καζάς Επισκοπής:
3,00
1.061,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
770,00
50.422,00
1,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
2.070,00
134.414,00
1,5%
Καζάς Επισκοπής:
17,00
563,00
3,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
74,00
3.507,00
2,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
3.420,00
133.791,00
2,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
10.940,00
512.738,00
2,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ζακάκι, το 1.852,50
Hüseyin γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ζακάκι, το 802,50
Κωνσταντής γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ζακάκι, το 815,00
Νικόλας γιος του Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ζακάκι, το 400,00
Μιχαήλ γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ζακάκι, το 247,50
Γιωρκής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ζακάκι, το 247,50
Πιερής γιος του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ζακάκι, το 520,00
Ανδρέας γιος του Παρασκευά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ζακάκι, το 420,00
Γιωρκής γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ζακάκι, το 830,00
Νικόλας γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ζακάκι, το 700,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 23 646,50 4.680,00
002   γη με βλάστηση 7 119,00 1.430,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 14,00 360,00
004   βαμβάκι 2 11,00 110,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 1,00 10,00
006   άνυδρο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (susuz penbe tarlası) 1 10,00 100,00
007   αμπέλι 2 3,00 250,00
008   αμπέλι (bağ) 1 3,00 150,00
009   κατεστραμμένο αμπέλι (harab bağ) 1 0,00 100,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 105,00 1.070,00
011   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 4,00 40,00
012   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 1,00 30,00
013   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 100,00 1.000,00
014   άλλη χρήση γης 4 2,50 125,00
015   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
016   μάντρα (mandira) 2 1,00 110,00
017   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 0,50 5,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 12 525,00 3.125,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 12 525,00 3.125,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 15 107 770,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 10 37 370,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 4 40,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 9 90,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 6 24 240,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 3 15,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 3 15,00
008   χαρουπιές 4 67 385,00
009   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 4 67 385,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 17 3 2.070,00
002   σπίτι (hane) 15 1 1.820,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 4 0 400,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 100,00
005   στάβλος (ahir) 1 1 100,00
006   βοηθητικές κατασκευές 1 1 150,00
007   δεξαμενή και πηγάδι (havuz ve kuyu) 1 1 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 13 70 2.420,00
002   πρόβατα (agnam) 2 55 440,00
003   άλογο (bargi̇r) 4 5 1.000,00
004   φοράδα (kisrak) 3 4 800,00
005   αγελάδα (inek) 6 9 780,00
006   δαμαλάκι (dana) 2 2 80,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 80,00
008   βόδι (öküz) 1 1 200,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ζακάκι, το. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5852/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό