Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5853
UUID βάσης δεδομένων: afb974c8-bc1e-40a3-8d53-b9460a8fe52d
Όνομα: Ερήμη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Erimi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Erimi
Ερήμη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Erimi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 16.213,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.635,0 313,0 4.195,0 4.070,0
47,1% 1,9% 25,9% 25,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
12,00
548,00
2,2%
Καζάς Επισκοπής:
0,00
27,00
0,0%
Καζάς Επισκοπής:
13,00
632,00
2,1%
Καζάς Επισκοπής:
13,00
634,00
2,1%
Καζάς Επισκοπής:
31,00
1.222,00
2,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Επισκοπής:
421,50
11.393,16
3,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
7.635,00
194.111,00
3,9%
Καζάς Επισκοπής:
10,00
695,00
1,4%
Καζάς Επισκοπής:
13,00
768,00
1,7%
Καζάς Επισκοπής:
46,00
6.931,00
0,7%
Καζάς Επισκοπής:
4,00
1.061,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
313,00
50.422,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
4.195,00
134.414,00
3,1%
Καζάς Επισκοπής:
11,00
563,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
106,00
3.507,00
3,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
4.070,00
133.791,00
3,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
16.213,00
512.738,00
3,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Musa γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ερήμη 415,00
Χρύσανθος γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ερήμη 3.135,00
Χατζή Μιχαήλ γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ερήμη 1.960,00
Αντωνής γιος του παπά Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ερήμη 1.960,00
Χατζή Μιχαήλ γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ερήμη 2.600,00
Χατζή Λουίζος γιος του παπά Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ερήμη 2.772,00
Θεόδωρος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ερήμη 332,00
Αντωνής γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ερήμη 600,00
Παναής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ερήμη 217,00
Ζωρζής γιος του Χατζή Νικολή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ερήμη 540,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 31 421,50 7.635,00
002   γη με βλάστηση 21 176,50 5.155,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 7 8,00 400,00
004   καλλιέργειες μουριάς 5 5,50 275,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 5 5,50 275,00
006   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 2 2,50 125,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 6 46,00 1.610,00
008   αμπέλι 6 46,00 1.610,00
009   αμπέλι (bağ) 6 46,00 1.610,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 122,50 3.145,00
011   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 2 5,50 275,00
012   άλλος κήπος (diğer bahçe) 1 3,00 150,00
013   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 2 30,00 200,00
014   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 3 84,00 2.520,00
015   άλλη χρήση γης 4 4,00 70,00
016   αλώνι (harman) 4 4,00 70,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 241,00 2.410,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 241,00 2.410,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 10 46 313,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 10 100,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 6 60,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 4 40,00
005   χαρουπιές 7 36 213,00
006   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 7 36 213,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 13 4 4.195,00
002   σπίτι (hane) 9 0 1.770,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 75,00
004   αχυρώνας (samanlik) 1 1 75,00
005   τμήμα κτηρίου 2 2 350,00
006   δωμάτιο 2 2 350,00
007   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 2 2 350,00
008   Μύλοι 1 1 2.000,00
009   Νερόμυλοι 1 1 2.000,00
010   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 6 99 2.320,00
002   πρόβατα (agnam) 2 90 720,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 2 400,00
004   αγελάδα (inek) 1 5 500,00
005   μουλάρι (katir) 2 2 700,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ερήμη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5853/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό