Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5854
UUID βάσης δεδομένων: 4eb65ee8-b7c9-4c65-a4c9-ea56afebf414
Όνομα: Καντού (το)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kandu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kantou
Καντού (το)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kantou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.924,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.985,0 970,0 2.680,0 4.289,0
20,0% 9,8% 27,0% 43,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
17,00
548,00
3,1%
Καζάς Επισκοπής:
0,00
27,00
0,0%
Καζάς Επισκοπής:
23,00
632,00
3,6%
Καζάς Επισκοπής:
23,00
634,00
3,6%
Καζάς Επισκοπής:
37,00
1.222,00
3,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Επισκοπής:
165,50
11.393,16
1,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
1.985,00
194.111,00
1,0%
Καζάς Επισκοπής:
26,00
695,00
3,7%
Καζάς Επισκοπής:
27,00
768,00
3,5%
Καζάς Επισκοπής:
95,00
6.931,00
1,4%
Καζάς Επισκοπής:
20,00
1.061,00
1,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
970,00
50.422,00
1,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
2.680,00
134.414,00
2,0%
Καζάς Επισκοπής:
19,00
563,00
3,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
152,00
3.507,00
4,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
4.289,00
133.791,00
3,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
9.924,00
512.738,00
1,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καντού (το) 452,00
Mustafa γιος του Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καντού (το) 570,00
Hacı Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καντού (το) 92,00
Mehmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καντού (το) 505,00
Γυναίκα του Mehmed γιου του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καντού (το) 60,00
Mustafa γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καντού (το) 297,00
Ορφανός Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καντού (το) 750,00
Ahmed γιος του Abdulfariz?
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καντού (το) 733,00
Arab Ali γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καντού (το) 460,00
Γυναίκα του Arab Ali γιου του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καντού (το) 80,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 37 165,50 1.985,00
002   γη με βλάστηση 21 21,00 895,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 9 7,00 350,00
004   καλλιέργειες μουριάς 6 5,00 250,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 6 5,00 250,00
006   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 3 2,00 100,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 8 9,00 315,00
008   αμπέλι 5 7,00 260,00
009   αμπέλι (bağ) 5 7,00 260,00
010   δημητριακά 3 2,00 55,00
011   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 2,00 55,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 5,00 230,00
013   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 2 3,50 175,00
014   κήπος (bağçe) 1 0,50 25,00
015   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 1,00 30,00
016   άλλη χρήση γης 6 6,50 185,00
017   αλώνι (harman) 2 2,00 20,00
018   μάντρα (mandira) 2 2,00 100,00
019   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 2 2,50 65,00
020   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 10 138,00 905,00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 10 138,00 905,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 26 95 970,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 12 40 640,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 5 16 160,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 1 20,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 6 23 460,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 4 20,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 4 20,00
008   καρυδιά 1 1 10,00
009   καρυδιές (şecer-i ceviz) 1 1 10,00
010   χαρουπιές 11 50 300,00
011   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 11 50 300,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 27 20 2.680,00
002   σπίτι (hane) 22 0 2.580,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 0 110,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 5 20 100,00
005   κυψέλη (ari kovani) 5 20 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 145 2.539,00
002   πρόβατα (agnam) 3 133 1.064,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 4 600,00
004   φοράδα (kisrak) 2 3 450,00
005   αγελάδα (inek) 3 3 250,00
006   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50,00
008   βόδι (öküz) 3 5 625,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 11:30 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καντού (το). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5854/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό