Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5855
UUID βάσης δεδομένων: 4fbe9841-5ca7-4ca5-9f02-431a9f6cc2a5
Όνομα: Τραχώνι (Λεμεσού)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tırahon
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Trachoni (Lemesou)
Τραχώνι (Λεμεσού)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Trakhoni
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.441,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.980,0 2.385,0 5.180,0 5.896,0
34,1% 11,7% 25,3% 28,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
27,00
1.271,00
2,1%
Καζάς Λεμεσού:
2,00
52,00
3,8%
Καζάς Λεμεσού:
33,00
1.473,00
2,2%
Καζάς Λεμεσού:
33,00
1.481,00
2,2%
Καζάς Λεμεσού:
78,00
3.362,00
2,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
780,00
24.918,75
3,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
6.980,00
513.357,50
1,4%
Καζάς Λεμεσού:
36,00
2.215,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
48,00
2.155,00
2,2%
Καζάς Λεμεσού:
291,00
23.886,00
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
29,00
814,00
3,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.385,00
225.086,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
5.180,00
415.120,00
1,2%
Καζάς Λεμεσού:
32,00
939,00
3,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
166,00
4.790,00
3,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
5.896,00
205.427,00
2,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
20.441,00
1.358.990,50
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Tarhon karyesi camii evkafı
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τραχώνι (Λεμεσού) 20,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τραχώνι (Λεμεσού) 60,00
Hacı Hasan γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τραχώνι (Λεμεσού) 1.596,00
Γυναίκα του Hacı Hasan γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τραχώνι (Λεμεσού) 1.075,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τραχώνι (Λεμεσού) 964,00
Emir İbrahim γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τραχώνι (Λεμεσού) 625,00
Καρά Hüseyin γιος του Muhammed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τραχώνι (Λεμεσού) 50,00
Ali γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τραχώνι (Λεμεσού) 1.035,00
Παναής γιος του Χατζή Αδάμου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τραχώνι (Λεμεσού) 910,00
Γυναίκα του Παναή γιου του Χατζή Αδάμου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τραχώνι (Λεμεσού) 330,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 78 780,00 6.980,00
002   γη με βλάστηση 28 87,00 2.375,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 7 5,50 275,00
004   καλλιέργειες μουριάς 7 5,50 275,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 7 5,50 275,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 14 51,00 1.465,00
007   βαμβάκι 6 26,00 520,00
008   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 5,00 100,00
009   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 4,00 80,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (susuz penbe tarlası) 4 17,00 340,00
011   αμπέλι 7 24,50 935,00
012   αμπέλι (bağ) 7 24,50 935,00
013   δημητριακά 1 0,50 10,00
014   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 0,50 10,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 7 30,50 635,00
016   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 2 11,00 230,00
017   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 0,50 25,00
018   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 4 19,00 380,00
019   άλλη χρήση γης 28 73,00 1.480,00
020   αλώνι (harman) 10 10,00 100,00
021   μάντρα (mandira) 4 4,00 200,00
022   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 14 59,00 1.180,00
023   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 22 620,00 3.125,00
024   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 22 620,00 3.125,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 36 291 2.385,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 16 75 1.090,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 4 25 250,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 2 20,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 11 48 820,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
007   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 1 5,00
008   χαρουπιές 19 215 1.290,00
009   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 19 215 1.290,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 48 29 5.180,00
002   σπίτι (hane) 40 16 4.360,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 10 5 1.020,00
004   τμήμα κτηρίου 3 3 525,00
005   δωμάτιο 3 3 525,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 3 3 525,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 9 45,00
008   κυψέλη (ari kovani) 4 9 45,00
009   Μύλοι 1 1 250,00
010   Νερόμυλοι 1 1 250,00
011   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 21 154 2.896,00
002   πρόβατα (agnam) 7 132 1.056,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 3 450,00
004   φοράδα (kisrak) 3 3 450,00
005   αγελάδα (inek) 9 13 950,00
006   δαμαλάκι (dana) 4 5 250,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 4 5 250,00
008   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 1 4 300,00
009   μουλάρι (katir) 1 1 400,00
010   αίγες (keçi̇) 1 5 40,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τραχώνι (Λεμεσού). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5855/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό