Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5856
UUID βάσης δεδομένων: a9d2344c-cc18-4dba-86f0-a28d17594cc9
Όνομα: Κολόσσι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Koloş
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kolossi
Κολόσσι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kolossi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 68.835,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
28.196,0 7.452,0 16.700,0 16.487,0
41,0% 10,8% 24,3% 24,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
61,00
548,00
11,1%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
27,00
3,7%
Καζάς Επισκοπής:
76,00
632,00
12,0%
Καζάς Επισκοπής:
76,00
634,00
12,0%
Καζάς Επισκοπής:
124,00
1.222,00
10,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Επισκοπής:
943,16
11.393,16
8,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
28.196,00
194.111,00
14,5%
Καζάς Επισκοπής:
94,00
695,00
13,5%
Καζάς Επισκοπής:
96,00
768,00
12,5%
Καζάς Επισκοπής:
959,00
6.931,00
13,8%
Καζάς Επισκοπής:
131,00
1.061,00
12,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
7.452,00
50.422,00
14,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
16.700,00
134.414,00
12,4%
Καζάς Επισκοπής:
63,00
563,00
11,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
374,00
3.507,00
10,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
16.487,00
133.791,00
12,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
68.835,00
512.738,00
13,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Hasan γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κολόσσι 4.530,00
Γυναίκα του Hacı Hasan γιου του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κολόσσι 220,00
Mustafa γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κολόσσι 973,00
Tosun γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κολόσσι 1.420,00
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κολόσσι 1.475,00
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κολόσσι 1.810,00
Γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κολόσσι 1.595,00
Hacı Hüseyin γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κολόσσι 1.116,00
Osman γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κολόσσι 570,00
Zeyid γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κολόσσι 235,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 124 943,16 28.196,00
002   γη με βλάστηση 87 432,00 23.211,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 38 48,50 2.350,00
004   καλλιέργειες μουριάς 34 45,00 2.175,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 34 45,00 2.175,00
006   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 4 3,50 175,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 11 29,00 1.160,00
008   βαμβάκι 2 11,00 470,00
009   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 7,00 350,00
010   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 1 4,00 120,00
011   αμπέλι 5 15,50 620,00
012   αμπέλι (bağ) 5 15,50 620,00
013   δημητριακά 4 2,50 70,00
014   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 4 2,50 70,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 38 354,50 19.701,00
016   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 24 252,00 14.196,00
017   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu bağçe tarlası) 1 50,00 3.000,00
018   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 12 47,50 2.480,00
019   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 5,00 25,00
020   άλλη χρήση γης 12 48,16 2.580,00
021   αλώνι (harman) 6 6,00 60,00
022   μάντρα (mandira) 1 1,00 50,00
023   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 5 41,16 2.470,00
024   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 25 463,00 2.405,00
025   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 25 463,00 2.405,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 94 959 7.452,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 42 186 2.605,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 8 66 585,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 2 20,00
005   ελιά (zeytun 2) 1 4 40,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 31 114 1.960,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
008   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 1 5,00
009   καρυδιά 7 16 140,00
010   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 7 16 140,00
011   φουντουκιά 2 20 100,00
012   φουντουκιές (eşcar-ı fındık) 2 20 100,00
013   χαρουπιές 42 736 4.602,00
014   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 41 721 4.527,00
015   άλλο δενδρύλλιο χαρουπιάς (diğer fidan-ı harub) 1 15 75,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 96 131 16.700,00
002   σπίτι (hane) 84 82 10.670,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 15 15 1.460,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 10 47 230,00
005   κυψέλη (ari kovani) 10 47 230,00
006   Μύλοι 2 2 5.800,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
008   Νερόμυλοι 1 1 5.500,00
009   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 5.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 43 351 10.737,00
002   πρόβατα (agnam) 5 296 3.412,00
003   άλογο (bargi̇r) 15 21 2.850,00
004   φοράδα (kisrak) 6 8 1.200,00
005   πουλάρι (tay) 2 3 150,00
006   αγελάδα (inek) 14 23 2.000,00
007   δαμαλάκι (dana) 4 6 300,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 4 6 300,00
009   μουλάρι (katir) 4 4 1.600,00
010   βόδι (öküz) 5 7 875,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 21, 2020, 9:19 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κολόσσι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5856/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό