Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5857
UUID βάσης δεδομένων: 53e7efd2-4c35-4f08-abc8-21be0479755b
Όνομα: Φασούρι, το
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Fasuri
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Fasouri
Φασούρι, το
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Phasouri Chiftlik
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 30.663,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
9.487,5 553,0 5.375,0 15.248,0
30,9% 1,8% 17,5% 49,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
35,00
548,00
6,4%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
27,00
3,7%
Καζάς Επισκοπής:
37,00
632,00
5,9%
Καζάς Επισκοπής:
37,00
634,00
5,8%
Καζάς Επισκοπής:
84,00
1.222,00
6,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Επισκοπής:
1.196,00
11.393,16
10,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
9.487,50
194.111,00
4,9%
Καζάς Επισκοπής:
16,00
695,00
2,3%
Καζάς Επισκοπής:
46,00
768,00
6,0%
Καζάς Επισκοπής:
60,00
6.931,00
0,9%
Καζάς Επισκοπής:
57,00
1.061,00
5,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
553,00
50.422,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
5.375,00
134.414,00
4,0%
Καζάς Επισκοπής:
64,00
563,00
11,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
353,00
3.507,00
10,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
15.248,00
133.791,00
11,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
30.663,50
512.738,00
6,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Καρά Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φασούρι, το 1.015,00
Karamanyo Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φασούρι, το 160,00
Χριστόδουλος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φασούρι, το 1.235,00
Τσαγκάρης Κωνσταντής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φασούρι, το 130,00
Γιαννής γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φασούρι, το 290,00
Σάββας γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φασούρι, το 300,00
Ανζουλής γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φασούρι, το 400,00
Χριστοφής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φασούρι, το 90,00
Κωνσταντής γιος του Μάρκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φασούρι, το 2.177,00
Σάββας γιος του Μάρκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φασούρι, το 720,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 84 1.196,00 9.487,50
002   γη με βλάστηση 42 876,50 7.080,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 5 3,00 150,00
004   καλλιέργειες μουριάς 5 3,00 150,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 5 3,00 150,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 5 3,00 65,00
007   δημητριακά 5 3,00 65,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 5 3,00 65,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 32 870,50 6.865,00
010   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 100,00 1.000,00
011   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 2 1,50 55,00
012   κήπος (bağçe) 1 0,50 25,00
013   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 200,00 100,00
014   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 27 568,50 5.685,00
015   άλλη χρήση γης 26 101,50 1.100,00
016   μάντρα (mandira) 2 2,00 100,00
017   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 24 99,50 1.000,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 16 218,00 1.307,50
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 16 218,00 1.307,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 16 60 553,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 11 48 480,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 5 23 230,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 6 25 250,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 3 15,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
007   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 2 10,00
008   καρυδιά 1 1 10,00
009   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
010   χαρουπιές 2 8 48,00
011   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 2 8 48,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 46 57 5.375,00
002   σπίτι (hane) 41 41 5.300,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 6 6 490,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 5 16 75,00
005   κυψέλη (ari kovani) 5 16 75,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 52 339 11.748,00
002   πρόβατα (agnam) 15 271 2.168,00
003   άλογο (bargi̇r) 14 22 3.200,00
004   φοράδα (kisrak) 8 14 2.100,00
005   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
006   αγελάδα (inek) 16 28 2.505,00
007   δαμαλάκι (dana) 3 5 205,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 5 205,00
009   μουλάρι (katir) 4 5 2.000,00
010   βόδι (öküz) 3 13 1.875,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Φασούρι, το. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5857/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό