Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5858
UUID βάσης δεδομένων: c70969f9-fb89-4321-9edf-21940f79a28b
Όνομα: Ayios Nikolaos Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Nikola Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Nikolaos Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.530,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
780,0 250,0 500,0 0,0
51,0% 16,3% 32,7% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
1,00
548,00
0,2%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
27,00
3,7%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
632,00
0,2%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
634,00
0,2%
Καζάς Επισκοπής:
3,00
1.222,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Επισκοπής:
128,00
11.393,16
1,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
780,00
194.111,00
0,4%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
695,00
0,1%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
768,00
0,1%
Καζάς Επισκοπής:
25,00
6.931,00
0,4%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
1.061,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
250,00
50.422,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
500,00
134.414,00
0,4%
Καζάς Επισκοπής:
0,00
563,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
0,00
3.507,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
0,00
133.791,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
1.530,00
512.738,00
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Αγίου Νικολάου των Γάτων
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ayios Nikolaos Mon. 1.880,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 128,00 780,00
002   γη με βλάστηση 1 15,00 150,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 15,00 150,00
004   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 15,00 150,00
005   άλλη χρήση γης 1 13,00 130,00
006   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 13,00 130,00
007   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 100,00 500,00
008   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 100,00 500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 25 250,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 25 250,00
003   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 25 250,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 500,00
002   σπίτι (hane) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ayios Nikolaos Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5858/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό