Όνομα: Ayios Nikolaos Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Nikola Manastırı
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Nikolaos Mon.
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.530,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
780,0 250,0 500,0 0,0
51,0% 16,3% 32,7% 0,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
1,00
548,00
0,2%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
26,00
3,8%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
631,00
0,2%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
29,00
3,4%
Καζάς Επισκοπής:
3,00
1.222,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Επισκοπής:
128,00
6.442,91
2,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
780,00
116.931,00
0,7%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
695,00
0,1%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
768,00
0,1%
Καζάς Επισκοπής:
25,00
3.567,00
0,7%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
502,00
0,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
250,00
26.261,00
1,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
500,00
75.084,00
0,7%
Καζάς Επισκοπής:
0,00
563,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
0,00
2.748,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
0,00
50.798,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
1.530,00
260.954,00
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Αγίου Νικολάου των Γάτων
Ayios Nikolaos Mon. 1.880,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 128,00 780,00
002   γη με βλάστηση 1 15,00 150,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 15,00 150,00
004   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 15,00 150,00
005   1 13,00 130,00
006   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 13,00 130,00
007   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 100,00 500,00
008   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 100,00 500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 25 250,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 25 250,00
003   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 25 250,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 500,00
002   σπίτι (hane) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ayios Nikolaos Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5858/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό