Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5859
UUID βάσης δεδομένων: d4154ea7-2b6f-4319-a1f5-3b204bb8abe8
Όνομα: Κάτω Κιβίδες (οι)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kado Civides
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kato Kivides
Κάτω Κιβίδες (οι)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kato Kividhes
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 15.934,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.060,0 1.045,0 3.980,0 5.849,0
31,8% 6,6% 25,0% 36,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
15,00
548,00
2,7%
Καζάς Επισκοπής:
0,00
27,00
0,0%
Καζάς Επισκοπής:
16,00
632,00
2,5%
Καζάς Επισκοπής:
16,00
634,00
2,5%
Καζάς Επισκοπής:
42,00
1.222,00
3,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Επισκοπής:
242,00
11.393,16
2,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
5.060,00
194.111,00
2,6%
Καζάς Επισκοπής:
33,00
695,00
4,7%
Καζάς Επισκοπής:
36,00
768,00
4,7%
Καζάς Επισκοπής:
124,00
6.931,00
1,8%
Καζάς Επισκοπής:
78,00
1.061,00
7,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
1.045,00
50.422,00
2,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
3.980,00
134.414,00
3,0%
Καζάς Επισκοπής:
28,00
563,00
5,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
178,00
3.507,00
5,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
5.849,00
133.791,00
4,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
15.934,00
512.738,00
3,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Κιβίδες (οι) 1.349,00
Uzun Mehmed γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Κιβίδες (οι) 2.301,00
Mehmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Κιβίδες (οι) 415,00
İbrahim γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Κιβίδες (οι) 200,00
Mehmed γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Κιβίδες (οι) 450,00
Σκουρής Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Κιβίδες (οι) 360,00
Köle Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Κιβίδες (οι) 265,00
Salih γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Κιβίδες (οι) 435,00
Ahmed γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Κιβίδες (οι) 1.018,00
Ali γιος του İbrahim
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Κιβίδες (οι) 1.510,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 42 242,00 5.060,00
002   γη με βλάστηση 32 132,00 4.510,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 3,50 165,00
004   καλλιέργειες μουριάς 3 3,00 140,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 3 3,00 140,00
006   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 0,50 25,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 23 106,00 3.920,00
008   αμπέλι 13 90,00 3.570,00
009   αμπέλι (bağ) 13 90,00 3.570,00
010   δημητριακά 10 16,00 350,00
011   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 10 16,00 350,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 5 22,50 425,00
013   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 4 7,50 275,00
014   αγροτεμάχιο (tarla) 1 15,00 150,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 10 110,00 550,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 10 110,00 550,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 33 124 1.045,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 15 81 810,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 1 10,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 14 80 800,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 11 28 140,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 11 28 140,00
007   καρυδιά 2 2 20,00
008   καρυδιές (şecer-i ceviz) 1 1 10,00
009   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
010   χαρουπιές 5 13 75,00
011   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 4 10 57,00
012   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 3 18,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 36 78 3.980,00
002   σπίτι (hane) 18 18 2.520,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 3 250,00
004   αγροτικά κτήρια 2 2 130,00
005   μάντρα (mandıra) 2 2 130,00
006   τμήμα κτηρίου 1 1 750,00
007   δωμάτιο 1 1 750,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 750,00
009   κτήριο προορισμένα για ζώα 14 56 280,00
010   κυψέλη (ari kovani) 14 56 280,00
011   Μύλοι 1 1 300,00
012   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 24 174 4.849,00
002   πρόβατα (agnam) 7 153 1.224,00
003   άλογο (bargi̇r) 8 12 1.600,00
004   φοράδα (kisrak) 4 7 1.050,00
005   πουλάρι (tay) 1 2 100,00
006   αγελάδα (inek) 3 3 300,00
007   μουλάρι (katir) 3 3 1.350,00
008   βόδι (öküz) 3 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 21, 2020, 9:39 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κάτω Κιβίδες (οι). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5859/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό