Όνομα: Κάτω Κιβίδες (οι)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kado Civides
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kato Kivides
Κάτω Κιβίδες (οι)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kato Kividhes
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.258,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3.330,0 529,0 2.630,0 3.099,0
36,0% 5,7% 28,4% 33,5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
15,00
548,00
2,7%
Καζάς Επισκοπής:
0,00
26,00
0,0%
Καζάς Επισκοπής:
16,00
631,00
2,5%
Καζάς Επισκοπής:
1,00
29,00
3,4%
Καζάς Επισκοπής:
42,00
1.222,00
3,4%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Επισκοπής:
111,50
6.442,91
1,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
3.330,00
116.931,00
2,8%
Καζάς Επισκοπής:
33,00
695,00
4,7%
Καζάς Επισκοπής:
36,00
768,00
4,7%
Καζάς Επισκοπής:
46,00
3.567,00
1,3%
Καζάς Επισκοπής:
31,00
502,00
6,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
529,00
26.261,00
2,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
2.630,00
75.084,00
3,5%
Καζάς Επισκοπής:
28,00
563,00
5,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
156,00
2.748,00
5,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
3.099,00
50.798,00
6,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
9.258,00
260.954,00
3,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Mustafa
Κάτω Κιβίδες (οι) 1.349,00
Uzun Mehmed γιος του Ali
Κάτω Κιβίδες (οι) 2.301,00
Mehmed γιος του Mustafa
Κάτω Κιβίδες (οι) 415,00
İbrahim γιος του Mustafa
Κάτω Κιβίδες (οι) 200,00
Mehmed γιος του Yusuf
Κάτω Κιβίδες (οι) 450,00
Σκουρής Osman
Κάτω Κιβίδες (οι) 360,00
Köle Hasan
Κάτω Κιβίδες (οι) 265,00
Salih γιος του Ahmed
Κάτω Κιβίδες (οι) 435,00
Ahmed γιος του Mehmed
Κάτω Κιβίδες (οι) 1.018,00
Ali γιος του İbrahim
Κάτω Κιβίδες (οι) 1.510,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 42 181,00 3.995,00
002   γη με βλάστηση 32 96,00 3.570,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 3,00 165,00
004   καλλιέργειες μουριάς 3 2,50 140,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 3 2,50 140,00
006   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 0,50 25,00
007   23 72,50 2.980,00
008   αμπέλι 13 66,00 2.730,00
009   αμπέλι (bağ) 13 66,00 2.730,00
010   δημητριακά 10 6,50 250,00
011   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 10 6,50 250,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 5 20,50 425,00
013   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 4 5,50 275,00
014   αγροτεμάχιο (tarla) 1 15,00 150,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 10 85,00 425,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 10 85,00 425,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 33 67 602,00
002   ελιές 15 47 470,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 1 10,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 14 46 460,00
005   Σύνολο αμυγδαλιών 11 11 55,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 11 11 55,00
007   καρυδιές 2 2 20,00
008   καρυδιές (şecer-i ceviz) 1 1 10,00
009   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
010   χαρουπιές 5 7 57,00
011   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 4 4 39,00
012   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 3 18,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 36 35 2.910,00
002   σπίτι (hane) 18 2 1.580,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 1 150,00
004   αγροτικά κτήρια 2 1 130,00
005   μάντρα (mandıra) 2 1 130,00
006   1 1 750,00
007   1 1 750,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 750,00
009   14 30 150,00
010   κυψέλη (ari kovani) 14 30 150,00
011   Μύλοι 1 1 300,00
012   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 28 163 3.749,00
002   πρόβατα (agnam) 7 153 1.224,00
003   άλογο (bargi̇r) 8 6 700,00
004   φοράδα (kisrak) 4 3 450,00
005   πουλάρι (tay) 1 2 100,00
006   αγελάδα (inek) 3 1 100,00
007   μουλάρι (katir) 3 1 1.350,00
008   βόδι (öküz) 7 2 375,00
009   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 4 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 21, 2020, 9:39 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κάτω Κιβίδες (οι). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5859/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό