Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5861
UUID βάσης δεδομένων: 0671cb19-76a1-4516-bb31-650011cc6794
Όνομα: Σωτήρα (Λεμεσός)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Sodira
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Sotira (Lemesou)
Σωτήρα (Λεμεσός)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Sotira
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 18.059,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.070,0 1.800,0 4.350,0 4.839,0
39,1% 10,0% 24,1% 26,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
18,00
1.271,00
1,4%
Καζάς Λεμεσού:
2,00
52,00
3,8%
Καζάς Λεμεσού:
23,00
1.473,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
23,00
1.481,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
59,00
3.362,00
1,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεμεσού:
363,50
24.918,75
1,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
7.070,00
513.357,50
1,4%
Καζάς Λεμεσού:
39,00
2.215,00
1,8%
Καζάς Λεμεσού:
37,00
2.155,00
1,7%
Καζάς Λεμεσού:
184,00
23.886,00
0,8%
Καζάς Λεμεσού:
49,00
814,00
6,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.800,00
225.086,00
0,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
4.350,00
415.120,00
1,0%
Καζάς Λεμεσού:
24,00
939,00
2,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
196,00
4.790,00
4,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
4.839,00
205.427,00
2,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
18.059,00
1.358.990,50
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μαρτής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σωτήρα (Λεμεσός) 355,00
Αδάμος γιος του Συμίκκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σωτήρα (Λεμεσός) 1.850,00
Λενού άλλος/η αδελφός/ή του παπά Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σωτήρα (Λεμεσός) 155,00
Αντωνής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σωτήρα (Λεμεσός) 1.770,00
Δημήτρης γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σωτήρα (Λεμεσός) 845,00
Χριστόφορος γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σωτήρα (Λεμεσός) 1.360,00
Γυναίκα του Χριστόφορου γιου του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σωτήρα (Λεμεσός) 1.192,50
Σταυρινός γιος του Τζένιου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σωτήρα (Λεμεσός) 300,00
Γιαννής γιος του Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σωτήρα (Λεμεσός) 195,00
Σάββας γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σωτήρα (Λεμεσός) 1.864,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 59 363,50 7.070,00
002   γη με βλάστηση 47 274,00 6.485,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 8 9,50 540,00
004   καλλιέργειες μουριάς 8 9,50 540,00
005   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dut bağçesi ma dolab) 1 1,50 150,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 7 8,00 390,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 30 245,00 5.420,00
008   βαμβάκι 2 4,00 100,00
009   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 4,00 100,00
010   αμπέλι 12 111,00 4.260,00
011   αμπέλι (bağ) 12 111,00 4.260,00
012   δημητριακά 15 129,50 860,00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 115,00 575,00
014   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 12 14,50 285,00
015   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 1 0,50 200,00
016   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 1 0,50 200,00
017   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 19,50 525,00
018   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 2 4,00 90,00
019   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 6 10,50 285,00
020   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 5,00 150,00
021   άλλη χρήση γης 3 3,50 155,00
022   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
023   μάντρα (mandira) 1 1,00 100,00
024   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 1,50 45,00
025   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 9 86,00 430,00
026   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 9 86,00 430,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 39 184 1.800,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 21 120 1.470,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 6 34 340,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 10 100,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 14 76 1.030,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 3 4 20,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 3 4 20,00
008   χαρουπιές 15 60 310,00
009   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 15 60 310,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 37 49 4.350,00
002   σπίτι (hane) 28 28 3.830,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 6 6 650,00
004   τμήμα κτηρίου 1 1 175,00
005   δωμάτιο 1 1 175,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 175,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 7 19 95,00
008   κυψέλη (ari kovani) 7 19 95,00
009   Μύλοι 1 1 250,00
010   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 20 192 3.839,00
002   πρόβατα (agnam) 7 178 1.424,00
003   άλογο (bargi̇r) 8 9 1.800,00
004   φοράδα (kisrak) 4 5 1.000,00
005   αγελάδα (inek) 4 4 315,00
006   δαμαλάκι (dana) 1 1 40,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 40,00
008   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σωτήρα (Λεμεσός). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5861/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό