Όνομα: Σωτήρα (Λεμεσός)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Sodira
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Sotira (Lemesou)
Σωτήρα (Λεμεσός)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Sotira
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεμεσού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.551,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3.132,5 705,0 1.560,0 2.309,0
41,5% 9,3% 20,7% 30,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεμεσού:
18,00
1.271,00
1,4%
Καζάς Λεμεσού:
2,00
52,00
3,8%
Καζάς Λεμεσού:
23,00
1.473,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
1,00
62,00
1,6%
Καζάς Λεμεσού:
59,00
3.362,00
1,8%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεμεσού:
187,00
12.630,25
1,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεμεσού:
3.132,50
248.168,50
1,3%
Καζάς Λεμεσού:
39,00
2.215,00
1,8%
Καζάς Λεμεσού:
37,00
2.155,00
1,7%
Καζάς Λεμεσού:
40,00
12.125,00
0,3%
Καζάς Λεμεσού:
11,00
228,00
4,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
705,00
126.227,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
1.560,00
170.962,50
0,9%
Καζάς Λεμεσού:
24,00
939,00
2,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεμεσού:
171,00
3.618,00
4,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
2.309,00
78.924,00
2,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεμεσού:
7.551,50
592.117,00
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μαρτής γιος του Αντωνή
Σωτήρα (Λεμεσός) 355,00
Αδάμος γιος του Συμίκκου
Σωτήρα (Λεμεσός) 1.850,00
Λενού άλλος/η αδελφός/ή του παπά Δημήτρη
Σωτήρα (Λεμεσός) 155,00
Αντώνης γιος του Γιωρκή
Σωτήρα (Λεμεσός) 1.770,00
Δημήτρης γιος του Σάββα
Σωτήρα (Λεμεσός) 845,00
Χριστόφορος γιος του Κωνσταντή
Σωτήρα (Λεμεσός) 1.360,00
Γυναίκα του Χριστόφορου γιου του Κωνσταντή
Σωτήρα (Λεμεσός) 1.192,50
Σταυρινός γιος του Τζένιου
Σωτήρα (Λεμεσός) 300,00
Γιαννής γιος του Παυλή
Σωτήρα (Λεμεσός) 195,00
Σάββας γιος του Κωνσταντή
Σωτήρα (Λεμεσός) 1.864,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 59 246,00 4.072,50
002   γη με βλάστηση 47 175,50 3.582,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 8 5,50 365,00
004   καλλιέργειες μουριάς 8 5,50 365,00
005   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dut bağçesi ma dolab) 1 1,50 150,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 7 4,00 215,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 30 159,50 2.842,50
008   βαμβάκι 2 2,00 50,00
009   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 2,00 50,00
010   αμπέλι 12 44,00 1.940,00
011   αμπέλι (bağ) 12 44,00 1.940,00
012   δημητριακά 15 113,00 652,50
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 105,00 525,00
014   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 12 8,00 127,50
015   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 1 0,50 200,00
016   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 10,50 375,00
017   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 2 2,00 90,00
018   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 6 3,50 135,00
019   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 5,00 150,00
020   άλλη χρήση γης 3 3,50 155,00
021   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
022   μάντρα (mandira) 1 1,00 100,00
023   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 1,50 45,00
024   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 9 67,00 335,00
025   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 9 67,00 335,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 39 92 1.080,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 21 64 940,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 6 34 340,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 10 100,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 14 20 500,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 3 3 15,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 3 3 15,00
008   χαρουπιές 15 25 125,00
009   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 15 25 125,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 37 15 1.810,00
002   σπίτι (hane) 28 2 1.330,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 6 1 250,00
004   τμήμα κτηρίου 1 1 175,00
005   δωμάτιο 1 1 175,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 175,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 7 11 55,00
008   κυψέλη (ari kovani) 7 11 55,00
009   Μύλοι 1 1 250,00
010   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 24 176 2.909,00
002   πρόβατα (agnam) 7 168 1.344,00
003   άλογο (bargi̇r) 8 4 800,00
004   φοράδα (kisrak) 4 3 600,00
005   αγελάδα (inek) 4 2 215,00
006   δαμαλάκι (dana) 1 1 40,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 40,00
008   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
009   βόδι (öküz) 4 1 250,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 4 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σωτήρα (Λεμεσός). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5861/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό