Όνομα: Επισκοπή (Λεμεσού)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Piskobi
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Episkopi (Lemesou)
Επισκοπή (Λεμεσού)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Episkopi
Κατηγορία: χωριό (διοικητικό κέντρο) (karye - nefs)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Επισκοπής
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μεικτός οικισμός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 160,623.50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
68,722.5 3,129.0 55,970.0 32,802.0
42.8% 1.9% 34.8% 20.4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Επισκοπή (Λεμεσού) (Αυτή η εγγραφή) 112,969 70.33%
Estroncellan Çiftliği Estroncellan Çiftliği 7,990 4.97%
Samacri Çiftliği Samacri Çiftliği 5,885 3.66%
El Hac Ömer Çiftliği El Hac Ömer Çiftliği 5,490 3.42%
Kodniya Çiftliği Kodniya Çiftliği 6,440 4.01%
Mazoro Çiftliği Mazoro Çiftliği 3,840 2.39%
Mazoro ve Nısf Estroncellan Çiftliği Mazoro ve Nısf Estroncellan Çiftliği 7,830 4.87%
Nısf Alakadi Çiftliği Nısf Alakadi Çiftliği 3,000 1.87%
Piyati Çiftliği Piyati Çiftliği 600 0.37%
Aya Todos Çiftliği Aya Todos Çiftliği 6,580 4.10%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Επισκοπής:
167.00
548.00
30.5%
Καζάς Επισκοπής:
13.00
26.00
50.0%
Καζάς Επισκοπής:
186.00
631.00
29.5%
Καζάς Επισκοπής:
186.00
633.00
29.4%
Καζάς Επισκοπής:
355.00
1,222.00
29.1%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Επισκοπής:
2,666.25
11,393.16
23.4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Επισκοπής:
68,722.50
194,111.00
35.4%
Καζάς Επισκοπής:
86.00
695.00
12.4%
Καζάς Επισκοπής:
216.00
768.00
28.1%
Καζάς Επισκοπής:
500.00
6,931.00
7.2%
Καζάς Επισκοπής:
546.00
1,061.00
51.5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
3,129.00
50,422.00
6.2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
55,970.00
134,414.00
41.6%
Καζάς Επισκοπής:
136.00
563.00
24.2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Επισκοπής:
909.00
3,507.00
25.9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
32,802.00
133,791.00
24.5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Επισκοπής:
160,623.50
512,738.00
31.3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Hasan
Επισκοπή (Λεμεσού) 480.00
Arab Ali γιος του Ahmed
Επισκοπή (Λεμεσού) 760.00
Hasan γιος του Hasan
Επισκοπή (Λεμεσού) 665.00
Hüseyin γιος του İsma'il
Επισκοπή (Λεμεσού) 180.00
Mehmed γιος του Hüseyin
Επισκοπή (Λεμεσού) 830.00
Ahmed γιος του Ramazan
Επισκοπή (Λεμεσού) 130.00
Hasan γιος του Osman
Επισκοπή (Λεμεσού) 1,230.00
Arab Salih γιος του Abdullah
Επισκοπή (Λεμεσού) 595.00
Boşnak Hacı Mustafa γιος του 'Ömer
Επισκοπή (Λεμεσού) 180.00
Hasan γιος του Mustafa
Επισκοπή (Λεμεσού) 965.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 355 2,666.25 68,722.50
002   γη με βλάστηση 277 1,929.75 63,627.50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 30 25.50 1,635.00
004   καλλιέργειες μουριάς 8 9.25 517.50
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 0.75 37.50
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 7 8.50 480.00
007   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 22 16.25 1,117.50
008   78 465.50 13,510.00
009   βαμβάκι 66 345.00 10,490.00
010   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 1 2.00 60.00
011   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 43 198.00 5,965.00
012   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 18 135.00 3,965.00
013   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονο νερό (su basar penbe tarlası) 4 10.00 500.00
014   αμπέλι 11 60.50 2,420.00
015   αμπέλι (bağ) 11 60.50 2,420.00
016   δημητριακά 1 60.00 600.00
017   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 60.00 600.00
018   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 169 1,438.75 48,482.50
019   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 14 959.50 30,890.00
020   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 106 72.25 4,192.50
021   κήπος (bağçe) 4 57.50 2,875.00
022   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0.50 15.00
023   άλλος οπωρώνας (diğer meyveli bağçe) 1 1.00 80.00
024   αρδευόμενος κήπος με φρούτα (sulu meyveli bağçe) 1 0.50 25.00
025   αγροτεμάχιο (tarla) 1 2.00 10.00
026   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 41 345.50 10,395.00
027   41 75.50 2,540.00
028   αλώνι (harman) 24 24.00 485.00
029   μάντρα (mandira) 7 8.00 750.00
030   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 10 43.50 1,305.00
031   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 37 661.00 2,555.00
032   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 37 661.00 2,555.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 86 500 3,129.00
002   ελιές 36 104 1,040.00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 8 30 300.00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 28 74 740.00
005   Σύνολο αμυγδαλιών 1 1 5.00
006   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 1 5.00
007   χαρουπιές 49 395 2,084.00
008   χαρουπιά (harub 2) 19 177 950.00
009   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 28 215 1,104.00
010   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 2 20.00
011   χαρουπιές (şecer-i harub) 1 1 10.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 216 546 55,970.00
002   σπίτι (hane) 185 185 27,000.00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 30 30 3,680.00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 50.00
005   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 1 1 50.00
006   κατάστημα (dükkan) 3 3 525.00
007   καφενείο (kahve dükkani) 1 1 250.00
008   καφενείο (kahve hane) 1 1 250.00
009   μικρό κατάστημα (sagir dükkan) 2 2 275.00
010   χαμάμ (hamam) 1 1 500.00
011   9 129 145.00
012   κυψέλη (ari kovani) 9 129 145.00
013   βοηθητικές κατασκευές 16 225 25,550.00
014   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 16 225 25,550.00
015   Μύλοι 2 3 2,250.00
016   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 250.00
017   Νερόμυλοι 1 2 2,000.00
018   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 2 2,000.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 136 909 32,802.00
002   πρόβατα (agnam) 15 724 5,812.00
003   άλογο (bargi̇r) 29 33 6,300.00
004   φοράδα (kisrak) 8 10 2,000.00
005   πουλάρι (tay) 2 2 100.00
006   άλογο για αλώνισμα (harman bargiri) 1 2 400.00
007   αγελάδα (inek) 35 44 3,950.00
008   δαμαλάκι (dana) 3 6 300.00
009   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 6 300.00
010   νεαρός ταύρος (tosun) 3 3 150.00
011   μουλάρι (katir) 8 8 4,000.00
012   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 1 500.00
013   αίγες (keçi̇) 1 30 240.00
014   βόδι (öküz) 48 70 12,500.00
015   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 24 26 6,500.00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 11:08 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Επισκοπή (Λεμεσού). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5862/ στις 26/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό