Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5863
UUID βάσης δεδομένων: 8736329a-8a6e-4c7e-b9a2-e8c3e24f3a09
Όνομα: El Hac Ömer Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: El Hac Ömer Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Επισκοπή (Λεμεσού)
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.490,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.690,0 0,0 1.800,0 0,0
67,2% 0,0% 32,8% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Επισκοπή (Λεμεσού):
1,00
167,00
0,6%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1,00
14,00
7,1%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1,00
187,00
0,5%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1,00
187,00
0,5%
Επισκοπή (Λεμεσού):
3,00
355,00
0,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Επισκοπή (Λεμεσού):
90,00
2.666,25
3,4%
Γαίες (αξία)
Επισκοπή (Λεμεσού):
3.690,00
68.722,50
5,4%
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
86,00
0,0%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1,00
216,00
0,5%
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
500,00
0,0%
Επισκοπή (Λεμεσού):
18,00
546,00
3,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
3.129,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επισκοπή (Λεμεσού):
1.800,00
55.970,00
3,2%
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
136,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
909,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
32.802,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επισκοπή (Λεμεσού):
5.490,00
160.623,50
3,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι Χατζή Ομέρ
μουσουλμάνος (ehl-i islam) El Hac Ömer Çiftliği 5.490,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 90,00 3.690,00
002   γη με βλάστηση 2 72,00 3.600,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 72,00 3.600,00
004   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 59,00 2.950,00
005   κήπος (bağçe) 1 13,00 650,00
006   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 18,00 90,00
007   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 18,00 90,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 18 1.800,00
002   βοηθητικές κατασκευές 1 18 1.800,00
003   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 18 1.800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 26, 2021, 11:18 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: El Hac Ömer Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5863/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό