Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5867
UUID βάσης δεδομένων: 955c7f10-6058-4e18-8b26-f6f33d0a7ac7
Όνομα: Samacri Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Samacri Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Επισκοπή (Λεμεσού)
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.885,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.485,0 0,0 2.400,0 0,0
59,2% 0,0% 40,8% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Επισκοπή (Λεμεσού):
1,00
167,00
0,6%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1,00
14,00
7,1%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1,00
187,00
0,5%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1,00
187,00
0,5%
Επισκοπή (Λεμεσού):
2,00
355,00
0,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Επισκοπή (Λεμεσού):
157,00
2.666,25
5,9%
Γαίες (αξία)
Επισκοπή (Λεμεσού):
3.485,00
68.722,50
5,1%
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
86,00
0,0%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1,00
216,00
0,5%
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
500,00
0,0%
Επισκοπή (Λεμεσού):
24,00
546,00
4,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
3.129,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επισκοπή (Λεμεσού):
2.400,00
55.970,00
4,3%
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
136,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
909,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
32.802,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επισκοπή (Λεμεσού):
5.885,00
160.623,50
3,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι Σαματζάρη(;)
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Samacri Çiftliği 5.885,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2 157,00 3.485,00
002   γη με βλάστηση 1 108,00 3.240,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 108,00 3.240,00
004   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 108,00 3.240,00
005   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 49,00 245,00
006   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 49,00 245,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 24 2.400,00
002   βοηθητικές κατασκευές 1 24 2.400,00
003   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 24 2.400,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 26, 2021, 11:18 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Samacri Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5867/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό