Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5868
UUID βάσης δεδομένων: 41b75cbb-e53f-418d-970c-5ccfd1fdc9f0
Όνομα: Aya Todos Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Todos Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Επισκοπή (Λεμεσού)
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.580,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.580,0 0,0 3.000,0 0,0
54,4% 0,0% 45,6% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Επισκοπή (Λεμεσού):
1,00
167,00
0,6%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1,00
14,00
7,1%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1,00
187,00
0,5%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1,00
187,00
0,5%
Επισκοπή (Λεμεσού):
2,00
355,00
0,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Επισκοπή (Λεμεσού):
116,00
2.666,25
4,4%
Γαίες (αξία)
Επισκοπή (Λεμεσού):
3.580,00
68.722,50
5,2%
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
86,00
0,0%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1,00
216,00
0,5%
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
500,00
0,0%
Επισκοπή (Λεμεσού):
30,00
546,00
5,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
3.129,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επισκοπή (Λεμεσού):
3.000,00
55.970,00
5,4%
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
136,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
909,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
32.802,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επισκοπή (Λεμεσού):
6.580,00
160.623,50
4,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι Αγίου Θεοδοσίου
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Aya Todos Çiftliği 6.580,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2 116,00 3.580,00
002   γη με βλάστηση 2 116,00 3.580,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 116,00 3.580,00
004   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 111,00 3.330,00
005   κήπος (bağçe) 1 5,00 250,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 30 3.000,00
002   βοηθητικές κατασκευές 1 30 3.000,00
003   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 30 3.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 27, 2021, 9:34 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Aya Todos Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5868/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό