Όνομα: Mazoro ve Nısf Estroncellan Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mazoro ve Nısf Estroncellan Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Επισκοπή (Λεμεσού)
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7,830.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
4,230.0 0.0 3,600.0 0.0
54.0% 0.0% 46.0% 0.0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Επισκοπή (Λεμεσού):
1.00
167.00
0.6%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1.00
13.00
7.7%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1.00
186.00
0.5%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1.00
186.00
0.5%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1.00
355.00
0.3%
Γαίες (εμβαδόν)
Επισκοπή (Λεμεσού):
141.00
2,666.25
5.3%
Γαίες (αξία)
Επισκοπή (Λεμεσού):
4,230.00
68,722.50
6.2%
Επισκοπή (Λεμεσού):
0.00
86.00
0.0%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1.00
216.00
0.5%
Επισκοπή (Λεμεσού):
0.00
500.00
0.0%
Επισκοπή (Λεμεσού):
36.00
546.00
6.6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επισκοπή (Λεμεσού):
0.00
3,129.00
0.0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επισκοπή (Λεμεσού):
3,600.00
55,970.00
6.4%
Επισκοπή (Λεμεσού):
0.00
136.00
0.0%
Ζώα (αριθμός)
Επισκοπή (Λεμεσού):
0.00
909.00
0.0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επισκοπή (Λεμεσού):
0.00
32,802.00
0.0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επισκοπή (Λεμεσού):
7,830.00
160,623.50
4.9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι του Μαζωτού και μισό μερίδιο του τσιφλικιού του Εστρογγελάν(;)
Mazoro ve Nısf Estroncellan Çiftliği 7,830.00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 1 141.00 4,230.00
002   γη με βλάστηση 1 141.00 4,230.00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 141.00 4,230.00
004   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 141.00 4,230.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 1 36 3,600.00
002   βοηθητικές κατασκευές 1 36 3,600.00
003   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 36 3,600.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 26, 2021, 11:20 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Mazoro ve Nısf Estroncellan Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5870/ στις 28/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό