Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5870
UUID βάσης δεδομένων: 02cc8003-b844-421a-89ff-65a27e851176
Όνομα: Mazoro ve Nısf Estroncellan Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mazoro ve Nısf Estroncellan Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Επισκοπή (Λεμεσού)
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.830,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.230,0 0,0 3.600,0 0,0
54,0% 0,0% 46,0% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Επισκοπή (Λεμεσού):
1,00
167,00
0,6%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1,00
14,00
7,1%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1,00
187,00
0,5%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1,00
187,00
0,5%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1,00
355,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Επισκοπή (Λεμεσού):
141,00
2.666,25
5,3%
Γαίες (αξία)
Επισκοπή (Λεμεσού):
4.230,00
68.722,50
6,2%
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
86,00
0,0%
Επισκοπή (Λεμεσού):
1,00
216,00
0,5%
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
500,00
0,0%
Επισκοπή (Λεμεσού):
36,00
546,00
6,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
3.129,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επισκοπή (Λεμεσού):
3.600,00
55.970,00
6,4%
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
136,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
909,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επισκοπή (Λεμεσού):
0,00
32.802,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επισκοπή (Λεμεσού):
7.830,00
160.623,50
4,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι του Μαζωτού και μισό μερίδιο του τσιφλικιού του Εστρογγελάν(;)
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Mazoro ve Nısf Estroncellan Çiftliği 7.830,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 1 141,00 4.230,00
002   γη με βλάστηση 1 141,00 4.230,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 141,00 4.230,00
004   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 141,00 4.230,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 36 3.600,00
002   βοηθητικές κατασκευές 1 36 3.600,00
003   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 36 3.600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 26, 2021, 11:20 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Mazoro ve Nısf Estroncellan Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5870/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό