Όνομα: Μανδριά (Λεμεσού) (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mandirya
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mandria (Lemesou)
Μανδριά (Λεμεσού) (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Mandria
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.533,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3.018,5 130,0 2.510,0 875,0
46,2% 2,0% 38,4% 13,4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
18,00
671,00
2,7%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
25,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
21,00
757,00
2,8%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Κοιλανίου:
56,00
1.995,00
2,8%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κοιλανίου:
162,75
4.929,25
3,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
3.018,50
124.011,45
2,4%
Καζάς Κοιλανίου:
8,00
791,00
1,0%
Καζάς Κοιλανίου:
20,00
898,00
2,2%
Καζάς Κοιλανίου:
6,00
1.563,00
0,4%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
176,00
0,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
130,00
19.274,00
0,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
2.510,00
63.490,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
9,00
631,00
1,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
3,00
1.901,00
0,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
875,00
44.205,00
2,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
6.533,50
242.720,45
2,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μιχαήλ γιος του Χατζή Τουμάζου
Μανδριά (Λεμεσού) (τα) 706,00
Φανής γιος του Γιωρκή
Μανδριά (Λεμεσού) (τα) 180,00
Νεόφυτος γιος του Κυριακού
Μανδριά (Λεμεσού) (τα) 1.312,00
Χατζή Γιακουμής γιος του Χριστόδουλου
Μανδριά (Λεμεσού) (τα) 957,00
Χατζή Χριστόδουλος
Μανδριά (Λεμεσού) (τα) 473,00
Χρυσός γιος του Χατζή Νικόλα
Μανδριά (Λεμεσού) (τα) 1.687,00
Χαράλαμπος γιος του Κυριακού
Μανδριά (Λεμεσού) (τα) 697,00
Λουιζής γιος του Αντωνή
Μανδριά (Λεμεσού) (τα) 169,00
Ανδρέας αδελφός του Λουιζή γιου του Αντωνή
Μανδριά (Λεμεσού) (τα) 169,00
Θεόδωρος γιος του Γιαννή
Μανδριά (Λεμεσού) (τα) 643,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 56 183,25 3.078,50
002   γη με βλάστηση 32 52,75 2.127,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 7 1,75 87,50
004   καλλιέργειες μουριάς 7 1,75 87,50
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 7 1,75 87,50
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 20 45,00 1.860,00
007   αμπέλι 20 45,00 1.860,00
008   αμπέλι (bağ) 20 45,00 1.860,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 5 6,00 180,00
010   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 3 1,50 45,00
011   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0,50 15,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 1 4,00 120,00
013   άλλη χρήση γης 9 2,50 55,00
014   αλώνι (harman) 3 1,00 10,00
015   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 6 1,50 45,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 15 128,00 896,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 15 128,00 896,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 9 170,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 5 7 150,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 1 10,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 3 4 130,00
005   ελιά (zeytun) 1 2 10,00
006   καρυδιά 3 2 20,00
007   καρυδιά (ceviz 2) 1 1 10,00
008   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 2 1 10,00
009   καρυδιά (ceviz) 2 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 20 1 2.610,00
002   σπίτι (hane) 18 0 1.510,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 0 150,00
004   άλλο σπίτι (hane-i diğer) 1 0 50,00
005   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 1 0 100,00
006   τμήμα κτηρίου 2 1 1.100,00
007   δωμάτιο 2 1 1.100,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 2 1 1.100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 9 6 1.125,00
002   αγελάδα (inek) 2 1 100,00
003   μουλάρι (katir) 1 1 400,00
004   βόδι (öküz) 6 4 625,00
005   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 4 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 12:34 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μανδριά (Λεμεσού) (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5873/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό