Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5874
UUID βάσης δεδομένων: 45d2fd66-6bb1-41ee-bf60-7dcc62216c95
Όνομα: Κουκά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kuka
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kouka
Κουκά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kouka
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.196,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.295,0 800,0 3.320,0 1.781,0
35,8% 8,7% 36,1% 19,4%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Κουκά (Αυτή η εγγραφή) 8.446 91,84%
Stavros İstavroz Manastırı 750 8,16%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
9,00
671,00
1,3%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
25,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
10,00
757,00
1,3%
Καζάς Κοιλανίου:
10,00
767,00
1,3%
Καζάς Κοιλανίου:
44,00
1.995,00
2,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
191,00
13.774,75
1,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
3.295,00
313.912,20
1,0%
Καζάς Κοιλανίου:
20,00
791,00
2,5%
Καζάς Κοιλανίου:
14,00
898,00
1,6%
Καζάς Κοιλανίου:
93,00
4.177,00
2,2%
Καζάς Κοιλανίου:
4,00
590,00
0,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
800,00
41.210,00
1,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
3.320,00
138.605,00
2,4%
Καζάς Κοιλανίου:
10,00
631,00
1,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
16,00
2.720,00
0,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
1.781,00
135.844,00
1,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
9.196,00
629.571,20
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κουκά 655,00
Μοναστήρι Σταυρού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Stavros 2.245,00
Osman γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κουκά 790,00
Yusuf γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κουκά 530,00
Ορφανό (θηλ.) του Mehmed γιου του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κουκά 285,00
Mehmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κουκά 0,00
Tosun γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κουκά 2.077,00
Γιωρκής γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κουκά 819,00
Νκιφόρης γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κουκά 510,00
Γιωρκής γιος του Λουιζή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κουκά 1.285,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 44 191,00 3.295,00
002   γη με βλάστηση 24 81,50 2.635,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 25,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 25,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 25,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 16 70,00 2.280,00
007   αμπέλι 16 70,00 2.280,00
008   αμπέλι (bağ) 16 70,00 2.280,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 7 11,00 330,00
010   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 6 6,00 180,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 1 5,00 150,00
012   άλλη χρήση γης 11 8,50 155,00
013   αλώνι (harman) 5 5,00 50,00
014   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 6 3,50 105,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 9 101,00 505,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 9 101,00 505,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 20 93 800,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 9 61 610,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 6 33 330,00
004   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 1 20 200,00
005   ελιά (zeytun) 1 6 60,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 2 20,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 7 26 130,00
008   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 1 5,00
009   αμυγδαλιά (badem) 6 25 125,00
010   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 5 23 115,00
011   καρυδιά 4 6 60,00
012   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 4 6 60,00
013   καρυδιά (ceviz) 3 5 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 14 4 3.320,00
002   σπίτι (hane) 10 0 1.510,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 70,00
004   τμήμα κτηρίου 2 2 1.500,00
005   δωμάτιο 2 2 1.500,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 2 2 1.500,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 10,00
008   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
009   Μύλοι 1 0 300,00
010   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 0 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 6 12 781,00
002   αγελάδα (inek) 2 3 300,00
003   νεαρός ταύρος (tosun) 1 2 200,00
004   αγελάδα και νεαρός ταύρος (inek tosun) 1 2 200,00
005   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
006   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 1 1 300,00
007   αίγες (keçi̇) 2 7 56,00
008   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κουκά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5874/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό