Όνομα: Κουκά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kuka
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kouka
Κουκά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kouka
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μεικτός οικισμός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9,196.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3,295.0 800.0 3,320.0 1,781.0
35.8% 8.7% 36.1% 19.4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Κουκά (Αυτή η εγγραφή) 8,446 91.84%
Stavros İstavroz Manastırı 750 8.16%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
9.00
671.00
1.3%
Καζάς Κοιλανίου:
1.00
25.00
4.0%
Καζάς Κοιλανίου:
10.00
757.00
1.3%
Καζάς Κοιλανίου:
10.00
767.00
1.3%
Καζάς Κοιλανίου:
44.00
1,995.00
2.2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κοιλανίου:
191.00
13,774.75
1.4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
3,295.00
313,912.20
1.0%
Καζάς Κοιλανίου:
20.00
791.00
2.5%
Καζάς Κοιλανίου:
14.00
898.00
1.6%
Καζάς Κοιλανίου:
93.00
4,177.00
2.2%
Καζάς Κοιλανίου:
4.00
590.00
0.7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
800.00
41,210.00
1.9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
3,320.00
138,605.00
2.4%
Καζάς Κοιλανίου:
10.00
631.00
1.6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
16.00
2,720.00
0.6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
1,781.00
135,844.00
1.3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
9,196.00
629,571.20
1.5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Osman
Κουκά 655.00
Μοναστήρι Σταυρού
Stavros 2,245.00
Osman γιος του Mustafa
Κουκά 790.00
Yusuf γιος του Abdullah
Κουκά 530.00
Ορφανό (θηλ.) του Mehmed γιου του Hüseyin
Κουκά 285.00
Mehmed γιος του Hüseyin
Κουκά 0.00
Tosun γιος του Mehmed
Κουκά 2,077.00
Γιωρκής γιος του Χριστοφή
Κουκά 819.00
Νκιφόρης γιος του Αντωνή
Κουκά 510.00
Γιωρκής γιος του Λουιζή
Κουκά 1,285.00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 44 191.00 3,295.00
002   γη με βλάστηση 24 81.50 2,635.00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0.50 25.00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0.50 25.00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0.50 25.00
006   16 70.00 2,280.00
007   αμπέλι 16 70.00 2,280.00
008   αμπέλι (bağ) 16 70.00 2,280.00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 7 11.00 330.00
010   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 6 6.00 180.00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 1 5.00 150.00
012   11 8.50 155.00
013   αλώνι (harman) 5 5.00 50.00
014   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 6 3.50 105.00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 9 101.00 505.00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 9 101.00 505.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 20 93 800.00
002   ελιές 9 61 610.00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 6 33 330.00
004   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 1 20 200.00
005   ελιά (zeytun) 1 6 60.00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 2 20.00
007   Σύνολο αμυγδαλιών 7 26 130.00
008   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 1 5.00
009   αμυγδαλιά (badem) 6 25 125.00
010   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 5 23 115.00
011   καρυδιές 4 6 60.00
012   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 4 6 60.00
013   καρυδιά (ceviz) 3 5 50.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 14 4 3,320.00
002   σπίτι (hane) 10 0 1,510.00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 70.00
004   2 2 1,500.00
005   2 2 1,500.00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 2 2 1,500.00
007   1 2 10.00
008   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10.00
009   Μύλοι 1 0 300.00
010   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 0 300.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 10 16 1,781.00
002   αγελάδα (inek) 2 3 300.00
003   νεαρός ταύρος (tosun) 1 2 200.00
004   αγελάδα και νεαρός ταύρος (inek tosun) 1 2 200.00
005   μουλάρι (katir) 1 1 300.00
006   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 1 1 300.00
007   αίγες (keçi̇) 2 7 56.00
008   βόδι (öküz) 5 5 1,125.00
009   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 4 4 1,000.00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κουκά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5874/ στις 26/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό