Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5875
UUID βάσης δεδομένων: f0173365-4eb9-4e9f-af71-665f8a532ed1
Όνομα: Μονιάτης
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Monyad
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Moniatis
Μονιάτης
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Moniatis
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.166,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.012,5 735,0 2.205,0 2.214,0
28,1% 10,3% 30,8% 30,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
12,00
671,00
1,8%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
25,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
13,00
757,00
1,7%
Καζάς Κοιλανίου:
13,00
767,00
1,7%
Καζάς Κοιλανίου:
25,00
1.995,00
1,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
81,00
13.774,75
0,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
2.012,50
313.912,20
0,6%
Καζάς Κοιλανίου:
18,00
791,00
2,3%
Καζάς Κοιλανίου:
14,00
898,00
1,6%
Καζάς Κοιλανίου:
88,00
4.177,00
2,1%
Καζάς Κοιλανίου:
2,00
590,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
735,00
41.210,00
1,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
2.205,00
138.605,00
1,6%
Καζάς Κοιλανίου:
13,00
631,00
2,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
141,00
2.720,00
5,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
2.214,00
135.844,00
1,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
7.166,50
629.571,20
1,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μονιάτης 1.605,00
'Ali γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μονιάτης 920,00
Ahmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μονιάτης 505,00
Salih γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μονιάτης 739,00
Ahmed γιος του Hüseyin Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μονιάτης 560,00
Hasan γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μονιάτης 365,00
Σάββας γιος του Χαράλαμπου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μονιάτης 1.350,00
Παρασκευάς
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μονιάτης 222,50
Νικολής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μονιάτης 122,50
Κυριακός
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μονιάτης 40,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 25 81,00 2.012,50
002   γη με βλάστηση 21 54,50 1.827,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 9 38,00 1.390,00
004   αμπέλι 9 38,00 1.390,00
005   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 2 4,00 80,00
006   αμπέλι (bağ) 7 34,00 1.310,00
007   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 12 16,50 437,50
008   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 8 13,50 355,00
009   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 0,75 35,00
010   κήπος (bağçe) 1 0,25 7,50
011   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 1,00 20,00
012   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî hassa tarla) 1 1,00 20,00
013   άλλη χρήση γης 1 3,50 70,00
014   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 3,50 70,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 23,00 115,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 3 23,00 115,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 18 88 735,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 11 80 660,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 7 56 280,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 10 100,00
005   ελιές κήπου (zeytun-ı bağçe) 3 14 280,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
008   καρυδιά 6 7 70,00
009   καρυδιές (şecer-i ceviz) 2 2 20,00
010   καρυδιά (ceviz 2) 1 1 10,00
011   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 3 4 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 14 2 2.205,00
002   σπίτι (hane) 10 1 1.105,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 85,00
004   αγροτικά κτήρια 1 0 50,00
005   μάντρα (mandıra) 1 0 50,00
006   τμήμα κτηρίου 1 1 750,00
007   δωμάτιο 1 1 750,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 750,00
009   βυρσοδεψείο (debbağhane) 1 0 100,00
010   Μύλοι 1 0 200,00
011   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 0 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 11 139 1.714,00
002   αγελάδα (inek) 2 2 200,00
003   αίγες (keçi̇) 6 133 1.064,00
004   βόδι (öküz) 3 4 450,00
005   νεαρό βόδι (öküz tosun) 1 2 200,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μονιάτης. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5875/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό