Όνομα: Μονιάτης
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Monyad
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Moniatis
Μονιάτης
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Moniatis
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μεικτός οικισμός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7,166.50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2,012.5 735.0 2,205.0 2,214.0
28.1% 10.3% 30.8% 30.9%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
12.00
671.00
1.8%
Καζάς Κοιλανίου:
1.00
25.00
4.0%
Καζάς Κοιλανίου:
13.00
757.00
1.7%
Καζάς Κοιλανίου:
13.00
767.00
1.7%
Καζάς Κοιλανίου:
25.00
1,995.00
1.3%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κοιλανίου:
81.00
13,774.75
0.6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
2,012.50
313,912.20
0.6%
Καζάς Κοιλανίου:
18.00
791.00
2.3%
Καζάς Κοιλανίου:
14.00
898.00
1.6%
Καζάς Κοιλανίου:
88.00
4,177.00
2.1%
Καζάς Κοιλανίου:
2.00
590.00
0.3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
735.00
41,210.00
1.8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
2,205.00
138,605.00
1.6%
Καζάς Κοιλανίου:
13.00
631.00
2.1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
141.00
2,720.00
5.2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
2,214.00
135,844.00
1.6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
7,166.50
629,571.20
1.1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Ahmed
Μονιάτης 1,605.00
'Ali γιος του Hüseyin
Μονιάτης 920.00
Ahmed γιος του Hüseyin
Μονιάτης 505.00
Salih γιος του Hüseyin
Μονιάτης 739.00
Ahmed γιος του Hüseyin Efendi
Μονιάτης 560.00
Hasan γιος του Mustafa
Μονιάτης 365.00
Σάββας γιος του Χαράλαμπου
Μονιάτης 1,350.00
Παρασκευάς
Μονιάτης 222.50
Νικολής
Μονιάτης 122.50
Κυριακός
Μονιάτης 40.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 25 81.00 2,012.50
002   γη με βλάστηση 21 54.50 1,827.50
003   9 38.00 1,390.00
004   αμπέλι 9 38.00 1,390.00
005   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 2 4.00 80.00
006   αμπέλι (bağ) 7 34.00 1,310.00
007   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 12 16.50 437.50
008   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 8 13.50 355.00
009   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 0.75 35.00
010   κήπος (bağçe) 1 0.25 7.50
011   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 1.00 20.00
012   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî hassa tarla) 1 1.00 20.00
013   1 3.50 70.00
014   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 3.50 70.00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 23.00 115.00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 3 23.00 115.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 18 88 735.00
002   ελιές 11 80 660.00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 7 56 280.00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 10 100.00
005   ελιές κήπου (zeytun-ı bağçe) 3 14 280.00
006   Σύνολο αμυγδαλιών 1 1 5.00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5.00
008   καρυδιές 6 7 70.00
009   καρυδιές (şecer-i ceviz) 2 2 20.00
010   καρυδιά (ceviz 2) 1 1 10.00
011   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 3 4 40.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 14 2 2,205.00
002   σπίτι (hane) 10 1 1,105.00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 85.00
004   αγροτικά κτήρια 1 0 50.00
005   μάντρα (mandıra) 1 0 50.00
006   1 1 750.00
007   1 1 750.00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 750.00
009   βυρσοδεψείο (debbağhane) 1 0 100.00
010   Μύλοι 1 0 200.00
011   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 0 200.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 13 141 2,214.00
002   αγελάδα (inek) 2 2 200.00
003   αίγες (keçi̇) 6 133 1,064.00
004   βόδι (öküz) 5 6 950.00
005   νεαρό βόδι (öküz tosun) 1 2 200.00
006   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 2 2 500.00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μονιάτης. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5875/ στις 26/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό