Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5876
UUID βάσης δεδομένων: af876828-7f4e-4a24-ac70-296b7e539f82
Όνομα: Λάνεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lanya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Laneia
Λάνεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Lania
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 58.860,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
30.276,0 5.342,0 12.175,0 11.067,0
51,4% 9,1% 20,7% 18,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
40,00
671,00
6,0%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
25,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
46,00
757,00
6,1%
Καζάς Κοιλανίου:
47,00
767,00
6,1%
Καζάς Κοιλανίου:
136,00
1.995,00
6,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
1.271,00
13.774,75
9,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
30.276,00
313.912,20
9,6%
Καζάς Κοιλανίου:
53,00
791,00
6,7%
Καζάς Κοιλανίου:
64,00
898,00
7,1%
Καζάς Κοιλανίου:
464,00
4.177,00
11,1%
Καζάς Κοιλανίου:
40,00
590,00
6,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
5.342,00
41.210,00
13,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
12.175,00
138.605,00
8,8%
Καζάς Κοιλανίου:
54,00
631,00
8,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
178,00
2.720,00
6,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
11.067,00
135.844,00
8,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
58.860,00
629.571,20
9,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάνεια 2.155,00
Yusuf γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάνεια 2.305,00
Osman γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάνεια 1.026,00
Κόρη του Osman γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάνεια 36,00
Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάνεια 366,68
Süleyman αδελφός του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάνεια 267,08
Hüseyin αδελφός του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάνεια 266,68
Ebubekir αδελφός του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάνεια 267,08
Νικόλας γιος του Πετρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λάνεια 905,00
Πετρής γιος του Χατζή Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λάνεια 680,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 136 1.271,00 30.276,00
002   γη με βλάστηση 101 885,75 26.312,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 5 15,50 247,50
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,25 12,50
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,25 12,50
006   καλλιέργειες ελιάς 3 15,00 225,00
007   ελαιώνας (bağçe zeytini 2) 3 15,00 225,00
008   καλλιέργεια καρυδιάς 1 0,25 10,00
009   κήπος με καρυδιές (cevizli bağçe) 1 0,25 10,00
010   μη δενδρώδης καλλιέργεια 87 860,75 25.855,00
011   αμπέλι 70 653,50 23.760,00
012   αμπελώνας (bağ yeri) 6 33,00 660,00
013   αμπέλι (bağ) 64 620,50 23.100,00
014   δημητριακά 17 207,25 2.095,00
015   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 14 205,00 2.050,00
016   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 2,25 45,00
017   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 9,50 210,00
018   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 5 4,00 90,00
019   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 2 2,50 80,00
020   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 1,00 20,00
021   αγροτεμάχιο (tarla) 1 2,00 20,00
022   άλλη χρήση γης 12 11,25 223,50
023   αλώνι (harman) 11 11,00 220,00
024   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 0,25 3,50
025   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 23 374,00 3.740,00
026   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 23 374,00 3.740,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 53 464 5.342,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 44 324 4.505,00
003   ελιά κήπου (bağ zeytini) 6 24 360,00
004   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 2 5 75,00
005   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 3 10 150,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 12 139 1.680,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 12 102 1.580,00
008   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 9 44 660,00
009   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 3 3 15,00
010   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 2 10,00
011   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 1 5,00
012   χαρουπιές 6 137 822,00
013   χαρουπιά (harub 2) 1 6 36,00
014   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 3 51 306,00
015   χαρουπιές (harub eşcarı) 2 80 480,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 64 40 12.175,00
002   σπίτι (hane) 46 2 7.220,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 0 130,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 2 0 130,00
005   τμήμα κτηρίου 6 6 4.500,00
006   δωμάτιο 6 6 4.500,00
007   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 6 6 4.500,00
008   κτήριο προορισμένα για ζώα 11 31 155,00
009   κυψέλη (ari kovani) 11 31 155,00
010   Μύλοι 1 1 300,00
011   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 34 157 5.817,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 2 400,00
003   φοράδα (kisrak) 1 2 400,00
004   αγελάδα (inek) 14 15 1.450,00
005   νεαρός ταύρος (tosun) 1 2 150,00
006   αγελάδα και νεαρός ταύρος (inek tosun) 1 2 150,00
007   μουλάρι (katir) 3 3 1.500,00
008   αίγες (keçi̇) 2 64 512,00
009   βουβάλι (manda) 2 2 100,00
010   βόδι (öküz) 11 11 1.375,00
011   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 60 480,00
012   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 60 480,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λάνεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5876/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό