Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5877
UUID βάσης δεδομένων: 866668e9-ce87-4609-a8c2-9c5b0b07ff29
Όνομα: Κάτω Πλάτρες
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kato Piladre
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kato Platres
Κάτω Πλάτρες
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kato Platraes Tornarides
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11.304,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.872,5 100,0 1.856,5 1.475,0
69,6% 0,9% 16,4% 13,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
16,00
671,00
2,4%
Καζάς Κοιλανίου:
0,00
25,00
0,0%
Καζάς Κοιλανίου:
16,00
757,00
2,1%
Καζάς Κοιλανίου:
16,00
767,00
2,1%
Καζάς Κοιλανίου:
41,00
1.995,00
2,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
232,75
13.774,75
1,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
7.872,50
313.912,20
2,5%
Καζάς Κοιλανίου:
7,00
791,00
0,9%
Καζάς Κοιλανίου:
17,00
898,00
1,9%
Καζάς Κοιλανίου:
9,00
4.177,00
0,2%
Καζάς Κοιλανίου:
17,00
590,00
2,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
100,00
41.210,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
1.856,50
138.605,00
1,3%
Καζάς Κοιλανίου:
9,00
631,00
1,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
9,00
2.720,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
1.475,00
135.844,00
1,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
11.304,00
629.571,20
1,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Σάββας γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Πλάτρες 792,50
Χριστόδουλος γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Πλάτρες 505,00
Λουιζής γιος του Γιουβάνη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Πλάτρες 415,00
Φίλιππος γιος του Μιχαήλ
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Πλάτρες 590,00
Λουιζής γιος του Χατζή Τουμάζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Πλάτρες 400,00
Γιαννής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Πλάτρες 635,00
Γιωρκής γιος του Νικολή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Πλάτρες 490,00
Γιαννής γιος του Χατζή Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Πλάτρες 235,00
Κυριάκος γιος του παπά Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Πλάτρες 290,00
Θωμάς γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Πλάτρες 745,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 41 232,75 7.872,50
002   γη με βλάστηση 39 232,75 7.842,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 1,00 115,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 1,00 115,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 0,50 90,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 25,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 30 222,25 7.317,50
008   αμπέλι 21 179,00 6.830,00
009   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 1 1,00 20,00
010   αμπέλι (bağ) 20 178,00 6.810,00
011   δημητριακά 9 43,25 487,50
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 8 43,00 480,00
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 0,25 7,50
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 7 9,50 410,00
015   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 4 1,50 30,00
016   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 2 4,00 300,00
017   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 4,00 80,00
018   άλλη χρήση γης 2 0,00 30,00
019   αλώνι (harman) 2 0,00 30,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 7 9 100,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 5 60,00
003   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 3 5 60,00
004   ορεινές ελιές (dağ zeytini) 3 5 60,00
005   καρυδιά 4 4 40,00
006   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 4 4 40,00
007   καρυδιά (ceviz) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 17 17 1.856,50
002   σπίτι (hane) 16 16 1.580,00
003   τμήμα κτηρίου 1 1 276,50
004   δωμάτιο 1 1 276,50
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 276,50
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 9 9 1.475,00
002   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
003   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
004   βόδι (öküz) 7 7 875,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 27, 2020, 10:48 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κάτω Πλάτρες. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5877/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό