Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5878
UUID βάσης δεδομένων: cb15d2bc-5e8e-44a7-a6d2-ef3d2d1766a1
Όνομα: Tornarides
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Turnadiya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Tornarides
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.960,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.845,0 10,0 755,0 350,0
71,8% 0,3% 19,1% 8,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
6,00
671,00
0,9%
Καζάς Κοιλανίου:
0,00
25,00
0,0%
Καζάς Κοιλανίου:
6,00
757,00
0,8%
Καζάς Κοιλανίου:
6,00
767,00
0,8%
Καζάς Κοιλανίου:
21,00
1.995,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
99,00
13.774,75
0,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
2.845,00
313.912,20
0,9%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
791,00
0,1%
Καζάς Κοιλανίου:
6,00
898,00
0,7%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
4.177,00
0,0%
Καζάς Κοιλανίου:
0,00
590,00
0,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
10,00
41.210,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
755,00
138.605,00
0,5%
Καζάς Κοιλανίου:
3,00
631,00
0,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
3,00
2.720,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
350,00
135.844,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
3.960,00
629.571,20
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Εύκονος γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Tornarides 835,00
Παρασκευάς γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Tornarides 810,00
Χριστοφής γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Tornarides 620,00
Χριστόδουλος γιος του Κυριακού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Tornarides 130,00
Σάββας γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Tornarides 660,00
Παπάς Νικόλας γιος του παπά Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Tornarides 905,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 21 99,00 2.845,00
002   γη με βλάστηση 15 77,50 2.730,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 1,50 75,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 1,50 75,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 1,50 75,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 11 75,00 2.635,00
007   αμπέλι 11 75,00 2.635,00
008   αμπέλι (bağ) 11 75,00 2.635,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 1,00 20,00
010   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 0,50 10,00
011   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0,50 10,00
012   άλλη χρήση γης 1 0,50 10,00
013   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 0,50 10,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 5 21,00 105,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 5 21,00 105,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 1 10,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 1 10,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 6 0 755,00
002   σπίτι (hane) 6 0 755,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 3 350,00
002   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
003   βόδι (öküz) 2 2 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 26, 2020, 6:56 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Tornarides. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5878/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό