Όνομα: Πραστιό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Piraskyo
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Prastio (Avdimou)
Πραστιό (Αυδήμου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Prastio
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.202,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.152,5 1.050,0 1.335,0 3.055,0
29,9% 14,6% 18,5% 42,4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
11,00
671,00
1,6%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
25,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
11,00
757,00
1,5%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Κοιλανίου:
32,00
1.995,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κοιλανίου:
269,75
4.929,25
5,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
2.152,50
124.011,45
1,7%
Καζάς Κοιλανίου:
19,00
791,00
2,4%
Καζάς Κοιλανίου:
18,00
898,00
2,0%
Καζάς Κοιλανίου:
56,00
1.563,00
3,6%
Καζάς Κοιλανίου:
33,00
176,00
18,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
1.050,00
19.274,00
5,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
1.335,00
63.490,00
2,1%
Καζάς Κοιλανίου:
11,00
631,00
1,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
106,00
1.901,00
5,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
3.055,00
44.205,00
6,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
7.202,50
242.720,45
3,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Nurullah γιος του μουλλά (ιεροδιδάσκαλου) Hasan
Πραστιό 3.155,00
Hüseyin γιος του Süleyman
Πραστιό 467,50
Κουρέας Mehmed γιος του Hüseyin
Πραστιό 205,00
Veli γιος του Ahmed
Πραστιό 390,00
Musaddık γιος του Emir Hasan
Πραστιό 145,00
Mehmed γιος του Emir Hasan
Πραστιό 915,00
Μάρκος γιος του Μιχαήλ
Πραστιό 745,00
Νικολής γιος του παπά Κυριακού
Πραστιό 1.175,00
Γιωρκής γιος του Χριστόδουλου
Πραστιό 2.000,00
Kilise-i Karye-i Mezbur
Πραστιό 150,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 32 278,50 2.365,00
002   γη με βλάστηση 16 29,75 1.035,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 3,50 175,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 3,50 175,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 3,50 175,00
006   4 20,00 720,00
007   αμπέλι 4 20,00 720,00
008   αμπελώνας (bağ yeri) 1 4,00 80,00
009   αμπέλι (bağ) 3 16,00 640,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 6,25 140,00
011   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 4 3,75 75,00
012   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 0,25 12,50
013   κήπος (bağçe) 1 0,25 12,50
014   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 1,00 20,00
015   χειμερινό αρδευόμενο αγροτεμάχιο (kış sulu tarla) 1 1,00 20,00
016   9 4,25 107,50
017   αλώνι (harman) 2 1,00 10,00
018   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 7 3,25 97,50
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 7 244,50 1.222,50
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 7 244,50 1.222,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 19 106 1.155,00
002   ελιές 12 80 1.025,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 6 35 350,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 6 45 675,00
005   χαρουπιές 7 26 130,00
006   χαρουπιά (harub 2) 7 26 130,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 18 33 2.035,00
002   σπίτι (hane) 14 0 1.670,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 0 325,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 1 0 150,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 0 55,00
006   άλλο ερειπωμένο σπίτι (diğer harabe hane) 1 0 55,00
007   άλλο διώροφο σπίτι (fevkani diğer hane) 1 0 250,00
008   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 0 200,00
009   3 33 165,00
010   κυψέλη (ari kovani) 3 33 165,00
011   Μύλοι 1 0 200,00
012   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 0 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 11 111 3.055,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 3 600,00
003   φοράδα (kisrak) 1 3 600,00
004   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
005   μουλάρι (katir) 2 1 400,00
006   αίγες (keçi̇) 1 100 800,00
007   βουβάλι (manda) 1 1 80,00
008   βόδι (öküz) 4 4 875,00
009   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 3 750,00
010   βόδι και δαμάλι (öküz ve tosun) 1 1 200,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 27, 2021, 1:20 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πραστιό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5880/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό