Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5880
UUID βάσης δεδομένων: 91a27613-8b18-47c9-a48d-18c5559b3345
Όνομα: Πραστιό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Piraskyo
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Prastio (Avdimou)
Πραστιό (Αυδήμου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Prastio
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.797,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.577,5 1.460,0 2.455,0 3.305,0
26,3% 14,9% 25,1% 33,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
11,00
671,00
1,6%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
25,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
11,00
757,00
1,5%
Καζάς Κοιλανίου:
11,00
767,00
1,4%
Καζάς Κοιλανίου:
32,00
1.995,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
293,25
13.774,75
2,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
2.577,50
313.912,20
0,8%
Καζάς Κοιλανίου:
19,00
791,00
2,4%
Καζάς Κοιλανίου:
18,00
898,00
2,0%
Καζάς Κοιλανίου:
142,00
4.177,00
3,4%
Καζάς Κοιλανίου:
33,00
590,00
5,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
1.460,00
41.210,00
3,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
2.455,00
138.605,00
1,8%
Καζάς Κοιλανίου:
11,00
631,00
1,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
112,00
2.720,00
4,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
3.305,00
135.844,00
2,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
9.797,50
629.571,20
1,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Nurullah γιος του μουλλά (ιεροδιδάσκαλου) Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πραστιό 3.155,00
Hüseyin γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πραστιό 467,50
Κουρέας Mehmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πραστιό 205,00
Veli γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πραστιό 390,00
Musaddık γιος του Emir Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πραστιό 145,00
Mehmed γιος του Emir Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πραστιό 915,00
Μάρκος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραστιό 745,00
Νικολής γιος του παπά Κυριακού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραστιό 1.175,00
Γιωρκής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραστιό 2.000,00
Εκκλησία του χωριού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραστιό 150,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 32 293,25 2.577,50
002   γη με βλάστηση 16 31,75 1.135,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 5,50 275,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 5,50 275,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 5,50 275,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 20,00 720,00
007   αμπέλι 4 20,00 720,00
008   αμπελώνας (bağ yeri) 1 4,00 80,00
009   αμπέλι (bağ) 3 16,00 640,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 6,25 140,00
011   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 4 3,75 75,00
012   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 0,25 12,50
013   κήπος (bağçe) 1 0,25 12,50
014   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 1,00 20,00
015   χειμερινό αρδευόμενο αγροτεμάχιο (kış sulu tarla) 1 1,00 20,00
016   άλλη χρήση γης 9 7,00 170,00
017   αλώνι (harman) 2 2,00 20,00
018   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 7 5,00 150,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 7 254,50 1.272,50
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 7 254,50 1.272,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 19 142 1.460,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 12 100 1.250,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 6 50 500,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 6 50 750,00
005   χαρουπιές 7 42 210,00
006   χαρουπιά (harub 2) 7 42 210,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 18 33 2.455,00
002   σπίτι (hane) 14 0 2.090,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 0 325,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 1 0 150,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 0 55,00
006   άλλο ερειπωμένο σπίτι (diğer harabe hane) 1 0 55,00
007   άλλο διώροφο σπίτι (fevkani diğer hane) 1 0 250,00
008   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 0 200,00
009   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 33 165,00
010   κυψέλη (ari kovani) 3 33 165,00
011   Μύλοι 1 0 200,00
012   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 0 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 8 108 2.305,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 3 600,00
003   φοράδα (kisrak) 1 3 600,00
004   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
005   μουλάρι (katir) 2 1 400,00
006   αίγες (keçi̇) 1 100 800,00
007   βουβάλι (manda) 1 1 80,00
008   βόδι (öküz) 1 1 125,00
009   βόδι και δαμάλι (öküz ve tosun) 1 1 200,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 27, 2021, 1:20 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πραστιό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5880/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό