Όνομα: Καλογενάτα, τα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kaloyenada
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kalogenata
Καλογενάτα, τα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kaloyenata
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.307,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
467,5 205,0 495,0 1.190,0
20,3% 8,9% 21,5% 51,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
3,00
671,00
0,4%
Καζάς Κοιλανίου:
0,00
25,00
0,0%
Καζάς Κοιλανίου:
5,00
757,00
0,7%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Κοιλανίου:
6,00
1.995,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κοιλανίου:
68,75
4.929,25
1,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
467,50
124.011,45
0,4%
Καζάς Κοιλανίου:
4,00
791,00
0,5%
Καζάς Κοιλανίου:
5,00
898,00
0,6%
Καζάς Κοιλανίου:
17,00
1.563,00
1,1%
Καζάς Κοιλανίου:
5,00
176,00
2,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
205,00
19.274,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
495,00
63.490,00
0,8%
Καζάς Κοιλανίου:
6,00
631,00
1,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
33,00
1.901,00
1,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
1.190,00
44.205,00
2,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
2.307,50
242.720,45
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Emir Mustafa γιος του Emir 'Ali
Καλογενάτα, τα 1.910,00
Ορφανό (θηλ.) του Hasan γιου του μουλλά (ιεροδιδάσκαλου) İsmail
Καλογενάτα, τα 597,50
Hasan γιος του μουλλά (ιεροδιδάσκαλου) İsmail
Καλογενάτα, τα 0,00
Ορφανό (θηλ.) του Arab Καρά Mehmed
Καλογενάτα, τα 50,00
Arab Καρά Mehmed
Καλογενάτα, τα 0,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 6 68,75 467,50
002   γη με βλάστηση 2 6,25 102,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,25 12,50
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,25 12,50
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,25 12,50
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 6,00 90,00
007   άνυδρο ιδιωτικό χωράφι (susuz hassa tarla) 1 6,00 90,00
008   2 2,50 65,00
009   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
010   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1,50 45,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 60,00 300,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 60,00 300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 4 27 205,00
002   ελιές 2 14 140,00
003   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 14 140,00
004   χαρουπιές 2 13 65,00
005   χαρουπιά (harub 2) 2 13 65,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 5 5 495,00
002   σπίτι (hane) 4 0 470,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 90,00
004   1 5 25,00
005   κυψέλη (ari kovani) 1 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 6 36 1.390,00
002   άλογο (bargi̇r) 3 4 800,00
003   φοράδα (kisrak) 2 3 600,00
004   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
005   βουβάλι (manda) 1 1 100,00
006   βόδι (öküz) 1 1 250,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 12:35 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καλογενάτα, τα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5881/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό