Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5881
UUID βάσης δεδομένων: 8cf3e332-fed4-4f27-89d9-cca23ee95a7e
Όνομα: Καλογενάτα, τα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kaloyenada
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kalogenata
Καλογενάτα, τα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kaloyenata
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.557,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
467,5 205,0 495,0 1.390,0
18,3% 8,0% 19,4% 54,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
3,00
671,00
0,4%
Καζάς Κοιλανίου:
0,00
25,00
0,0%
Καζάς Κοιλανίου:
5,00
757,00
0,7%
Καζάς Κοιλανίου:
5,00
767,00
0,7%
Καζάς Κοιλανίου:
6,00
1.995,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
68,75
13.774,75
0,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
467,50
313.912,20
0,1%
Καζάς Κοιλανίου:
4,00
791,00
0,5%
Καζάς Κοιλανίου:
5,00
898,00
0,6%
Καζάς Κοιλανίου:
27,00
4.177,00
0,6%
Καζάς Κοιλανίου:
5,00
590,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
205,00
41.210,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
495,00
138.605,00
0,4%
Καζάς Κοιλανίου:
6,00
631,00
1,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
36,00
2.720,00
1,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
1.390,00
135.844,00
1,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
2.557,50
629.571,20
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Emir Mustafa γιος του Emir 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλογενάτα, τα 1.910,00
Ορφανό (θηλ.) του Hasan γιου του μουλλά (ιεροδιδάσκαλου) İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλογενάτα, τα 597,50
Hasan γιος του μουλλά (ιεροδιδάσκαλου) İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλογενάτα, τα 0,00
Ορφανό (θηλ.) του Arab Καρά Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλογενάτα, τα 50,00
Arab Καρά Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλογενάτα, τα 0,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 6 68,75 467,50
002   γη με βλάστηση 2 6,25 102,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,25 12,50
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,25 12,50
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,25 12,50
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 6,00 90,00
007   άνυδρο ιδιωτικό χωράφι (susuz hassa tarla) 1 6,00 90,00
008   άλλη χρήση γης 2 2,50 65,00
009   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
010   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1,50 45,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 60,00 300,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 60,00 300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 27 205,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 14 140,00
003   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 14 140,00
004   χαρουπιές 2 13 65,00
005   χαρουπιά (harub 2) 2 13 65,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 5 5 495,00
002   σπίτι (hane) 4 0 470,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 90,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 5 25,00
005   κυψέλη (ari kovani) 1 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 35 1.140,00
002   άλογο (bargi̇r) 3 4 800,00
003   φοράδα (kisrak) 2 3 600,00
004   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
005   βουβάλι (manda) 1 1 100,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 12:35 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καλογενάτα, τα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5881/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό