Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5882
UUID βάσης δεδομένων: 6e798458-3a4f-4dbc-a46a-23f6d25e1258
Όνομα: Άγιος Θεράπων
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Terab
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Therapon
Άγιος Θεράπων
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Therapon
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 19.382,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
9.942,5 1.025,0 6.565,0 1.850,0
51,3% 5,3% 33,9% 9,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
26,00
671,00
3,9%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
25,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
27,00
757,00
3,6%
Καζάς Κοιλανίου:
27,00
767,00
3,5%
Καζάς Κοιλανίου:
89,00
1.995,00
4,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
378,75
13.774,75
2,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
9.942,50
313.912,20
3,2%
Καζάς Κοιλανίου:
32,00
791,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
32,00
898,00
3,6%
Καζάς Κοιλανίου:
98,00
4.177,00
2,3%
Καζάς Κοιλανίου:
31,00
590,00
5,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
1.025,00
41.210,00
2,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
6.565,00
138.605,00
4,7%
Καζάς Κοιλανίου:
10,00
631,00
1,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
10,00
2.720,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
1.850,00
135.844,00
1,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
19.382,50
629.571,20
3,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
'Ömer γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεράπων 722,50
Γιωρκής γιος του Ηλία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Θεράπων 290,00
Βασίλης γιος του Çaka
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Θεράπων 285,00
Δημήτρης γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Θεράπων 280,00
Χατζή Κωνσταντής γιος του Εύκονου
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεράπων 1.665,00
Φίλιππος γιος του Εύκονου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Θεράπων 535,00
Παναγιώτης γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Θεράπων 980,00
Γιαννής γιος του Λουιζή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Θεράπων 365,00
Γιάκος Βασίλης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Θεράπων 230,00
Άγγλος Χριστοφής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Θεράπων 610,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 89 378,75 9.942,50
002   γη με βλάστηση 47 233,25 8.782,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 2,00 100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 2,00 100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 2,00 100,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 25 218,00 8.400,00
007   αμπέλι 25 218,00 8.400,00
008   αμπέλι (bağ) 25 218,00 8.400,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 21 13,25 282,50
010   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 21 13,25 282,50
011   άλλη χρήση γης 25 14,50 505,00
012   αλώνι (harman) 12 6,00 250,00
013   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 13 8,50 255,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 17 131,00 655,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 17 131,00 655,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 32 98 1.025,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 19 60 835,00
003   ελιά κήπου (zeytun-ı bağ) 1 3 30,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 5 10 110,00
005   ελιά (zeytun 2) 1 1 10,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 12 46 685,00
007   χαρουπιές 13 38 190,00
008   χαρουπιά (harub 2) 13 38 190,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 32 31 6.565,00
002   σπίτι (hane) 30 29 3.315,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 3 305,00
004   τμήμα κτηρίου 1 1 750,00
005   δωμάτιο 1 1 750,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 750,00
007   Μύλοι 1 1 2.500,00
008   Νερόμυλοι 1 1 2.500,00
009   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 9 9 1.600,00
002   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
003   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
004   βόδι (öküz) 7 7 1.000,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Θεράπων. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5882/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό