Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5883
UUID βάσης δεδομένων: 4df8ef65-f4b1-4f23-8af5-5ea1ae8194d6
Όνομα: Βουνί
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ğuni
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Vouni
Βουνί
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Vouni
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 80.705,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
45.407,5 773,0 14.685,0 19.840,0
56,3% 1,0% 18,2% 24,6%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
73,00
671,00
10,9%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
25,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
84,00
757,00
11,1%
Καζάς Κοιλανίου:
86,00
767,00
11,2%
Καζάς Κοιλανίου:
243,00
1.995,00
12,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
2.139,50
13.774,75
15,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
45.407,50
313.912,20
14,5%
Καζάς Κοιλανίου:
21,00
791,00
2,7%
Καζάς Κοιλανίου:
90,00
898,00
10,0%
Καζάς Κοιλανίου:
62,00
4.177,00
1,5%
Καζάς Κοιλανίου:
6,00
590,00
1,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
773,00
41.210,00
1,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
14.685,00
138.605,00
10,6%
Καζάς Κοιλανίου:
71,00
631,00
11,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
207,00
2.720,00
7,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
19.840,00
135.844,00
14,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
80.705,50
629.571,20
12,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mahmud γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βουνί 3.000,00
İbrahim γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βουνί 330,00
Ορφανό (θηλ.) του Osman γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βουνί 1.235,00
Osman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βουνί 0,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βουνί 700,00
Mehmed γιος του Cuma
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βουνί 130,00
Cuma γιος του χαμάλη Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βουνί 100,00
Αβραάμ γιος του Πετρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βουνί 1.587,50
Κυριακός γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βουνί 807,50
Αργύρης γιος του Αντώνη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βουνί 580,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 243 2.139,50 45.407,50
002   γη με βλάστηση 125 1.028,50 38.892,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 5 2,75 137,50
004   καλλιέργειες μουριάς 5 2,75 137,50
005   αρδευόμενος κήπος με μουριές (dutlu sulu bağçe) 1 1,00 50,00
006   κήπος με μουριές (bağçe tarlası dut) 1 0,25 12,50
007   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 3 1,50 75,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 89 992,00 38.140,00
009   αμπέλι 89 992,00 38.140,00
010   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 11 24,00 480,00
011   αμπέλι (bağ) 78 968,00 37.660,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 31 33,75 615,00
013   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 28 28,50 570,00
014   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 1,25 25,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 1 4,00 20,00
016   άλλη χρήση γης 61 52,00 1.220,00
017   αλώνι (harman) 34 34,00 680,00
018   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 27 18,00 540,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 57 1.059,00 5.295,00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 57 1.059,00 5.295,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 21 62 773,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 14 48 700,00
003   ελιά κήπου (zeytun-ı bağ) 1 2 20,00
004   ελιά κήπου (bağ zeytini) 1 3 45,00
005   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 6 25 375,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 6 18 260,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 6 11 55,00
008   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 6 11 55,00
009   χαρουπιές 1 3 18,00
010   χαρουπιά (harub 2) 1 3 18,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 90 6 14.685,00
002   σπίτι (hane) 86 0 13.245,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 14 0 1.595,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 12 0 1.370,00
005   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 0 250,00
006   τμήμα κτηρίου 2 2 1.125,00
007   δωμάτιο 2 2 1.125,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 2 2 1.125,00
009   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 3 15,00
010   κυψέλη (ari kovani) 1 3 15,00
011   Μύλοι 1 1 300,00
012   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 61 197 17.340,00
002   άλογο (bargi̇r) 7 8 1.375,00
003   άλογο (beygir) 3 3 375,00
004   φοράδα (kisrak) 1 2 400,00
005   αγελάδα (inek) 6 6 600,00
006   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 100,00
007   μουλάρι (katir) 19 21 10.400,00
008   αίγες (keçi̇) 2 130 1.040,00
009   βουβάλι (manda) 1 1 50,00
010   βόδι (öküz) 26 31 3.875,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 27, 2020, 10:43 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βουνί. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5883/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό