Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5884
UUID βάσης δεδομένων: dae51ebf-7899-4f64-a527-5fd1909269f0
Όνομα: Μονάγρι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Monagri
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Monagri
Μονάγρι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Monagri
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 34.230,70
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
12.657,7 3.160,0 6.060,0 12.353,0
37,0% 9,2% 17,7% 36,1%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Μονάγρι (Αυτή η εγγραφή) 34.231 100,00%
Panayia Manasyou Mon. Amazko 0 0,00%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
36,00
671,00
5,4%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
25,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
37,00
757,00
4,9%
Καζάς Κοιλανίου:
37,00
767,00
4,8%
Καζάς Κοιλανίου:
88,00
1.995,00
4,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
647,00
13.774,75
4,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
12.657,70
313.912,20
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
60,00
791,00
7,6%
Καζάς Κοιλανίου:
49,00
898,00
5,5%
Καζάς Κοιλανίου:
428,00
4.177,00
10,2%
Καζάς Κοιλανίου:
61,00
590,00
10,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
3.160,00
41.210,00
7,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
6.060,00
138.605,00
4,4%
Καζάς Κοιλανίου:
58,00
631,00
9,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
333,00
2.720,00
12,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
12.353,00
135.844,00
9,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
34.230,70
629.571,20
5,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Muslu γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μονάγρι 1.290,00
Derviş γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μονάγρι 730,00
Süleyman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μονάγρι 455,00
Mehmed γιος του Durmuş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μονάγρι 1.089,00
Osman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μονάγρι 290,00
Derviş γιος του Mehmed
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μονάγρι 190,00
Salih γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μονάγρι 210,00
Selim γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μονάγρι 280,00
Muslu γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μονάγρι 940,00
Rüstem γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μονάγρι 1.090,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 88 647,00 12.657,70
002   γη με βλάστηση 44 276,25 10.555,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 42 264,00 10.070,00
004   αμπέλι 42 264,00 10.070,00
005   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 7 13,00 280,00
006   αμπέλι (bağ) 35 251,00 9.790,00
007   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 12,25 485,00
008   κήπος (bağçe) 1 12,00 480,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 1 0,25 5,00
010   άλλη χρήση γης 16 10,75 302,70
011   αλώνι (harman) 11 8,00 220,00
012   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 5 2,75 82,70
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 28 360,00 1.800,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 28 360,00 1.800,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 60 428 3.160,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 30 172 1.830,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 2 18 180,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 10 40 400,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 12 120,00
006   ελιά (zeytun 2) 3 50 500,00
007   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 3 9 115,00
008   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 6 12 180,00
009   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 4 21 235,00
010   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 1 5 75,00
011   ορεινές ελιές (dağ zeytini) 3 16 160,00
012   δενδρύλλιο ορεινής ελιάς (fidan-ı zeytun dağda) 1 10 100,00
013   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
014   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
015   χαρουπιές 29 255 1.325,00
016   χαρουπιά (harub 2) 25 193 1.015,00
017   χαρουπιά (harub) 3 60 300,00
018   χαρουπιά (harup) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 49 61 6.060,00
002   σπίτι (hane) 34 34 3.845,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 50,00
004   αγροτικά κτήρια 4 4 250,00
005   μάντρα (mandıra) 4 4 250,00
006   τμήμα κτηρίου 2 2 1.125,00
007   δωμάτιο 2 2 1.125,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 2 2 1.125,00
009   κτήριο προορισμένα για ζώα 6 18 90,00
010   κυψέλη (ari kovani) 6 18 90,00
011   Μύλοι 3 3 750,00
012   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 2 2 550,00
013   Νερόμυλοι 1 1 200,00
014   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 51 326 10.603,00
002   πρόβατα (agnam) 2 15 120,00
003   άλογο (bargi̇r) 9 10 2.000,00
004   φοράδα (kisrak) 5 6 1.200,00
005   αγελάδα (inek) 9 9 820,00
006   νεαρός ταύρος (tosun) 2 2 120,00
007   μουλάρι (katir) 8 10 4.000,00
008   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 2 2 600,00
009   αίγες (keçi̇) 13 271 2.168,00
010   βόδι (öküz) 9 10 1.370,00
011   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 15, 2021, 8:07 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μονάγρι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5884/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό