Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5887
UUID βάσης δεδομένων: 827b79bb-3cd0-4d59-8081-e2847c6e6689
Όνομα: Τριμήκληνη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tirimiklini
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Trimiklini
Τριμήκληνη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Trimiklini
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 23.224,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
13.606,5 1.715,0 3.625,0 4.278,0
58,6% 7,4% 15,6% 18,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
23,00
671,00
3,4%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
25,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
29,00
757,00
3,8%
Καζάς Κοιλανίου:
29,00
767,00
3,8%
Καζάς Κοιλανίου:
83,00
1.995,00
4,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
630,00
13.774,75
4,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
13.606,50
313.912,20
4,3%
Καζάς Κοιλανίου:
45,00
791,00
5,7%
Καζάς Κοιλανίου:
28,00
898,00
3,1%
Καζάς Κοιλανίου:
185,00
4.177,00
4,4%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
590,00
0,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
1.715,00
41.210,00
4,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
3.625,00
138.605,00
2,6%
Καζάς Κοιλανίου:
24,00
631,00
3,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
92,00
2.720,00
3,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
4.278,00
135.844,00
3,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
23.224,50
629.571,20
3,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τριμήκληνη 1.276,00
Ahmed γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τριμήκληνη 938,00
Osman γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τριμήκληνη 1.578,00
Mustafa γιος του Şimona Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τριμήκληνη 1.466,00
Εξισλαμισθής 'Ali γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τριμήκληνη 349,50
Yusuf γιος του Εξισλαμισθέντος 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τριμήκληνη 176,00
Mehmed γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τριμήκληνη 258,00
Yusuf γιος του Tayfur
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τριμήκληνη 1.240,00
Osman γιος του Tosun
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τριμήκληνη 1.957,50
Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τριμήκληνη 275,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 83 630,00 13.606,50
002   γη με βλάστηση 50 319,75 11.310,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 36 303,00 10.910,00
004   αμπέλι 36 303,00 10.910,00
005   αμπέλι (bağ) 36 303,00 10.910,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 16,75 400,00
007   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 11 10,75 255,00
008   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 3 6,00 145,00
009   άλλη χρήση γης 11 8,25 182,50
010   αλώνι (harman) 6 6,50 130,00
011   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 5 1,75 52,50
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 22 302,00 2.114,00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 22 302,00 2.114,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 45 185 1.715,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 24 131 1.420,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 17 98 980,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 8 80,00
005   ελιά (zeytun 2) 2 4 45,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 4 21 315,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 10 21 105,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 6 30,00
009   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 7 14 70,00
010   αμυγδαλιά (badem ağacı) 1 1 5,00
011   καρυδιά 5 5 50,00
012   καρυδιές (şecer-i ceviz) 2 2 20,00
013   καρυδιά (ceviz 2) 3 3 30,00
014   χαρουπιές 6 28 140,00
015   χαρουπιά (harub 2) 6 28 140,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 28 1 3.625,00
002   σπίτι (hane) 27 1 3.425,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 4 0 355,00
004   άλλο σπίτι (hane-i diğer) 1 0 50,00
005   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 3 0 305,00
006   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 0 50,00
007   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 1 0 50,00
008   παλιό σπίτι (köhne hane) 1 0 150,00
009   Μύλοι 1 0 200,00
010   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 0 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 21 89 3.528,00
002   πρόβατα (agnam) 1 16 128,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 2 400,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 4 5 460,00
006   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 60,00
007   μουλάρι (katir) 2 3 1.100,00
008   αίγες (keçi̇) 4 55 440,00
009   βόδι (öküz) 8 8 1.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 27, 2020, 10:57 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τριμήκληνη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5887/ στις 23/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό