Όνομα: Τριμήκληνη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tirimiklini
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Trimiklini
Τριμήκληνη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Trimiklini
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 12.252,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
8.117,5 730,0 1.630,0 2.075,0
66,3% 6,0% 13,3% 16,9%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
23,00
671,00
3,4%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
25,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
29,00
757,00
3,8%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Κοιλανίου:
83,00
1.995,00
4,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κοιλανίου:
326,00
4.929,25
6,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
8.117,50
124.011,45
6,5%
Καζάς Κοιλανίου:
45,00
791,00
5,7%
Καζάς Κοιλανίου:
28,00
898,00
3,1%
Καζάς Κοιλανίου:
46,00
1.563,00
2,9%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
176,00
0,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
730,00
19.274,00
3,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
1.630,00
63.490,00
2,6%
Καζάς Κοιλανίου:
24,00
631,00
3,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
58,00
1.901,00
3,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
2.075,00
44.205,00
4,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
12.252,50
242.720,45
5,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Osman
Τριμήκληνη 1.276,00
Ahmed γιος του Süleyman
Τριμήκληνη 938,00
Osman γιος του Osman
Τριμήκληνη 1.578,00
Mustafa γιος του Şimona Yusuf
Τριμήκληνη 1.466,00
Εξισλαμισθής 'Ali γιος του Abdullah
Τριμήκληνη 349,50
Yusuf γιος του Εξισλαμισθέντος 'Ali
Τριμήκληνη 176,00
Mehmed γιος του Süleyman
Τριμήκληνη 258,00
Yusuf γιος του Tayfur
Τριμήκληνη 1.240,00
Osman γιος του Tosun
Τριμήκληνη 1.957,50
Osman
Τριμήκληνη 275,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 83 388,00 8.342,50
002   γη με βλάστηση 50 169,75 6.765,00
003   36 160,00 6.490,00
004   αμπέλι 36 160,00 6.490,00
005   αμπέλι (bağ) 36 160,00 6.490,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 9,75 275,00
007   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 11 3,75 130,00
008   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 3 6,00 145,00
009   11 3,25 72,50
010   αλώνι (harman) 6 2,50 50,00
011   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 5 0,75 22,50
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 22 215,00 1.505,00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 22 215,00 1.505,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 45 116 1.070,00
002   ελιές 24 74 850,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 17 41 410,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 8 80,00
005   ελιά (zeytun 2) 2 4 45,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 4 21 315,00
007   Σύνολο αμυγδαλιών 10 14 70,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 6 30,00
009   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 7 7 35,00
010   αμυγδαλιά (badem ağacı) 1 1 5,00
011   καρυδιές 5 2 20,00
012   καρυδιές (şecer-i ceviz) 2 1 10,00
013   καρυδιά (ceviz 2) 3 1 10,00
014   χαρουπιές 6 26 130,00
015   χαρουπιά (harub 2) 6 26 130,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 28 1 2.130,00
002   σπίτι (hane) 27 1 1.930,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 4 0 355,00
004   άλλο σπίτι (hane-i diğer) 1 0 50,00
005   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 3 0 305,00
006   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 0 50,00
007   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 1 0 50,00
008   παλιό σπίτι (köhne hane) 1 0 150,00
009   Μύλοι 1 0 200,00
010   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 0 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 24 82 2.803,00
002   πρόβατα (agnam) 1 16 128,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 2 400,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 4 4 360,00
006   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 60,00
007   μουλάρι (katir) 2 3 1.100,00
008   αίγες (keçi̇) 4 55 440,00
009   βόδι (öküz) 11 2 375,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 27, 2020, 10:57 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τριμήκληνη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5887/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό