Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5888
UUID βάσης δεδομένων: 1b3d977f-c990-4851-a739-758caa3e80f1
Όνομα: Μοναστήρι Μεσοποτάμου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mesapodamo Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Mesopotamos Mon. Ayios Prodromos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.112,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
617,5 180,0 1.905,0 410,0
19,8% 5,8% 61,2% 13,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
671,00
0,1%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
25,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
757,00
0,1%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
767,00
0,1%
Καζάς Κοιλανίου:
4,00
1.995,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
34,50
13.774,75
0,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
617,50
313.912,20
0,2%
Καζάς Κοιλανίου:
2,00
791,00
0,3%
Καζάς Κοιλανίου:
6,00
898,00
0,7%
Καζάς Κοιλανίου:
18,00
4.177,00
0,4%
Καζάς Κοιλανίου:
6,00
590,00
1,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
180,00
41.210,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
1.905,00
138.605,00
1,4%
Καζάς Κοιλανίου:
2,00
631,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
21,00
2.720,00
0,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
410,00
135.844,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
3.112,50
629.571,20
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Ιωάννη Προδρόμου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοναστήρι Μεσοποτάμου 3.112,50
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 34,50 617,50
002   γη με βλάστηση 3 14,50 477,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 13,00 440,00
004   αμπέλι 2 13,00 440,00
005   αμπέλι (bağ) 2 13,00 440,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 1,50 37,50
007   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 1,50 37,50
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 20,00 140,00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 20,00 140,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 18 180,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 16 160,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 16 160,00
004   καρυδιά 1 2 20,00
005   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 6 6 1.905,00
002   σπίτι (hane) 2 2 400,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 100,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
006   τμήμα κτηρίου 2 2 1.125,00
007   δωμάτιο 2 2 1.125,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 2 2 1.125,00
009   Μύλοι 1 1 300,00
010   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 21 410,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 250,00
003   ζεύγος αλόγων (çift beygir) 1 1 250,00
004   αίγες (keçi̇) 1 20 160,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 3, 2021, 9:11 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μοναστήρι Μεσοποτάμου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5888/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό