Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5891
UUID βάσης δεδομένων: 92ab5762-2614-4134-ab09-6897643bb22e
Όνομα: Σιλίκου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Siliku
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Silikou
Σιλίκου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Silikou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 30.307,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
12.740,0 3.060,0 7.687,5 6.820,0
42,0% 10,1% 25,4% 22,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
31,00
671,00
4,6%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
25,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
31,00
757,00
4,1%
Καζάς Κοιλανίου:
31,00
767,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
101,00
1.995,00
5,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
583,25
13.774,75
4,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
12.740,00
313.912,20
4,1%
Καζάς Κοιλανίου:
49,00
791,00
6,2%
Καζάς Κοιλανίου:
56,00
898,00
6,2%
Καζάς Κοιλανίου:
275,00
4.177,00
6,6%
Καζάς Κοιλανίου:
72,00
590,00
12,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
3.060,00
41.210,00
7,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
7.687,50
138.605,00
5,5%
Καζάς Κοιλανίου:
31,00
631,00
4,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
244,00
2.720,00
9,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
6.820,00
135.844,00
5,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
30.307,50
629.571,20
4,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σιλίκου 612,50
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σιλίκου 945,00
Βυρσοδέψης Abdullah γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σιλίκου 612,50
Veli γιος του Καρά Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σιλίκου 545,00
Emir Ahmed γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σιλίκου 222,50
İbrahim γιος του Καρά Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σιλίκου 1.040,00
Ahmed γιος του Durmuş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σιλίκου 760,00
Mehmed Ali γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σιλίκου 295,00
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σιλίκου 175,00
Καρά Hasan γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σιλίκου 235,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 101 583,25 12.740,00
002   γη με βλάστηση 51 318,00 11.052,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 39 302,50 10.730,00
004   αμπέλι 39 302,50 10.730,00
005   αμπέλι (bağ) 39 302,50 10.730,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 12 15,50 322,50
007   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 4 3,50 70,00
008   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 1 6,00 120,00
009   κήπος (bağçe) 1 0,25 12,50
010   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 1,50 30,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 1 0,25 10,00
012   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 4 4,00 80,00
013   άλλη χρήση γης 25 16,25 372,50
014   αλώνι (harman) 9 9,00 180,00
015   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 12 4,50 135,00
016   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 4 2,75 57,50
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 25 249,00 1.315,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 25 249,00 1.315,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 49 275 3.060,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 29 236 2.860,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 2 30,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 5 65,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 7 44 525,00
006   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 17 183 2.210,00
007   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 14 76 1.140,00
008   ορεινές ελιές (dağ zeytini) 3 107 1.070,00
009   ελιές κήπου (zeytun-ı bağçe) 1 1 15,00
010   ελαιώνας (bağçe zeytini) 1 1 15,00
011   ελιά (zeytun) 1 1 15,00
012   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 13 22 110,00
013   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 7 9 45,00
014   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 4 7 35,00
015   αμυγδαλιά (badem) 2 6 30,00
016   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 2 6 30,00
017   καρυδιά 1 1 10,00
018   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 1 1 10,00
019   καρυδιά (ceviz) 1 1 10,00
020   χαρουπιές 6 16 80,00
021   χαρουπιά (harub 2) 2 3 15,00
022   χαρουπιά (harup) 3 11 55,00
023   χαρουπιές (harub eşcâri) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 56 72 7.687,50
002   σπίτι (hane) 36 33 3.860,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 3 340,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 1 1 140,00
005   άλλο παλιό σπίτι (diğer hane köhne) 1 1 30,00
006   αγροτικά κτήρια 5 5 482,50
007   μάντρα (mandıra) 4 4 295,00
008   άλλος ληνός (πατητήρι) (diğer şırahane) 1 1 187,50
009   τμήμα κτηρίου 4 4 1.875,00
010   δωμάτιο 4 4 1.875,00
011   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 4 4 1.875,00
012   βυρσοδεψείο (debbağhane) 2 2 500,00
013   κτήριο προορισμένα για ζώα 5 24 120,00
014   κυψέλη (ari kovani) 5 24 120,00
015   Μύλοι 4 4 850,00
016   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 4 4 850,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 24 237 5.070,00
002   πρόβατα (agnam) 4 60 480,00
003   πρόβατα (koyun) 4 60 480,00
004   άλογο (bargi̇r) 5 5 1.000,00
005   φοράδα (kisrak) 2 2 400,00
006   αγελάδα (inek) 4 4 360,00
007   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 60,00
008   μουλάρι (katir) 4 5 1.600,00
009   κουτσό μουλάρι (topal katır) 2 2 500,00
010   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 1 1 300,00
011   αίγες (keçi̇) 5 160 1.280,00
012   βόδι (öküz) 1 1 125,00
013   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 1 2 225,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 11, 2019, 1:10 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σιλίκου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5891/ στις 15/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό