Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5892
UUID βάσης δεδομένων: b392d726-2708-4bbd-8ca8-837db73ee00b
Όνομα: Μοναστήρι Αρχαγγέλου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Arkanceloz Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Arkhangelos Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.845,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.220,0 625,0 1.875,0 125,0
45,8% 12,9% 38,7% 2,6%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
671,00
0,1%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
25,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
757,00
0,1%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
767,00
0,1%
Καζάς Κοιλανίου:
6,00
1.995,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
114,00
13.774,75
0,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
2.220,00
313.912,20
0,7%
Καζάς Κοιλανίου:
3,00
791,00
0,4%
Καζάς Κοιλανίου:
4,00
898,00
0,4%
Καζάς Κοιλανίου:
65,00
4.177,00
1,6%
Καζάς Κοιλανίου:
8,00
590,00
1,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
625,00
41.210,00
1,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
1.875,00
138.605,00
1,4%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
631,00
0,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
2.720,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
125,00
135.844,00
0,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
4.845,00
629.571,20
0,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Αρχαγγέλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοναστήρι Αρχαγγέλου 4.845,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 6 114,00 2.220,00
002   γη με βλάστηση 3 43,00 1.600,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 40,00 1.450,00
004   αμπέλι 2 40,00 1.450,00
005   αμπέλι (bağ) 2 40,00 1.450,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 3,00 150,00
007   κήπος (bağçe) 1 3,00 150,00
008   άλλη χρήση γης 2 1,00 270,00
009   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
010   τρεχούμενο νερό (ma-i cari) 1 0,00 250,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 70,00 350,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 70,00 350,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 65 625,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 40 500,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 20 200,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 20 300,00
005   χαρουπιές 1 25 125,00
006   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 25 125,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 4 8 1.875,00
002   τμήμα κτηρίου 2 2 1.550,00
003   δωμάτιο 2 2 1.550,00
004   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 750,00
005   διώροφο κτήριο με δωμάτια (tahtani ve fevkani oda) 1 1 800,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 5 25,00
007   κυψέλη (ari kovani) 1 5 25,00
008   Μύλοι 1 1 300,00
009   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 1 125,00
002   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 2, 2021, 9:43 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μοναστήρι Αρχαγγέλου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5892/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό