Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5893
UUID βάσης δεδομένων: 8ef945c7-5b42-4f22-953f-fd65c2f1597d
Όνομα: ∆ωρός
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Doro
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Doros
∆ωρός
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Doros
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 35.199,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
16.143,5 2.186,0 9.078,5 7.791,0
45,9% 6,2% 25,8% 22,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
42,00
671,00
6,3%
Καζάς Κοιλανίου:
2,00
25,00
8,0%
Καζάς Κοιλανίου:
50,00
757,00
6,6%
Καζάς Κοιλανίου:
52,00
767,00
6,8%
Καζάς Κοιλανίου:
145,00
1.995,00
7,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
819,25
13.774,75
5,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
16.143,50
313.912,20
5,1%
Καζάς Κοιλανίου:
54,00
791,00
6,8%
Καζάς Κοιλανίου:
59,00
898,00
6,6%
Καζάς Κοιλανίου:
165,00
4.177,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
72,00
590,00
12,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
2.186,00
41.210,00
5,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
9.078,50
138.605,00
6,5%
Καζάς Κοιλανίου:
44,00
631,00
7,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
126,00
2.720,00
4,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
7.791,00
135.844,00
5,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
35.199,00
629.571,20
5,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστοφής γιος του παπά Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ωρός 370,00
Emir Ali γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ωρός 945,00
Μητέρα του Emir Ali γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ωρός 50,00
Μελέτιος γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ωρός 605,00
Mahmud γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ωρός 57,50
Φίλιππος γιος του Νικολού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ωρός 942,50
İbrahim γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ωρός 370,00
Γιος του Στεφανή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ωρός 637,50
Emir Hasan γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ωρός 850,00
Φίλιππος γιος του Στεφανή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ωρός 1.366,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 145 819,25 16.143,50
002   γη με βλάστηση 66 313,25 12.163,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 12 8,25 412,50
004   καλλιέργειες μουριάς 12 8,25 412,50
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 2,00 100,00
006   αγροτεμάχιο με μουριές (dutlu tarla) 1 1,00 50,00
007   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 10 5,25 262,50
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 40 285,00 11.300,00
009   αμπέλι 40 285,00 11.300,00
010   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 1 2,00 40,00
011   αμπέλι (bağ) 39 283,00 11.260,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 20,00 451,00
013   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 7 12,00 240,00
014   κήπος (bağçe) 2 0,50 21,00
015   οικόπεδο (hane yeri) 2 2,00 80,00
016   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 3 5,50 110,00
017   άλλη χρήση γης 41 30,00 935,00
018   αλώνι (harman) 17 10,00 340,00
019   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 23 19,50 585,00
020   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 0,50 10,00
021   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 38 476,00 3.045,00
022   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 38 476,00 3.045,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 54 165 2.186,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 40 141 2.050,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 4 10 100,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 36 131 1.950,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 3 3 15,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 3 3 15,00
007   χαρουπιές 11 21 121,00
008   χαρουπιά (harub 2) 6 14 79,00
009   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 4 6 36,00
010   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 1 6,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 59 72 9.078,50
002   σπίτι (hane) 42 42 4.605,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 4 4 410,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 3 3 270,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
007   τμήμα κτηρίου 4 4 2.718,50
008   δωμάτιο 4 4 2.718,50
009   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 4 4 2.718,50
010   κτήριο προορισμένα για ζώα 8 21 105,00
011   κυψέλη (ari kovani) 8 21 105,00
012   Μύλοι 4 4 1.550,00
013   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 3 3 800,00
014   Νερόμυλοι 1 1 750,00
015   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 750,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 35 117 5.541,00
002   πρόβατα (agnam) 1 7 56,00
003   πρόβατα (koyun) 1 7 56,00
004   άλογο (bargi̇r) 10 11 2.200,00
005   φοράδα (kisrak) 9 10 2.000,00
006   αγελάδα (inek) 7 7 700,00
007   αίγες (keçi̇) 1 75 460,00
008   βόδι (öküz) 16 17 2.125,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 17, 2021, 10:13 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: ∆ωρός. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5893/ στις 16/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό