Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5894
UUID βάσης δεδομένων: 203a095f-a0d8-4d4d-98ff-3c05eb333d8c
Όνομα: Πέρα Πεδί
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Perapeki
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pera Pedi
Πέρα Πεδί
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Perapedhi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 27.427,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
13.760,0 890,0 5.727,5 7.050,0
50,2% 3,2% 20,9% 25,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
28,00
671,00
4,2%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
25,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
43,00
757,00
5,7%
Καζάς Κοιλανίου:
45,00
767,00
5,9%
Καζάς Κοιλανίου:
101,00
1.995,00
5,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
517,25
13.774,75
3,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
13.760,00
313.912,20
4,4%
Καζάς Κοιλανίου:
30,00
791,00
3,8%
Καζάς Κοιλανίου:
43,00
898,00
4,8%
Καζάς Κοιλανίου:
85,00
4.177,00
2,0%
Καζάς Κοιλανίου:
43,00
590,00
7,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
890,00
41.210,00
2,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
5.727,50
138.605,00
4,1%
Καζάς Κοιλανίου:
31,00
631,00
4,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
32,00
2.720,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
7.050,00
135.844,00
5,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
27.427,50
629.571,20
4,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Δημήτρης γιος του Νικολού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέρα Πεδί 1.580,00
Νικόλας γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέρα Πεδί 812,50
Γιωρκής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέρα Πεδί 170,00
Γιωρκής γιος του Παρασκευά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέρα Πεδί 1.052,50
Γυναίκα του Γιωρκή γιου του Παρασκευά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέρα Πεδί 90,00
Κωνσταντής γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέρα Πεδί 1.025,00
Λουιζής γιος του Παναγιώτη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέρα Πεδί 600,00
Μητέρα του Luizi γιου του Παναγιώτη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέρα Πεδί 137,50
Σολωμός γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέρα Πεδί 601,25
Γιαννής αδελφός του Σολωμού γιου του Μιχαήλ Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πέρα Πεδί 376,25
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 101 517,25 13.760,00
002   γη με βλάστηση 62 327,75 12.612,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 11 6,25 307,50
004   καλλιέργειες μουριάς 11 6,25 307,50
005   κήπος με μουριές (bağçe dutlu) 1 1,00 50,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 10 5,25 257,50
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 35 311,00 11.910,00
008   αμπέλι 35 311,00 11.910,00
009   αμπέλι (bağ) 35 311,00 11.910,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 16 10,50 395,00
011   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 6 5,00 120,00
012   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 4 2,50 125,00
013   άλλος κήπος (diğer bahçe) 2 1,00 50,00
014   κήπος (bağçe) 4 2,00 100,00
015   άλλη χρήση γης 16 12,00 260,00
016   αλώνι (harman) 10 10,00 200,00
017   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 6 2,00 60,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 23 177,50 887,50
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 23 177,50 887,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 30 85 890,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 17 70 770,00
003   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 17 70 770,00
004   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 4 14 210,00
005   ορεινές ελιές (dağ zeytini) 13 56 560,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 5 6 30,00
007   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 4 5 25,00
008   αμυγδαλιά (badem) 1 1 5,00
009   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 1 1 5,00
010   καρυδιά 8 9 90,00
011   καρυδιές (şecer-i ceviz) 1 1 10,00
012   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 7 8 80,00
013   καρυδιά (ceviz) 2 2 20,00
014   δενδρύλλιο καρυδιάς (fidan-ı ceviz) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 43 43 5.727,50
002   σπίτι (hane) 35 35 3.770,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 2 140,00
004   τμήμα κτηρίου 7 7 1.707,50
005   δωμάτιο 6 6 1.667,50
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 6 6 1.667,50
007   σύπμπλεγμα μοναστηριακών κελιών ή μονόχωρο (oda) 1 1 40,00
008   Μύλοι 1 1 250,00
009   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 24 25 5.300,00
002   αγελάδα (inek) 9 10 1.000,00
003   μουλάρι (katir) 7 7 3.300,00
004   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 1 1 300,00
005   βόδι (öküz) 8 8 1.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 27, 2020, 11:10 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πέρα Πεδί. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5894/ στις 23/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό