Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5895
UUID βάσης δεδομένων: 966829e8-c935-401f-ab1e-fb47f17b9691
Όνομα: Λόφου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lof
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lofou
Λόφου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Lophos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 42.716,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
23.495,0 2.725,0 11.120,0 5.376,0
55,0% 6,4% 26,0% 12,6%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
58,00
671,00
8,6%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
25,00
4,0%
Καζάς Κοιλανίου:
64,00
757,00
8,5%
Καζάς Κοιλανίου:
64,00
767,00
8,3%
Καζάς Κοιλανίου:
101,00
1.995,00
5,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κοιλανίου:
809,25
13.774,75
5,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
23.495,00
313.912,20
7,5%
Καζάς Κοιλανίου:
78,00
791,00
9,9%
Καζάς Κοιλανίου:
89,00
898,00
9,9%
Καζάς Κοιλανίου:
412,00
4.177,00
9,9%
Καζάς Κοιλανίου:
95,00
590,00
16,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
2.725,00
41.210,00
6,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
11.120,00
138.605,00
8,0%
Καζάς Κοιλανίου:
33,00
631,00
5,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
177,00
2.720,00
6,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
5.376,00
135.844,00
4,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
42.716,00
629.571,20
6,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Χριστοφής γιος του Παναγιώτη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λόφου 1.060,00
Λουιζής γιος του Κυριακού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λόφου 410,00
Ζαχαρίας γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λόφου 515,00
Βασίλης γιος του Παναγιώτη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λόφου 1.155,00
Αντωνής γιος του Νικολού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λόφου 440,00
Βασίλης γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λόφου 600,00
Γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λόφου 795,00
Ζαχαρίας γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λόφου 420,00
Βασίλης γιος του Χατζή Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λόφου 880,00
Γυναίκα του Βασίλη γιου του Χατζή Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λόφου 120,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 101 809,25 23.495,00
002   γη με βλάστηση 69 555,00 22.010,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 2,00 100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 2,00 100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 2,00 100,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 67 549,00 21.790,00
007   αμπέλι 67 549,00 21.790,00
008   αμπέλι (bağ) 67 549,00 21.790,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 4,00 120,00
010   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 4,00 120,00
011   άλλη χρήση γης 10 8,75 257,50
012   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
013   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 7 4,75 157,50
014   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 2,00 60,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 22 245,50 1.227,50
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 22 245,50 1.227,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 78 412 2.725,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 29 62 975,00
003   ελιά κήπου (zeytun-ı bağ) 1 3 45,00
004   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 28 59 930,00
005   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 4 9 110,00
006   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 13 19 275,00
007   ορεινές ελιές (dağ zeytini) 11 31 545,00
008   χαρουπιές 49 350 1.750,00
009   χαρουπιά (harup) 14 74 370,00
010   χαρουπιές (harub eşcâri) 35 276 1.380,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 89 95 11.120,00
002   σπίτι (hane) 73 70 8.510,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 12 11 1.130,00
004   αγροτικά κτήρια 3 3 300,00
005   μάντρα (mandıra) 2 2 200,00
006   σπίτι-μάντρα (hane mandıra) 1 1 100,00
007   τμήμα κτηρίου 4 4 2.025,00
008   δωμάτιο 4 4 2.025,00
009   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 4 4 2.025,00
010   κτήριο προορισμένα για ζώα 8 17 85,00
011   κυψέλη (ari kovani) 8 17 85,00
012   Μύλοι 1 1 200,00
013   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 28 172 4.126,00
002   αγελάδα (inek) 7 7 700,00
003   αίγες (keçi̇) 3 147 1.176,00
004   βόδι (öküz) 18 18 2.250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 28, 2019, 11:35 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λόφου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5895/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό