Όνομα: Καπηλειό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kapiliyo
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kapileio
Καπηλειό
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kapilio
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κοιλανίου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.707,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.317,5 1.230,0 4.950,0 705,0
26,6% 14,1% 56,8% 8,1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Καπηλειό (Αυτή η εγγραφή) 8.708 100,00%
Khamakiotissa Çuka Manastırı 0 0,00%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κοιλανίου:
22,00
671,00
3,3%
Καζάς Κοιλανίου:
2,00
25,00
8,0%
Καζάς Κοιλανίου:
32,00
757,00
4,2%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Κοιλανίου:
63,00
1.995,00
3,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κοιλανίου:
93,25
4.929,25
1,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κοιλανίου:
2.317,50
124.011,45
1,9%
Καζάς Κοιλανίου:
28,00
791,00
3,5%
Καζάς Κοιλανίου:
28,00
898,00
3,1%
Καζάς Κοιλανίου:
78,00
1.563,00
5,0%
Καζάς Κοιλανίου:
1,00
176,00
0,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
1.230,00
19.274,00
6,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
4.950,00
63.490,00
7,8%
Καζάς Κοιλανίου:
12,00
631,00
1,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κοιλανίου:
51,00
1.901,00
2,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
705,00
44.205,00
1,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κοιλανίου:
8.707,50
242.720,45
3,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κυριακός γιος του Γιωρκή
Καπηλειό 1.005,00
Πιερής γιος του Χατζή Γιωρκή
Καπηλειό 705,00
Γυναίκα του Κουμή γιου του Αντωνή
Καπηλειό 365,00
Κουμής γιος του Αντωνή
Καπηλειό 0,00
Νικόλας γιος του Χατζή Χριστοφή
Καπηλειό 380,00
Νικόλας γιος του παπά Χριστόδουλου
Καπηλειό 425,00
Γυναίκα του Νικόλα γιου του παπά Χριστόδουλου
Καπηλειό 60,00
Σταυρινός γιος του Χριστόδουλου
Καπηλειό 780,00
Ηλίας γιος του Γιαννή
Καπηλειό 345,00
Παπάς Πέτρος γιος του παπά Γιωρκή
Καπηλειό 605,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 63 120,25 2.742,50
002   γη με βλάστηση 43 58,50 2.375,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 25,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 25,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 25,00
006   26 50,00 1.950,00
007   αμπέλι 26 50,00 1.950,00
008   αμπέλι (bağ) 26 50,00 1.950,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 16 8,00 400,00
010   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 11 5,00 250,00
011   κήπος (bağçe) 2 0,50 25,00
012   άλλος αρδευόμενος κήπος (diğer sulu bağçe) 1 1,50 75,00
013   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 2 1,00 50,00
014   6 2,75 72,50
015   αλώνι (harman) 2 1,00 20,00
016   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 4 1,75 52,50
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 14 59,00 295,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 14 59,00 295,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 28 107 1.425,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 24 89 1.335,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 21 78 1.170,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 3 11 165,00
005   χαρουπιές 4 18 90,00
006   χαρουπιά (harub 2) 1 2 10,00
007   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 3 16 80,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 28 3 4.950,00
002   σπίτι (hane) 24 0 1.950,00
003   2 1 750,00
004   2 1 750,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 2 1 750,00
006   Μύλοι 2 2 2.250,00
007   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 250,00
008   Νερόμυλοι 1 1 2.000,00
009   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 53 705,00
002   αγελάδα (inek) 3 1 100,00
003   αίγες (keçi̇) 2 50 400,00
004   βουβάλι (manda) 1 1 80,00
005   βόδι (öküz) 6 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 27, 2020, 11:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καπηλειό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5896/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό