Όνομα: Trooditissa Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tirvavitritsa Manastırı
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Trooditissa Mon.
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αυδήμου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.240,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.120,0 320,0 3.700,0 2.100,0
15,5% 4,4% 51,1% 29,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αυδήμου:
1,00
573,00
0,2%
Καζάς Αυδήμου:
1,00
20,00
5,0%
Καζάς Αυδήμου:
1,00
650,00
0,2%
Καζάς Αυδήμου:
1,00
32,00
3,1%
Καζάς Αυδήμου:
8,00
1.396,00
0,6%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Αυδήμου:
75,50
5.185,76
1,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αυδήμου:
1.120,00
68.377,48
1,6%
Καζάς Αυδήμου:
2,00
563,00
0,4%
Καζάς Αυδήμου:
3,00
819,00
0,4%
Καζάς Αυδήμου:
22,00
1.321,00
1,7%
Καζάς Αυδήμου:
1,00
134,00
0,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
320,00
17.208,00
1,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
3.700,00
65.466,00
5,7%
Καζάς Αυδήμου:
4,00
666,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αυδήμου:
27,00
3.478,00
0,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
2.100,00
57.010,00
3,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
7.240,00
202.026,48
3,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μετόχι του μοναστηριού της Τροοδότισσας στην Αυδήμου
Trooditissa Mon. 7.240,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 8 76,50 1.120,00
002   γη με βλάστηση 6 15,50 800,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,00 50,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,00 50,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 1,00 50,00
006   3 8,50 570,00
007   αμπέλι 2 8,00 560,00
008   αμπέλι (bağ) 2 8,00 560,00
009   δημητριακά 1 0,50 10,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 0,50 10,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 6,00 180,00
012   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 2,00 100,00
013   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 4,00 80,00
014   1 1,00 20,00
015   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 60,00 300,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 60,00 300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 22 320,00
002   ελιές 1 20 300,00
003   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 20 300,00
004   καρυδιές 1 2 20,00
005   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 3 1 3.700,00
002   σπίτι (hane) 2 0 1.700,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 500,00
004   Μύλοι 1 1 2.000,00
005   Νερόμυλοι 1 1 2.000,00
006   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 4 31 2.100,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 2 400,00
003   μουλάρι (katir) 1 2 1.000,00
004   αίγες (keçi̇) 1 25 200,00
005   βόδι (öküz) 1 2 500,00
006   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 2 500,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Trooditissa Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5900/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό