Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5900
UUID βάσης δεδομένων: 76b173d2-f1bb-4aa7-9d34-a3b084781d41
Όνομα: Trooditissa Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tirvavitritsa Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αυδήμου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Trooditissa Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.240,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.120,0 320,0 3.700,0 2.100,0
15,5% 4,4% 51,1% 29,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αυδήμου:
1,00
574,00
0,2%
Καζάς Αυδήμου:
1,00
20,00
5,0%
Καζάς Αυδήμου:
1,00
650,00
0,2%
Καζάς Αυδήμου:
1,00
656,00
0,2%
Καζάς Αυδήμου:
8,00
1.396,00
0,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Αυδήμου:
84,50
11.502,26
0,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αυδήμου:
1.120,00
178.514,48
0,6%
Καζάς Αυδήμου:
2,00
563,00
0,4%
Καζάς Αυδήμου:
3,00
819,00
0,4%
Καζάς Αυδήμου:
22,00
2.803,00
0,8%
Καζάς Αυδήμου:
1,00
568,00
0,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
320,00
30.423,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
3.700,00
132.391,00
2,8%
Καζάς Αυδήμου:
4,00
666,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αυδήμου:
31,00
4.873,00
0,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
2.100,00
160.828,00
1,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
7.240,00
502.156,48
1,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μετόχι του μοναστηριού της Τροοδότισσας στην Αυδήμου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Trooditissa Mon. 7.240,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 8 84,50 1.120,00
002   γη με βλάστηση 6 23,50 800,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,00 50,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,00 50,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 1,00 50,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 16,50 570,00
007   αμπέλι 2 16,00 560,00
008   αμπέλι (bağ) 2 16,00 560,00
009   δημητριακά 1 0,50 10,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 0,50 10,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 6,00 180,00
012   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 2,00 100,00
013   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 4,00 80,00
014   άλλη χρήση γης 1 1,00 20,00
015   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 60,00 300,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 60,00 300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 22 320,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 20 300,00
003   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 20 300,00
004   καρυδιά 1 2 20,00
005   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 1 3.700,00
002   σπίτι (hane) 2 0 1.700,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 500,00
004   Μύλοι 1 1 2.000,00
005   Νερόμυλοι 1 1 2.000,00
006   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 29 1.600,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 2 400,00
003   μουλάρι (katir) 1 2 1.000,00
004   αίγες (keçi̇) 1 25 200,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Trooditissa Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5900/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό