Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5901
UUID βάσης δεδομένων: ff0b200c-d1a3-448c-bb24-86b607d63e2d
Όνομα: Πλατανίστεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Paladanisa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αυδήμου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Platanisteia
Πλατανίστεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Plataniskia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 15.914,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.825,0 3.115,0 2.800,0 8.174,0
11,5% 19,6% 17,6% 51,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αυδήμου:
22,00
574,00
3,8%
Καζάς Αυδήμου:
1,00
20,00
5,0%
Καζάς Αυδήμου:
29,00
650,00
4,5%
Καζάς Αυδήμου:
30,00
656,00
4,6%
Καζάς Αυδήμου:
42,00
1.396,00
3,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Αυδήμου:
267,75
11.502,26
2,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αυδήμου:
1.825,00
178.514,48
1,0%
Καζάς Αυδήμου:
34,00
563,00
6,0%
Καζάς Αυδήμου:
31,00
819,00
3,8%
Καζάς Αυδήμου:
261,00
2.803,00
9,3%
Καζάς Αυδήμου:
14,00
568,00
2,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
3.115,00
30.423,00
10,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
2.800,00
132.391,00
2,1%
Καζάς Αυδήμου:
36,00
666,00
5,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αυδήμου:
187,00
4.873,00
3,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
8.174,00
160.828,00
5,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
15.914,00
502.156,48
3,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατανίστεια 727,50
Cezzar γιος του Rüstem
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατανίστεια 1.005,00
Süleyman γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατανίστεια 825,00
Gümüş İbrahim γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατανίστεια 160,00
Πεταλωτής Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατανίστεια 55,00
Rüstem γιος του Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατανίστεια 515,00
Κουτσός Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατανίστεια 130,00
Μουλλάς (ιεροδιδάσκαλος) 'Ali γιος του Hacı Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατανίστεια 2.922,50
Emir Hasan γιος του Hacı Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατανίστεια 692,50
Hasan γιος του ιμάμη Mustafa Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατανίστεια 377,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 42 267,75 1.825,00
002   γη με βλάστηση 20 9,25 347,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 6 3,25 162,50
004   καλλιέργειες μουριάς 6 3,25 162,50
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 2 2,00 100,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 1,25 62,50
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 10 5,00 135,00
008   δημητριακά 10 5,00 135,00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 10 5,00 135,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 1,00 50,00
011   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 0,25 12,50
012   κήπος (bağçe) 3 0,75 37,50
013   άλλη χρήση γης 9 13,00 250,00
014   αλώνι (harman) 4 4,00 80,00
015   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 5 9,00 170,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 13 245,50 1.227,50
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 13 245,50 1.227,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 34 261 3.115,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 22 193 2.775,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 11 88 1.230,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 11 105 1.545,00
005   χαρουπιές 12 68 340,00
006   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 11 53 265,00
007   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 15 75,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 31 14 2.800,00
002   σπίτι (hane) 26 0 2.485,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 0 185,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 0 25,00
005   άλλο ερειπωμένο σπίτι (diğer harabe hane) 1 0 25,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 13 65,00
007   κυψέλη (ari kovani) 4 13 65,00
008   Μύλοι 1 1 250,00
009   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 28 179 6.174,00
002   πρόβατα (agnam) 1 8 64,00
003   άλογο (bargi̇r) 13 16 3.100,00
004   κουτσό άλογο (topal bargir) 1 1 150,00
005   φοράδα (kisrak) 4 7 1.400,00
006   ηλικιωμένο άλογο (koca bargir) 1 1 150,00
007   αγελάδα (inek) 3 3 250,00
008   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 50,00
009   μουλάρι (katir) 2 2 1.000,00
010   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 1 1 500,00
011   αίγες (keçi̇) 5 115 920,00
012   βουβάλι (manda) 1 1 100,00
013   βόδι (öküz) 2 4 500,00
014   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 30 240,00
015   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 30 240,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 8, 2020, 1:32 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πλατανίστεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5901/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό