Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5902
UUID βάσης δεδομένων: 05170a77-1bd2-465e-ad50-06ccee698919
Όνομα: Άγιος Θωμάς
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Toma
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αυδήμου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Thomas
Άγιος Θωμάς
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Thomas
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.466,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
682,5 2.010,0 1.100,0 2.674,0
10,6% 31,1% 17,0% 41,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αυδήμου:
9,00
574,00
1,6%
Καζάς Αυδήμου:
0,00
20,00
0,0%
Καζάς Αυδήμου:
10,00
650,00
1,5%
Καζάς Αυδήμου:
11,00
656,00
1,7%
Καζάς Αυδήμου:
22,00
1.396,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Αυδήμου:
76,75
11.502,26
0,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αυδήμου:
682,50
178.514,48
0,4%
Καζάς Αυδήμου:
14,00
563,00
2,5%
Καζάς Αυδήμου:
11,00
819,00
1,3%
Καζάς Αυδήμου:
195,00
2.803,00
7,0%
Καζάς Αυδήμου:
3,00
568,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
2.010,00
30.423,00
6,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
1.100,00
132.391,00
0,8%
Καζάς Αυδήμου:
15,00
666,00
2,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αυδήμου:
162,00
4.873,00
3,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
2.674,00
160.828,00
1,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
6.466,50
502.156,48
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θωμάς 980,00
Salih γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θωμάς 750,00
Hasan γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θωμάς 580,00
Muhammed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θωμάς 465,00
'Ali γιος του Emin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θωμάς 110,00
Abdurrahman γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θωμάς 672,50
Αδέλφια του Abdurrahman γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θωμάς 522,50
Osman γιος του Emir Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θωμάς 1.101,50
Emir Mustafa γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θωμάς 585,00
Emir Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θωμάς 700,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 22 76,75 682,50
002   γη με βλάστηση 12 7,75 217,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 2,25 112,50
004   καλλιέργειες μουριάς 3 2,25 112,50
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 3 2,25 112,50
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 6 3,50 70,00
007   δημητριακά 6 3,50 70,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 3,50 70,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 2,00 35,00
010   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 0,50 15,00
011   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0,50 15,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 1 1,00 5,00
013   άλλη χρήση γης 4 6,00 150,00
014   αλώνι (harman) 3 3,00 60,00
015   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 3,00 90,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 63,00 315,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 63,00 315,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 14 195 2.010,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 7 108 1.575,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 7 108 1.575,00
004   χαρουπιές 7 87 435,00
005   χαρουπιά (harub 2) 2 18 90,00
006   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 5 69 345,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 11 3 1.100,00
002   σπίτι (hane) 10 0 1.085,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 50,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 3 15,00
005   κυψέλη (ari kovani) 1 3 15,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 159 1.924,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 2 400,00
003   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
004   αγελάδα (inek) 2 2 150,00
005   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 50,00
006   αίγες (keçi̇) 6 153 1.224,00
007   βουβάλι (manda) 2 2 150,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Θωμάς. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5902/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό