Όνομα: Άγιος Θωμάς
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Toma
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Thomas
Άγιος Θωμάς
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Thomas
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αυδήμου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.736,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
377,5 1.885,0 850,0 1.824,0
8,0% 39,8% 17,9% 38,5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αυδήμου:
9,00
573,00
1,6%
Καζάς Αυδήμου:
0,00
20,00
0,0%
Καζάς Αυδήμου:
10,00
650,00
1,5%
Καζάς Αυδήμου:
3,00
32,00
9,4%
Καζάς Αυδήμου:
22,00
1.396,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Αυδήμου:
45,25
5.185,76
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αυδήμου:
377,50
68.377,48
0,6%
Καζάς Αυδήμου:
14,00
563,00
2,5%
Καζάς Αυδήμου:
11,00
819,00
1,3%
Καζάς Αυδήμου:
175,00
1.321,00
13,2%
Καζάς Αυδήμου:
3,00
134,00
2,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
1.885,00
17.208,00
11,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
850,00
65.466,00
1,3%
Καζάς Αυδήμου:
15,00
666,00
2,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αυδήμου:
154,00
3.478,00
4,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
1.824,00
57.010,00
3,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
4.736,50
202.026,48
2,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Mustafa
Άγιος Θωμάς 980,00
Salih γιος του Mustafa
Άγιος Θωμάς 750,00
Hasan γιος του İbrahim
Άγιος Θωμάς 580,00
Muhammed γιος του Mustafa
Άγιος Θωμάς 465,00
'Ali γιος του Emin
Άγιος Θωμάς 110,00
Abdurrahman γιος του Mustafa
Άγιος Θωμάς 672,50
Αδέλφια του Abdurrahman γιου του Mustafa
Άγιος Θωμάς 522,50
Osman γιος του Emir Hasan
Άγιος Θωμάς 1.101,50
Emir Mustafa γιος του Mehmed
Άγιος Θωμάς 585,00
Emir Hüseyin γιος του Mehmed
Άγιος Θωμάς 700,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 22 52,75 502,50
002   γη με βλάστηση 12 5,75 177,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 2,25 112,50
004   καλλιέργειες μουριάς 3 2,25 112,50
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 3 2,25 112,50
006   6 1,50 30,00
007   δημητριακά 6 1,50 30,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 1,50 30,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 2,00 35,00
010   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 0,50 15,00
011   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0,50 15,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 1 1,00 5,00
013   4 4,00 110,00
014   αλώνι (harman) 3 1,00 20,00
015   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 3,00 90,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 43,00 215,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 43,00 215,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 14 180 1.885,00
002   ελιές 7 103 1.500,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 7 103 1.500,00
004   χαρουπιές 7 77 385,00
005   χαρουπιά (harub 2) 2 18 90,00
006   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 5 59 295,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 11 3 850,00
002   σπίτι (hane) 10 0 835,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 50,00
004   1 3 15,00
005   κυψέλη (ari kovani) 1 3 15,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 15 159 2.174,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 2 400,00
003   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
004   αγελάδα (inek) 2 2 150,00
005   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 50,00
006   αίγες (keçi̇) 6 153 1.224,00
007   βουβάλι (manda) 2 1 150,00
008   βόδι (öküz) 3 1 250,00
009   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Θωμάς. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5902/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό