Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5903
UUID βάσης δεδομένων: 77c46e9f-3b3f-4584-87b6-7462e2679112
Όνομα: Ανώγυρα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Anoyira
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αυδήμου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Anogyra
Ανώγυρα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Anoyira
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 35.193,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.130,0 4.105,0 8.700,0 16.258,0
17,4% 11,7% 24,7% 46,2%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Ανώγυρα (Αυτή η εγγραφή) 34.848 99,02%
Μοναστήρι Σταυρού İstavroz Manastırı 345 0,98%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αυδήμου:
51,00
574,00
8,9%
Καζάς Αυδήμου:
2,00
20,00
10,0%
Καζάς Αυδήμου:
59,00
650,00
9,1%
Καζάς Αυδήμου:
59,00
656,00
9,0%
Καζάς Αυδήμου:
106,00
1.396,00
7,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Αυδήμου:
633,25
11.502,26
5,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αυδήμου:
6.130,00
178.514,48
3,4%
Καζάς Αυδήμου:
92,00
563,00
16,3%
Καζάς Αυδήμου:
73,00
819,00
8,9%
Καζάς Αυδήμου:
485,00
2.803,00
17,3%
Καζάς Αυδήμου:
22,00
568,00
3,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
4.105,00
30.423,00
13,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
8.700,00
132.391,00
6,6%
Καζάς Αυδήμου:
68,00
666,00
10,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αυδήμου:
603,00
4.873,00
12,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
16.258,00
160.828,00
10,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
35.193,00
502.156,48
7,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Musa γιος του Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ανώγυρα 521,50
Torun γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ανώγυρα 459,00
Emir Osman γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ανώγυρα 290,00
Hasan γιος του Eyüb
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ανώγυρα 460,00
Γυναίκα του Hasan γιου του Eyüb
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ανώγυρα 70,00
Emin γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ανώγυρα 535,00
Emir Hüseyin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ανώγυρα 445,00
Muhammed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ανώγυρα 290,00
Hüseyin γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ανώγυρα 465,00
Süleyman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ανώγυρα 260,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 106 633,25 6.130,00
002   γη με βλάστηση 43 101,50 3.035,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 12 7,50 375,00
004   καλλιέργειες μουριάς 12 7,50 375,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 5 4,00 200,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 7 3,50 175,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 28 80,00 2.590,00
008   αμπέλι 12 69,50 2.380,00
009   αμπέλι (bağ) 12 69,50 2.380,00
010   δημητριακά 16 10,50 210,00
011   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 16 10,50 210,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 14,00 70,00
013   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 3 14,00 70,00
014   άλλη χρήση γης 33 25,75 565,00
015   αλώνι (harman) 13 13,00 260,00
016   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 15 7,75 155,00
017   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 5 5,00 150,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 30 506,00 2.530,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 30 506,00 2.530,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 92 485 4.105,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 48 173 2.545,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 10 23 345,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 38 150 2.200,00
005   χαρουπιές 44 312 1.560,00
006   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 43 311 1.555,00
007   χαρουπιές (şecer-i harub) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 73 22 8.700,00
002   σπίτι (hane) 58 1 8.155,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 9 0 735,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 2 0 135,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 2 0 135,00
006   παλιό σπίτι (köhne hane) 1 0 50,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 13 19 95,00
008   κυψέλη (ari kovani) 13 19 95,00
009   Μύλοι 2 2 450,00
010   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 2 2 450,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 59 594 14.008,00
002   άλογο (bargi̇r) 15 21 4.050,00
003   κουτσό άλογο (topal bargir) 1 1 150,00
004   φοράδα (kisrak) 10 16 3.100,00
005   ηλικιωμένη φοράδα (koca kısrak) 2 3 500,00
006   αγελάδα (inek) 5 5 500,00
007   μουλάρι (katir) 7 7 3.400,00
008   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 1 1 500,00
009   άλλο μουλάρι (diğer katır) 1 1 500,00
010   αίγες (keçi̇) 19 546 4.368,00
011   βουβάλι (manda) 5 5 500,00
012   βόδι (öküz) 7 7 875,00
013   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 1 3 315,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 13, 2021, 6:24 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ανώγυρα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5903/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό