Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5904
UUID βάσης δεδομένων: dcd7ada5-e92a-42b6-a229-8bfc27b93a91
Όνομα: Βάσα (Κοιλανίου)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vasa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αυδήμου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Vasa (Koilaniou)
Βάσα (Κοιλανίου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Vasa
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 36.658,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
21.462,5 1.085,0 9.051,0 5.060,0
58,5% 3,0% 24,7% 13,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αυδήμου:
38,00
574,00
6,6%
Καζάς Αυδήμου:
1,00
20,00
5,0%
Καζάς Αυδήμου:
40,00
650,00
6,2%
Καζάς Αυδήμου:
40,00
656,00
6,1%
Καζάς Αυδήμου:
130,00
1.396,00
9,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Αυδήμου:
1.037,00
11.502,26
9,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αυδήμου:
21.462,50
178.514,48
12,0%
Καζάς Αυδήμου:
32,00
563,00
5,7%
Καζάς Αυδήμου:
54,00
819,00
6,6%
Καζάς Αυδήμου:
72,00
2.803,00
2,6%
Καζάς Αυδήμου:
55,00
568,00
9,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
1.085,00
30.423,00
3,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
9.051,00
132.391,00
6,8%
Καζάς Αυδήμου:
26,00
666,00
3,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αυδήμου:
72,00
4.873,00
1,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
5.060,00
160.828,00
3,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
36.658,50
502.156,48
7,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Εκκλησία του χωριού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βάσα (Κοιλανίου) 775,00
Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βάσα (Κοιλανίου) 565,00
Μιχαήλ γιος του Σολωμού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βάσα (Κοιλανίου) 1.205,00
Λαζαρής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βάσα (Κοιλανίου) 335,00
Ηλίας γιος του Μαρίνου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βάσα (Κοιλανίου) 1.070,00
Καλαϊτζής (γανωματής) Χατζή Γιαννής γιος του Πουρκέλλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βάσα (Κοιλανίου) 430,00
Νικόλας γιος του Ηλία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βάσα (Κοιλανίου) 385,00
Κωνσταντής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βάσα (Κοιλανίου) 1.000,00
Χατζή Χριστόδουλος γιος του Λευτέρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βάσα (Κοιλανίου) 525,00
Γιαννής γιος του Μένοικου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βάσα (Κοιλανίου) 545,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 130 1.037,00 21.462,50
002   γη με βλάστηση 87 490,00 18.477,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 1,75 87,50
004   καλλιέργειες μουριάς 3 1,75 87,50
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 3 1,75 87,50
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 81 486,25 18.330,00
007   αμπέλι 52 465,50 18.115,00
008   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 7 18,00 720,00
009   αμπέλι (bağ) 45 447,50 17.395,00
010   δημητριακά 29 20,75 215,00
011   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 29 20,75 215,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 2,00 60,00
013   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 1,00 30,00
014   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 2 1,00 30,00
015   άλλη χρήση γης 14 9,00 265,00
016   αλώνι (harman) 12 8,00 245,00
017   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 1,00 20,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 29 538,00 2.720,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 29 538,00 2.720,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 32 72 1.085,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 24 60 1.020,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 19 50 870,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 1 15,00
005   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 1 4 60,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 3 5 75,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 6 8 40,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 4 20,00
009   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 4 4 20,00
010   καρυδιά 1 1 10,00
011   καρυδιές (şecer-i ceviz) 1 1 10,00
012   χαρουπιές 1 3 15,00
013   χαρουπιά (harub 2) 1 3 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 54 55 9.051,00
002   σπίτι (hane) 47 47 7.011,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 7 7 631,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 1 1 90,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
007   τμήμα κτηρίου 3 3 1.675,00
008   δωμάτιο 3 3 1.675,00
009   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 3 3 1.675,00
010   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 3 15,00
011   κυψέλη (ari kovani) 2 3 15,00
012   Μύλοι 1 1 250,00
013   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 20 66 3.560,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
003   αγελάδα (inek) 8 8 750,00
004   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 50,00
005   μουλάρι (katir) 3 3 1.500,00
006   αίγες (keçi̇) 1 18 120,00
007   βόδι (öküz) 6 6 750,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 30 240,00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 30 240,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βάσα (Κοιλανίου). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5904/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό