Όνομα: Άρσος (Λεμεσού) (το)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Arcoz
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Arsos (Lemesou)
Άρσος (Λεμεσού) (το)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Arsos
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αυδήμου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 26.299,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
8.677,5 440,0 8.230,0 9.272,0
33,0% 1,7% 31,3% 35,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αυδήμου:
53,00
573,00
9,2%
Καζάς Αυδήμου:
3,00
20,00
15,0%
Καζάς Αυδήμου:
55,00
650,00
8,5%
Καζάς Αυδήμου:
1,00
32,00
3,1%
Καζάς Αυδήμου:
146,00
1.396,00
10,5%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Αυδήμου:
1.019,25
5.185,76
19,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αυδήμου:
8.677,50
68.377,48
12,7%
Καζάς Αυδήμου:
25,00
563,00
4,4%
Καζάς Αυδήμου:
71,00
819,00
8,7%
Καζάς Αυδήμου:
28,00
1.321,00
2,1%
Καζάς Αυδήμου:
11,00
134,00
8,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
440,00
17.208,00
2,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
8.230,00
65.466,00
12,6%
Καζάς Αυδήμου:
56,00
666,00
8,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αυδήμου:
855,00
3.478,00
24,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
9.272,00
57.010,00
16,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
26.299,50
202.026,48
13,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι του Ισμαήλ Αγά
Άρσος (Λεμεσού) (το) 9.490,00
Süleyman
Άρσος (Λεμεσού) (το) 1.590,00
Mehmed γιος του Osman
Άρσος (Λεμεσού) (το) 100,00
Καρά Hüseyin
Άρσος (Λεμεσού) (το) 760,00
Mehmed γιος του Süleyman
Άρσος (Λεμεσού) (το) 100,00
Mehmed
Άρσος (Λεμεσού) (το) 1.935,00
Gazi Mehmed
Άρσος (Λεμεσού) (το) 190,00
Mehmed
Άρσος (Λεμεσού) (το) 800,00
Ahmed Kalfa
Άρσος (Λεμεσού) (το) 598,00
Köle Mehmed
Άρσος (Λεμεσού) (το) 899,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 146 1.083,50 9.910,00
002   γη με βλάστηση 67 683,75 8.005,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 11 5,25 215,00
004   καλλιέργειες μουριάς 11 5,25 215,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 4 1,75 25,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 7 3,50 190,00
007   45 119,00 5.065,00
008   αμπέλι 45 119,00 5.065,00
009   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 1 2,00 80,00
010   αμπέλι (bağ) 44 117,00 4.985,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 11 559,50 2.725,00
012   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 2 4,50 95,00
013   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 5 3,50 90,00
014   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 1,50 40,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 2 550,00 2.500,00
016   50 9,75 335,00
017   αλώνι (harman) 18 1,00 55,00
018   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 31 8,25 272,50
019   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 0,50 7,50
020   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 29 390,00 1.570,00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 29 390,00 1.570,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 25 34 500,00
002   ελιές 19 31 465,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 15 150,00
004   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 18 16 315,00
005   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 10 9 195,00
006   ορεινές ελιές (dağ zeytini) 8 7 120,00
007   Σύνολο αμυγδαλιών 6 3 35,00
008   αμυγδαλιά (badem) 6 3 35,00
009   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 6 3 35,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 71 21 10.060,00
002   σπίτι (hane) 53 4 7.485,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 2 305,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 1 1 75,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 50,00
006   αγροτικά κτήρια 5 2 350,00
007   μάντρα (mandıra) 4 1 150,00
008   αγροτεμάχιο ζωοτροφών [με] σπίτι (hane hasıllık) 1 1 200,00
009   3 1 750,00
010   3 1 750,00
011   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 3 1 750,00
012   5 11 55,00
013   κυψέλη (ari kovani) 5 11 55,00
014   βοηθητικές κατασκευές 3 1 1.000,00
015   μικρός ληνός (πατητήρι) (küçükce şırahane) 3 1 1.000,00
016   Μύλοι 2 2 420,00
017   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 220,00
018   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 56 923 10.936,00
002   πρόβατα (agnam) 12 817 6.536,00
003   πρόβατα (koyun) 2 18 144,00
004   άλογο (bargi̇r) 2 2 400,00
005   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
006   αγελάδα (inek) 10 2 205,00
007   δαμαλάκι (dana) 3 1 30,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 1 30,00
009   μουλάρι (katir) 7 2 950,00
010   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 1 1 450,00
011   αίγες (keçi̇) 3 90 720,00
012   βόδι (öküz) 18 7 1.875,00
013   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 8 6 1.500,00
014   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 4 3 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άρσος (Λεμεσού) (το). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5905/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό