Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5905
UUID βάσης δεδομένων: 13125c8c-e9cc-470c-94a2-83fab6417ff5
Όνομα: Άρσος (Λεμεσού) (το)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Arcoz
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αυδήμου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Arsos (Lemesou)
Άρσος (Λεμεσού) (το)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Arsos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 55.181,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
20.455,0 625,0 16.855,0 17.246,0
37,1% 1,1% 30,5% 31,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αυδήμου:
53,00
574,00
9,2%
Καζάς Αυδήμου:
3,00
20,00
15,0%
Καζάς Αυδήμου:
55,00
650,00
8,5%
Καζάς Αυδήμου:
55,00
656,00
8,4%
Καζάς Αυδήμου:
146,00
1.396,00
10,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Αυδήμου:
1.805,25
11.502,26
15,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αυδήμου:
20.455,00
178.514,48
11,5%
Καζάς Αυδήμου:
25,00
563,00
4,4%
Καζάς Αυδήμου:
71,00
819,00
8,7%
Καζάς Αυδήμου:
58,00
2.803,00
2,1%
Καζάς Αυδήμου:
79,00
568,00
13,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
625,00
30.423,00
2,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
16.855,00
132.391,00
12,7%
Καζάς Αυδήμου:
56,00
666,00
8,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αυδήμου:
954,00
4.873,00
19,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
17.246,00
160.828,00
10,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
55.181,00
502.156,48
11,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι του Ισμαήλ Αγά
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρσος (Λεμεσού) (το) 9.490,00
Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρσος (Λεμεσού) (το) 1.590,00
Mehmed γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρσος (Λεμεσού) (το) 100,00
Καρά Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρσος (Λεμεσού) (το) 760,00
Mehmed γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρσος (Λεμεσού) (το) 100,00
Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρσος (Λεμεσού) (το) 1.935,00
Gazi Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρσος (Λεμεσού) (το) 190,00
Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρσος (Λεμεσού) (το) 800,00
Ahmed Kalfa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρσος (Λεμεσού) (το) 598,00
Köle Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άρσος (Λεμεσού) (το) 899,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 146 1.805,25 20.455,00
002   γη με βλάστηση 67 909,25 15.990,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 11 8,25 390,00
004   καλλιέργειες μουριάς 11 8,25 390,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 4 2,25 100,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 7 6,00 290,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 45 339,00 12.825,00
008   αμπέλι 45 339,00 12.825,00
009   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 1 2,00 80,00
010   αμπέλι (bağ) 44 337,00 12.745,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 11 562,00 2.775,00
012   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 2 4,50 95,00
013   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 5 6,00 140,00
014   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 1,50 40,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 2 550,00 2.500,00
016   άλλη χρήση γης 50 42,00 1.115,00
017   αλώνι (harman) 18 16,00 310,00
018   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 31 25,50 797,50
019   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 0,50 7,50
020   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 29 854,00 3.350,00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 29 854,00 3.350,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 25 58 625,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 19 49 570,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 15 150,00
004   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 18 34 420,00
005   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 10 22 260,00
006   ορεινές ελιές (dağ zeytini) 8 12 160,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 6 9 55,00
008   αμυγδαλιά (badem) 6 9 55,00
009   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 6 9 55,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 71 79 16.855,00
002   σπίτι (hane) 53 53 11.870,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 3 305,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 1 1 75,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 50,00
006   αγροτικά κτήρια 5 5 500,00
007   μάντρα (mandıra) 4 4 300,00
008   αγροτεμάχιο ζωοτροφών [με] σπίτι (hane hasıllık) 1 1 200,00
009   τμήμα κτηρίου 3 3 2.250,00
010   δωμάτιο 3 3 2.250,00
011   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 3 3 2.250,00
012   κτήριο προορισμένα για ζώα 5 13 65,00
013   κυψέλη (ari kovani) 5 13 65,00
014   βοηθητικές κατασκευές 3 3 1.750,00
015   μικρός ληνός (πατητήρι) (küçükce şırahane) 3 3 1.750,00
016   Μύλοι 2 2 420,00
017   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 220,00
018   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 48 942 14.246,00
002   πρόβατα (agnam) 12 817 6.536,00
003   πρόβατα (koyun) 2 18 144,00
004   άλογο (bargi̇r) 2 2 400,00
005   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
006   αγελάδα (inek) 10 10 765,00
007   δαμαλάκι (dana) 3 3 90,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 3 90,00
009   μουλάρι (katir) 7 7 3.450,00
010   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 1 1 450,00
011   αίγες (keçi̇) 3 90 720,00
012   βόδι (öküz) 10 10 1.375,00
013   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 4 6 1.000,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άρσος (Λεμεσού) (το). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5905/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό