Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5906
UUID βάσης δεδομένων: 5a1cfd64-2098-4139-ba08-48160e8fa39e
Όνομα: Γεροβάσα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yerovasa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αυδήμου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Gerovasa
Γεροβάσα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Yerovasa
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.342,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.057,5 220,0 1.450,0 615,0
31,6% 6,6% 43,4% 18,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αυδήμου:
12,00
574,00
2,1%
Καζάς Αυδήμου:
0,00
20,00
0,0%
Καζάς Αυδήμου:
14,00
650,00
2,2%
Καζάς Αυδήμου:
15,00
656,00
2,3%
Καζάς Αυδήμου:
22,00
1.396,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Αυδήμου:
148,13
11.502,26
1,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αυδήμου:
1.057,50
178.514,48
0,6%
Καζάς Αυδήμου:
4,00
563,00
0,7%
Καζάς Αυδήμου:
14,00
819,00
1,7%
Καζάς Αυδήμου:
16,00
2.803,00
0,6%
Καζάς Αυδήμου:
21,00
568,00
3,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
220,00
30.423,00
0,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
1.450,00
132.391,00
1,1%
Καζάς Αυδήμου:
4,00
666,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αυδήμου:
33,00
4.873,00
0,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
615,00
160.828,00
0,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
3.342,50
502.156,48
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γεροβάσα 772,50
Ali γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γεροβάσα 145,00
Musa γιος του Bilal
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γεροβάσα 185,00
Κετσετζής Hasan γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γεροβάσα 255,00
Μουλλάς (ιεροδιδάσκαλος) Süleyman γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γεροβάσα 550,00
Ramazan Köle γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γεροβάσα 80,00
Mehmed γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γεροβάσα 0,00
Ορφανά του Mehmed γιου του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γεροβάσα 220,00
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γεροβάσα 310,00
Καρά Hasan γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γεροβάσα 500,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 22 148,13 1.057,50
002   γη με βλάστηση 12 7,13 312,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 5 2,75 150,00
004   καλλιέργειες μουριάς 5 2,75 150,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 4 2,50 125,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,25 25,00
007   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 7 4,38 162,50
008   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 3 2,00 50,00
009   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 2 0,38 22,50
010   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 2,00 40,00
011   οικόπεδο (hane yeri) 1 0,00 50,00
012   άλλη χρήση γης 2 0,00 40,00
013   αλώνι (harman) 2 0,00 40,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 8 141,00 705,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 8 141,00 705,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 16 220,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 4 16 220,00
003   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 10 150,00
004   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 2 6 70,00
005   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 1 2 30,00
006   ορεινές ελιές (dağ zeytini) 1 4 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 14 21 1.450,00
002   σπίτι (hane) 12 12 1.405,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 55,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 9 45,00
005   κυψέλη (ari kovani) 2 9 45,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 33 615,00
002   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
003   βόδι (öküz) 3 3 375,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γεροβάσα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5906/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό