Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5907
UUID βάσης δεδομένων: c47f72f5-cf26-4843-981f-73ae063810dd
Όνομα: Μαλιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Malya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αυδήμου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Malia
Μαλιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Mallia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 52.172,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
19.464,5 765,0 13.255,0 18.688,0
37,3% 1,5% 25,4% 35,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αυδήμου:
55,00
574,00
9,6%
Καζάς Αυδήμου:
2,00
20,00
10,0%
Καζάς Αυδήμου:
57,00
650,00
8,8%
Καζάς Αυδήμου:
57,00
656,00
8,7%
Καζάς Αυδήμου:
147,00
1.396,00
10,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Αυδήμου:
941,75
11.502,26
8,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αυδήμου:
19.464,50
178.514,48
10,9%
Καζάς Αυδήμου:
33,00
563,00
5,9%
Καζάς Αυδήμου:
77,00
819,00
9,4%
Καζάς Αυδήμου:
65,00
2.803,00
2,3%
Καζάς Αυδήμου:
86,00
568,00
15,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
765,00
30.423,00
2,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
13.255,00
132.391,00
10,0%
Καζάς Αυδήμου:
76,00
666,00
11,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αυδήμου:
317,00
4.873,00
6,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
18.688,00
160.828,00
11,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
52.172,50
502.156,48
10,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Φραντζέσκος Malyalı
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μαλιά 1.230,00
Halil γιος του μουλλά (ιεροδιδάσκαλου) Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαλιά 415,00
Mehmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαλιά 190,00
Ahmed γιος του Abdülkadir
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαλιά 880,00
Hasan γιος του Ebubekir
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαλιά 1.155,00
Halil γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαλιά 355,00
Emir Hüseyin γιος του Molla Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαλιά 690,00
Mehmed Ali γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαλιά 340,00
Hüseyin γιος του Derviş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαλιά 225,00
İbrahim γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαλιά 950,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 141 937,50 19.329,50
002   γη με βλάστηση 91 432,00 16.449,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 17 14,75 750,00
004   καλλιέργειες μουριάς 14 12,50 637,50
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 9 10,25 525,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 5 2,25 112,50
007   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 3 2,25 112,50
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 58 396,00 15.022,00
009   αμπέλι 58 396,00 15.022,00
010   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 1 2,00 80,00
011   αμπέλι (bağ) 57 394,00 14.942,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 16 21,25 677,50
013   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 7 13,00 315,00
014   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 7 6,00 290,00
015   κήπος (bağçe) 1 0,25 12,50
016   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 2,00 60,00
017   άλλη χρήση γης 20 2,50 365,00
018   αλώνι (harman) 16 1,00 320,00
019   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 4 1,50 45,00
020   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 30 503,00 2.515,00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 30 503,00 2.515,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 33 65 765,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 24 55 710,00
003   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 21 50 660,00
004   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 13 30 450,00
005   ορεινές ελιές (dağ zeytini) 8 20 210,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun) 2 3 30,00
007   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun daği) 1 2 20,00
008   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 8 9 45,00
009   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 4 4 20,00
010   αμυγδαλιά (badem) 4 5 25,00
011   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 4 5 25,00
012   καρυδιά 1 1 10,00
013   καρυδιές (şecer-i ceviz) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 77 86 13.255,00
002   σπίτι (hane) 55 54 5.560,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 3 180,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 3 3 205,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
007   τμήμα κτηρίου 3 3 1.100,00
008   δωμάτιο 3 3 1.100,00
009   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 3 3 1.100,00
010   αποθήκη (mahzen) 1 1 100,00
011   αποθήκη (anbar) 1 1 100,00
012   κτήριο προορισμένα για ζώα 9 19 95,00
013   κυψέλη (ari kovani) 9 19 95,00
014   βοηθητικές κατασκευές 4 4 2.400,00
015   πιεστήριο (πιθανότατα λινός) (mengene) 1 1 150,00
016   φράκτης (firahti) 6 135,00
017   φράκτης με τρεχούμενο νερό (sulu firahti) 6 135,00
018   μικρός ληνός (πατητήρι) (küçükce şırahane) 3 3 2.250,00
019   Μύλοι 4 4 3.900,00
020   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 2 2 400,00
021   Νερόμυλοι 2 2 3.500,00
022   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 2 2 3.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 62 303 15.188,00
002   πρόβατα (agnam) 1 106 848,00
003   άλογο (bargi̇r) 23 29 5.750,00
004   φοράδα (kisrak) 15 21 4.200,00
005   άλογο για αλώνισμα (harman bargiri) 1 1 150,00
006   αγελάδα (inek) 15 17 1.550,00
007   νεαρός ταύρος (tosun) 3 3 150,00
008   μουλάρι (katir) 8 9 4.500,00
009   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 1 1 500,00
010   αίγες (keçi̇) 3 130 1.040,00
011   βόδι (öküz) 12 12 1.500,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μαλιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5907/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό