Όνομα: Φοινί
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Fini
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Foini
Φοινί
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Phini
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αυδήμου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.015,48
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.290,5 105,0 995,0 625,0
57,0% 2,6% 24,8% 15,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Φοινί (Αυτή η εγγραφή) 3.485 86,80%
Ayii Anargyri Mon. Ayanargiri Manastırı 530 13,20%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αυδήμου:
23,00
573,00
4,0%
Καζάς Αυδήμου:
2,00
20,00
10,0%
Καζάς Αυδήμου:
23,00
650,00
3,5%
Καζάς Αυδήμου:
2,00
32,00
6,3%
Καζάς Αυδήμου:
44,00
1.396,00
3,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Αυδήμου:
63,75
5.185,76
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αυδήμου:
2.290,48
68.377,48
3,3%
Καζάς Αυδήμου:
13,00
563,00
2,3%
Καζάς Αυδήμου:
26,00
819,00
3,2%
Καζάς Αυδήμου:
6,00
1.321,00
0,5%
Καζάς Αυδήμου:
2,00
134,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
105,00
17.208,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
995,00
65.466,00
1,5%
Καζάς Αυδήμου:
4,00
666,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αυδήμου:
1,00
3.478,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
625,00
57.010,00
1,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
4.015,48
202.026,48
2,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Λουιζής γιος του Νικολού
Φοινί 427,50
Νικολής γιος του Γιωρκή
Φοινί 432,50
Χαράλαμπος γιος του Γραβριήλ
Φοινί 330,00
Μιχαήλ γιος του Γερόλεμου
Φοινί 275,00
Παναγιώτης γιος του Λουιζή
Φοινί 240,00
Γιωρκής γιος του Γραβριήλ
Φοινί 290,00
Χριστόδουλος γιος του Πιερή
Φοινί 175,00
Μοναστήρι Αγίων Αναργύρων, Φοινί
Ayii Anargyri Mon. 560,00
Μιχαήλ γιος του παπά Χριστόδουλου
Φοινί 384,00
Χριστόδουλος γιος του παπά Filahto
Φοινί 358,98
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 44 65,00 2.352,98
002   γη με βλάστηση 41 50,00 2.257,98
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 13 4,50 225,00
004   καλλιέργειες μουριάς 13 4,50 225,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 3 0,75 37,50
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 10 3,75 187,50
007   23 40,00 1.857,98
008   αμπέλι 23 40,00 1.857,98
009   αμπέλι (bağ) 23 40,00 1.857,98
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 5 5,50 175,00
011   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 2 5,00 150,00
012   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 3 0,50 25,00
013   2 0,00 20,00
014   αλώνι (harman) 2 0,00 20,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 15,00 75,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 15,00 75,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 13 13 160,00
002   ελιές 6 7 100,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 3 30,00
004   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 2 3 45,00
005   ορεινές ελιές (dağ zeytini) 2 3 45,00
006   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun daği) 2 1 25,00
007   καρυδιές 7 6 60,00
008   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 2 3 30,00
009   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 5 3 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 26 4 1.250,00
002   σπίτι (hane) 25 3 1.075,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 1 80,00
004   1 1 175,00
005   1 1 175,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 175,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 4 2 625,00
002   μουλάρι (katir) 2 1 500,00
003   βόδι (öküz) 2 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 22, 2020, μεσάνυχτα
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Φοινί. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5908/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό