Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5909
UUID βάσης δεδομένων: 6ef6b2b6-6c63-4a9c-9ddb-978e6f336d98
Όνομα: Ayii Anargyri Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ayanargiri Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Φοινί
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayii Anargyri Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.120,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
500,0 120,0 500,0 0,0
44,6% 10,7% 44,6% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Φοινί:
2,00
23,00
8,7%
Φοινί:
2,00
2,00
100,0%
Φοινί:
2,00
23,00
8,7%
Φοινί:
2,00
23,00
8,7%
Φοινί:
4,00
44,00
9,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Φοινί:
14,00
159,75
8,8%
Γαίες (αξία)
Φοινί:
500,00
5.496,98
9,1%
Φοινί:
4,00
13,00
30,8%
Φοινί:
2,00
26,00
7,7%
Φοινί:
12,00
23,00
52,2%
Φοινί:
1,00
25,00
4,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Φοινί:
120,00
250,00
48,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Φοινί:
500,00
2.845,00
17,6%
Φοινί:
0,00
4,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Φοινί:
0,00
4,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Φοινί:
0,00
1.250,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Φοινί:
1.120,00
9.841,98
11,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Αγίων Αναργύρων, Φοινί
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ayii Anargyri Mon. 560,00
Μοναστήρι Αγίων Αναργύρων
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ayii Anargyri Mon. 560,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 14,00 500,00
002   γη με βλάστηση 4 14,00 500,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 4,00 200,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 4,00 200,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 4,00 200,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 10,00 300,00
007   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 2 10,00 300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 12 120,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 6 60,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 6 60,00
004   καρυδιά 2 6 60,00
005   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 2 6 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 1 500,00
002   σπίτι (hane) 2 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 6, 2020, 7 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ayii Anargyri Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5909/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό