Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5910
UUID βάσης δεδομένων: c4e12011-17f0-425c-962f-9b24cd9f3954
Όνομα: Όμοδος (το)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Omodoz
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αυδήμου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Omodos
Όμοδος (το)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Omodhos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 72.689,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
30.544,5 480,0 21.350,0 20.315,0
42,0% 0,7% 29,4% 27,9%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Όμοδος (το) (Αυτή η εγγραφή) 60.785 83,62%
Timios Stavros Omodo Omodoz Manastırı 11.905 16,38%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αυδήμου:
73,00
574,00
12,7%
Καζάς Αυδήμου:
1,00
20,00
5,0%
Καζάς Αυδήμου:
78,00
650,00
12,0%
Καζάς Αυδήμου:
80,00
656,00
12,2%
Καζάς Αυδήμου:
176,00
1.396,00
12,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Αυδήμου:
1.464,13
11.502,26
12,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αυδήμου:
30.544,50
178.514,48
17,1%
Καζάς Αυδήμου:
11,00
563,00
2,0%
Καζάς Αυδήμου:
100,00
819,00
12,2%
Καζάς Αυδήμου:
41,00
2.803,00
1,5%
Καζάς Αυδήμου:
107,00
568,00
18,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
480,00
30.423,00
1,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
21.350,00
132.391,00
16,1%
Καζάς Αυδήμου:
70,00
666,00
10,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αυδήμου:
250,00
4.873,00
5,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
20.315,00
160.828,00
12,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
72.689,50
502.156,48
14,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Βαρλάμης γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Όμοδος (το) 0,00
Γυναίκα του Βαρλάμη γιου του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Όμοδος (το) 590,00
Ανζουλής γιος του Χατζή Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Όμοδος (το) 510,00
Γιαννάκης γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Όμοδος (το) 1.260,00
Χατζή Νικόλας γιος του Ανζουλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Όμοδος (το) 1.440,00
Σολωμός γιος του Χατζή Ηλία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Όμοδος (το) 520,00
Παναγιώτης γιος του Δανιήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Όμοδος (το) 715,00
Γερολεμής γιος του Μάρκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Όμοδος (το) 2.417,50
Φίλιππος γιος του Κυριακού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Όμοδος (το) 519,00
Χαράλαμπος γιος του Μούζουρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Όμοδος (το) 862,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 176 1.464,13 30.544,50
002   γη με βλάστηση 99 725,75 26.439,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 5 3,00 200,00
004   καλλιέργειες μουριάς 3 1,50 125,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 0,50 25,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 1,00 100,00
007   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 2 1,50 75,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 92 722,00 26.202,00
009   αμπέλι 92 722,00 26.202,00
010   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 14 37,00 1.220,00
011   αμπέλι (bağ) 78 685,00 24.982,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 0,75 37,50
013   κήπος (bağçe) 2 0,75 37,50
014   άλλη χρήση γης 29 18,88 507,50
015   αλώνι (harman) 7 7,00 140,00
016   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 21 9,88 307,50
017   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 2,00 60,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 48 719,50 3.597,50
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 48 719,50 3.597,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 11 41 480,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 7 36 435,00
003   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 6 35 420,00
004   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 2 14 210,00
005   ορεινές ελιές (dağ zeytini) 4 21 210,00
006   ελιές κήπου (zeytun-ı bağçe) 1 1 15,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
008   αμυγδαλιά (badem) 1 1 5,00
009   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 1 1 5,00
010   καρυδιά 3 4 40,00
011   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 3 4 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 100 107 21.350,00
002   σπίτι (hane) 84 84 14.040,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 11 11 1.010,00
004   άλλο σπίτι (hane-i diğer) 3 3 260,00
005   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 5.500,00
006   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 1 100,00
007   αγροτικά κτήρια 2 2 180,00
008   μάντρα (mandıra) 2 2 180,00
009   τμήμα κτηρίου 7 7 4.725,00
010   δωμάτιο 7 7 4.725,00
011   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 7 7 4.725,00
012   βυρσοδεψείο (debbağhane) 1 1 250,00
013   βυρσοδεψείο με νερό (debbağhane sulu) 1 1 250,00
014   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 11 55,00
015   κυψέλη (ari kovani) 4 11 55,00
016   Μύλοι 2 2 2.100,00
017   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
018   Νερόμυλοι 1 1 1.800,00
019   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 1.800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 66 246 19.315,00
002   άλογο (bargi̇r) 5 5 1.000,00
003   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
004   αγελάδα (inek) 6 6 600,00
005   μουλάρι (katir) 25 25 12.400,00
006   ηλικιωμένο μουλάρι (koca katır) 1 1 400,00
007   αίγες (keçi̇) 2 180 1.440,00
008   βόδι (öküz) 28 30 3.875,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 12:53 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Όμοδος (το). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5910/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό