Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5911
UUID βάσης δεδομένων: 96314a6c-87cc-4514-bc9e-e142848a29ba
Όνομα: Timios Stavros Omodo
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Omodoz Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Όμοδος (το)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Timios Stavros Omodo
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11.905,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.980,0 350,0 8.560,0 1.015,0
16,6% 2,9% 71,9% 8,5%
Γενικά στατιστικά
Όμοδος (το):
1,00
73,00
1,4%
Όμοδος (το):
1,00
1,00
100,0%
Όμοδος (το):
1,00
78,00
1,3%
Όμοδος (το):
1,00
80,00
1,3%
Όμοδος (το):
3,00
176,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Όμοδος (το):
101,50
1.464,13
6,9%
Γαίες (αξία)
Όμοδος (το):
1.980,00
30.544,50
6,5%
Όμοδος (το):
3,00
11,00
27,3%
Όμοδος (το):
6,00
100,00
6,0%
Όμοδος (το):
29,00
41,00
70,7%
Όμοδος (το):
6,00
107,00
5,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Όμοδος (το):
350,00
480,00
72,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Όμοδος (το):
8.560,00
21.350,00
40,1%
Όμοδος (το):
2,00
70,00
2,9%
Ζώα (αριθμός)
Όμοδος (το):
83,00
250,00
33,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Όμοδος (το):
1.015,00
20.315,00
5,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Όμοδος (το):
11.905,00
72.689,50
16,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Τιμίου Σταυρού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Timios Stavros Omodo 11.905,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 101,50 1.980,00
002   γη με βλάστηση 2 40,50 1.675,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 75,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 75,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 75,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 40,00 1.600,00
007   αμπέλι 1 40,00 1.600,00
008   αμπέλι (bağ) 1 40,00 1.600,00
009   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 61,00 305,00
010   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 61,00 305,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 29 350,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 27 330,00
003   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 2 27 330,00
004   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 1 12 180,00
005   ορεινές ελιές (dağ zeytini) 1 15 150,00
006   καρυδιά 1 2 20,00
007   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 6 6 8.560,00
002   σπίτι (hane) 2 2 5.580,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 80,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 5.500,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
007   τμήμα κτηρίου 1 1 800,00
008   δωμάτιο 1 1 800,00
009   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 800,00
010   Μύλοι 2 2 2.100,00
011   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
012   Νερόμυλοι 1 1 1.800,00
013   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 1.800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 83 1.015,00
002   αίγες (keçi̇) 1 80 640,00
003   βόδι (öküz) 1 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 21, 2020, 11:39 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Timios Stavros Omodo. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5911/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό