Όνομα: Timios Stavros Omodo
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Omodoz Manastırı
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Timios Stavros Omodo
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Όμοδος (το)
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11,905.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1,980.0 350.0 8,560.0 1,015.0
16.6% 2.9% 71.9% 8.5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Όμοδος (το):
1.00
73.00
1.4%
Όμοδος (το):
1.00
1.00
100.0%
Όμοδος (το):
1.00
78.00
1.3%
Όμοδος (το):
1.00
80.00
1.3%
Όμοδος (το):
3.00
176.00
1.7%
Γαίες (εμβαδόν)
Όμοδος (το):
101.50
1,464.12
6.9%
Γαίες (αξία)
Όμοδος (το):
1,980.00
30,544.50
6.5%
Όμοδος (το):
3.00
11.00
27.3%
Όμοδος (το):
6.00
100.00
6.0%
Όμοδος (το):
29.00
41.00
70.7%
Όμοδος (το):
6.00
107.00
5.6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Όμοδος (το):
350.00
480.00
72.9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Όμοδος (το):
8,560.00
21,350.00
40.1%
Όμοδος (το):
2.00
70.00
2.9%
Ζώα (αριθμός)
Όμοδος (το):
83.00
250.00
33.2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Όμοδος (το):
1,015.00
20,315.00
5.0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Όμοδος (το):
11,905.00
72,689.50
16.4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Τιμίου Σταυρού
Timios Stavros Omodo 11,905.00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 3 101.50 1,980.00
002   γη με βλάστηση 2 40.50 1,675.00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0.50 75.00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0.50 75.00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0.50 75.00
006   1 40.00 1,600.00
007   αμπέλι 1 40.00 1,600.00
008   αμπέλι (bağ) 1 40.00 1,600.00
009   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 61.00 305.00
010   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 61.00 305.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 3 29 350.00
002   ελιές 2 27 330.00
003   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 2 27 330.00
004   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 1 12 180.00
005   ορεινές ελιές (dağ zeytini) 1 15 150.00
006   καρυδιές 1 2 20.00
007   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 1 2 20.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 6 6 8,560.00
002   σπίτι (hane) 2 2 5,580.00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 80.00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 5,500.00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 80.00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 80.00
007   1 1 800.00
008   1 1 800.00
009   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 800.00
010   Μύλοι 2 2 2,100.00
011   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300.00
012   Νερόμυλοι 1 1 1,800.00
013   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 1,800.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 2 83 1,015.00
002   αίγες (keçi̇) 1 80 640.00
003   βόδι (öküz) 1 3 375.00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 21, 2020, 11:39 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Timios Stavros Omodo. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5911/ στις 03/07/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό