Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5913
UUID βάσης δεδομένων: 6fdce52d-facf-4e26-a9de-eaceb6a70f99
Όνομα: Πισσούρι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pissuri
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αυδήμου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pissouri
Πισσούρι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pissouri
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 34.565,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.362,5 5.575,0 9.405,0 12.223,0
21,3% 16,1% 27,2% 35,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αυδήμου:
42,00
574,00
7,3%
Καζάς Αυδήμου:
1,00
20,00
5,0%
Καζάς Αυδήμου:
43,00
650,00
6,6%
Καζάς Αυδήμου:
43,00
656,00
6,6%
Καζάς Αυδήμου:
96,00
1.396,00
6,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Αυδήμου:
901,75
11.502,26
7,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αυδήμου:
7.362,50
178.514,48
4,1%
Καζάς Αυδήμου:
81,00
563,00
14,4%
Καζάς Αυδήμου:
61,00
819,00
7,4%
Καζάς Αυδήμου:
523,00
2.803,00
18,7%
Καζάς Αυδήμου:
10,00
568,00
1,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
5.575,00
30.423,00
18,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
9.405,00
132.391,00
7,1%
Καζάς Αυδήμου:
63,00
666,00
9,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αυδήμου:
336,00
4.873,00
6,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
12.223,00
160.828,00
7,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
34.565,50
502.156,48
6,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Muhammed γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πισσούρι 3.303,00
İbrahim γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πισσούρι 110,00
Emir Ali γιος του Rüstem
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πισσούρι 580,00
Emir Hasan γιος του Rüstem
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πισσούρι 1.040,00
Ahmed γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πισσούρι 145,00
Καρά Süleyman γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πισσούρι 295,00
Emir Hasan γιος του 'Arif
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πισσούρι 1.170,00
Χατζή Σταυρινός γιος του Κυριακού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πισσούρι 1.435,00
Χαραλαμπής γιος του Χατζή Ηλία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πισσούρι 440,00
Γιωρκής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πισσούρι 510,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 96 901,75 7.362,50
002   γη με βλάστηση 20 48,50 2.145,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 14 19,50 975,00
004   καλλιέργειες μουριάς 14 19,50 975,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 2 2,50 125,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 12 17,00 850,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 5 28,00 1.120,00
008   αμπέλι 5 28,00 1.120,00
009   αμπέλι (bağ) 5 28,00 1.120,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 1,00 50,00
011   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 1,00 50,00
012   άλλη χρήση γης 38 39,25 1.047,50
013   αλώνι (harman) 13 13,00 260,00
014   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 19 18,50 555,00
015   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 6 7,75 232,50
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 38 814,00 4.170,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 38 814,00 4.170,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 81 523 5.575,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 41 298 4.450,00
003   δενδρύλλια πεδινής (ήμερης) ελιάς (fidan ova zeytini) 1 25 375,00
004   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 4 23 345,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 4 40,00
006   ελιά (zeytun 2) 1 4 60,00
007   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 34 242 3.630,00
008   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 2 10,00
009   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 2 2 10,00
010   χαρουπιές 38 223 1.115,00
011   χαρουπιά (harub 2) 3 14 70,00
012   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 35 209 1.045,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 61 10 9.405,00
002   σπίτι (hane) 57 2 8.080,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 12 0 1.420,00
004   άλλο σπίτι (hane-i diğer) 1 0 130,00
005   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 2 1 105,00
006   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 2 1 105,00
007   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 2 0 400,00
008   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 5 25,00
009   κυψέλη (ari kovani) 1 5 25,00
010   Μύλοι 3 3 1.300,00
011   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 2 2 500,00
012   Νερόμυλοι 1 1 800,00
013   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 55 328 10.223,00
002   πρόβατα (agnam) 2 31 248,00
003   πρόβατα (koyun) 2 31 248,00
004   άλογο (bargi̇r) 21 22 4.350,00
005   κουτσό άλογο (topal bargir) 1 1 150,00
006   φοράδα (kisrak) 9 10 2.000,00
007   αγελάδα (inek) 6 6 600,00
008   μουλάρι (katir) 2 2 1.000,00
009   αίγες (keçi̇) 8 250 2.000,00
010   βουβάλι (manda) 3 3 300,00
011   βόδι (öküz) 13 14 1.725,00
012   ηλικιωμένο βόδι (koca öküz) 1 1 100,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 4, 2020, 3:57 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πισσούρι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5913/ στις 15/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό