Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5914
UUID βάσης δεδομένων: b2d479b2-9273-45f2-bedd-583abe4d29c4
Όνομα: Παραμάλι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Paramal
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αυδήμου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Paramali
Παραμάλι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Paramali
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 25.162,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.452,5 3.585,0 4.055,0 12.070,0
21,7% 14,2% 16,1% 48,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αυδήμου:
23,00
574,00
4,0%
Καζάς Αυδήμου:
0,00
20,00
0,0%
Καζάς Αυδήμου:
27,00
650,00
4,2%
Καζάς Αυδήμου:
27,00
656,00
4,1%
Καζάς Αυδήμου:
40,00
1.396,00
2,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Αυδήμου:
890,75
11.502,26
7,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αυδήμου:
5.452,50
178.514,48
3,1%
Καζάς Αυδήμου:
31,00
563,00
5,5%
Καζάς Αυδήμου:
34,00
819,00
4,2%
Καζάς Αυδήμου:
275,00
2.803,00
9,8%
Καζάς Αυδήμου:
20,00
568,00
3,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
3.585,00
30.423,00
11,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
4.055,00
132.391,00
3,1%
Καζάς Αυδήμου:
45,00
666,00
6,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αυδήμου:
452,00
4.873,00
9,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
12.070,00
160.828,00
7,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
25.162,50
502.156,48
5,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Hacı Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παραμάλι 5.730,00
Hasan γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παραμάλι 3.495,00
'Ömer γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παραμάλι 2.450,00
Hasan γιος του Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παραμάλι 1.260,00
Hüseyin γιος του Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παραμάλι 815,00
Mustafa γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παραμάλι 700,00
Yusuf γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παραμάλι 290,00
Mehmed γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παραμάλι 222,50
Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παραμάλι 82,50
Salih αδελφός του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Παραμάλι 82,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 40 890,75 5.452,50
002   γη με βλάστηση 3 14,25 567,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 14,00 560,00
004   αμπέλι 2 14,00 560,00
005   αμπέλι (bağ) 2 14,00 560,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 0,25 7,50
007   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 0,25 7,50
008   άλλη χρήση γης 19 14,50 375,00
009   αλώνι (harman) 6 6,00 120,00
010   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 13 8,50 255,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 18 862,00 4.510,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 18 862,00 4.510,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 31 275 3.585,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 22 244 3.430,00
003   πεδινή (ήμερη) και ορεινή (άγρια) ελιά (zeytun-ı ova ve dağ) 1 20 300,00
004   δενδρύλλιο ελιάς (zeytun fidanı) 2 31 465,00
005   ελιά με μεγάλη ρίζα (zeytun köklü büyük) 1 8 80,00
006   πεδινή (ήμερη) και ορεινή (άγρια) ελιά (ova ve dağ zeytini) 2 19 255,00
007   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 3 21 315,00
008   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 4 32 320,00
009   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 9 113 1.695,00
010   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 5 25,00
011   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 5 25,00
012   χαρουπιές 7 26 130,00
013   χαρουπιά (harub 2) 1 6 30,00
014   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 6 20 100,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 34 20 4.055,00
002   σπίτι (hane) 28 0 3.955,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 5 0 500,00
004   σπίτια (haneler) 1 0 200,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 6 20 100,00
006   κυψέλη (ari kovani) 6 20 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 39 445 10.320,00
002   πρόβατα (agnam) 1 10 80,00
003   άλογο (bargi̇r) 10 18 3.300,00
004   φοράδα (kisrak) 4 8 1.600,00
005   πουλάρι (tay) 1 2 100,00
006   νεογέννητο πουλάρι (yavru tay) 1 2 100,00
007   ηλικιωμένο άλογο (koca bargir) 1 1 200,00
008   αγελάδα (inek) 7 9 800,00
009   νεαρός ταύρος (tosun) 2 2 100,00
010   νεαρός ταύρος (küçük tosun) 1 1 50,00
011   μουλάρι (katir) 4 4 1.950,00
012   νεαρό μουλάρι (küçükce katır) 1 1 500,00
013   άλλο ηλικιωμένο μουλάρι (diğer koca katır) 1 1 450,00
014   αίγες (keçi̇) 8 395 3.160,00
015   βουβάλι (manda) 3 3 280,00
016   βόδι (öküz) 6 6 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 12:09 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Παραμάλι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5914/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό