Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5915
UUID βάσης δεδομένων: 9cdc5c96-b629-4aa9-b929-3a6d71240e9b
Όνομα: Αλέκτορα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Alektora
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αυδήμου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Alektora
Αλέκτορα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Alektora
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 10.391,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.152,5 1.755,0 2.565,0 4.919,0
11,1% 16,9% 24,7% 47,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αυδήμου:
20,00
574,00
3,5%
Καζάς Αυδήμου:
0,00
20,00
0,0%
Καζάς Αυδήμου:
22,00
650,00
3,4%
Καζάς Αυδήμου:
23,00
656,00
3,5%
Καζάς Αυδήμου:
22,00
1.396,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Αυδήμου:
184,75
11.502,26
1,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αυδήμου:
1.152,50
178.514,48
0,6%
Καζάς Αυδήμου:
29,00
563,00
5,2%
Καζάς Αυδήμου:
28,00
819,00
3,4%
Καζάς Αυδήμου:
201,00
2.803,00
7,2%
Καζάς Αυδήμου:
11,00
568,00
1,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
1.755,00
30.423,00
5,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
2.565,00
132.391,00
1,9%
Καζάς Αυδήμου:
21,00
666,00
3,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αυδήμου:
275,00
4.873,00
5,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
4.919,00
160.828,00
3,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
10.391,50
502.156,48
2,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλέκτορα 625,00
Misafir Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλέκτορα 125,00
Halil γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλέκτορα 290,00
Osman γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλέκτορα 425,00
Hüseyin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλέκτορα 155,00
Hüseyin γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλέκτορα 150,00
Mehmed γιος του Hacı Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλέκτορα 200,00
Hasan αδελφός του Mehmed γιου του Hacı Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλέκτορα 200,00
Cezzar γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλέκτορα 105,00
Ahmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλέκτορα 1.100,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 22 184,75 1.152,50
002   γη με βλάστηση 4 2,25 112,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 2,25 112,50
004   καλλιέργειες μουριάς 4 2,25 112,50
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 0,50 25,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 3 1,75 87,50
007   άλλη χρήση γης 9 5,50 155,00
008   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
009   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 8 4,50 135,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 9 177,00 885,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 9 177,00 885,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 29 201 1.755,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 15 90 1.200,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 6 35 375,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 9 55 825,00
005   χαρουπιές 14 111 555,00
006   χαρουπιά (harub 2) 1 5 25,00
007   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 13 106 530,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 28 11 2.565,00
002   σπίτι (hane) 21 0 2.415,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 50,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
005   μάντρα με σπίτι (mandıra maa hane) 1 1 100,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 6 10 50,00
007   κυψέλη (ari kovani) 6 10 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 20 274 4.669,00
002   πρόβατα (agnam) 1 5 40,00
003   πρόβατα (koyun) 1 5 40,00
004   άλογο (bargi̇r) 3 5 1.000,00
005   φοράδα (kisrak) 2 4 800,00
006   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
007   αίγες (keçi̇) 7 253 2.024,00
008   βουβάλι (manda) 3 3 230,00
009   βόδι (öküz) 5 7 875,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 11:53 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αλέκτορα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5915/ στις 16/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό