Όνομα: Αλέκτορα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Alektora
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Alektora
Αλέκτορα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Alektora
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αυδήμου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.231,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
912,5 1.155,0 1.695,0 3.784,0
12,6% 16,0% 23,4% 52,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αυδήμου:
20,00
573,00
3,5%
Καζάς Αυδήμου:
0,00
20,00
0,0%
Καζάς Αυδήμου:
22,00
650,00
3,4%
Καζάς Αυδήμου:
3,00
32,00
9,4%
Καζάς Αυδήμου:
22,00
1.396,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Αυδήμου:
158,75
5.185,76
3,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αυδήμου:
912,50
68.377,48
1,3%
Καζάς Αυδήμου:
29,00
563,00
5,2%
Καζάς Αυδήμου:
28,00
819,00
3,4%
Καζάς Αυδήμου:
100,00
1.321,00
7,6%
Καζάς Αυδήμου:
6,00
134,00
4,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
1.155,00
17.208,00
6,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
1.695,00
65.466,00
2,6%
Καζάς Αυδήμου:
21,00
666,00
3,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αυδήμου:
192,00
3.478,00
5,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
3.784,00
57.010,00
6,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αυδήμου:
7.231,50
202.026,48
3,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Hasan
Αλέκτορα 625,00
Misafir Mehmed
Αλέκτορα 125,00
Halil γιος του Hasan
Αλέκτορα 290,00
Osman γιος του Mustafa
Αλέκτορα 425,00
Hüseyin γιος του Hasan
Αλέκτορα 155,00
Hüseyin γιος του Hüseyin
Αλέκτορα 150,00
Mehmed γιος του Hacı Hüseyin
Αλέκτορα 200,00
Hasan αδελφός του Mehmed γιου του Hacı Hüseyin
Αλέκτορα 200,00
Cezzar γιος του Osman
Αλέκτορα 105,00
Ahmed γιος του Hüseyin
Αλέκτορα 1.100,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 22 161,75 962,50
002   γη με βλάστηση 4 2,25 112,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 2,25 112,50
004   καλλιέργειες μουριάς 4 2,25 112,50
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 0,50 25,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 3 1,75 87,50
007   9 2,50 65,00
008   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
009   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 8 1,50 45,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 9 157,00 785,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 9 157,00 785,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 29 152 1.335,00
002   ελιές 15 63 890,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 6 26 335,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 9 37 555,00
005   χαρουπιές 14 89 445,00
006   χαρουπιά (harub 2) 1 5 25,00
007   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 13 84 420,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 28 7 1.745,00
002   σπίτι (hane) 21 0 1.615,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 50,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
005   μάντρα με σπίτι (mandıra maa hane) 1 1 100,00
006   6 6 30,00
007   κυψέλη (ari kovani) 6 6 30,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 21 200 3.984,00
002   πρόβατα (agnam) 1 5 40,00
003   πρόβατα (koyun) 1 5 40,00
004   άλογο (bargi̇r) 3 5 1.000,00
005   φοράδα (kisrak) 2 4 800,00
006   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
007   αίγες (keçi̇) 7 183 1.464,00
008   βουβάλι (manda) 3 1 230,00
009   βόδι (öküz) 6 5 750,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 11:53 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αλέκτορα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5915/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό